Rate this post

Javascript và XML không đồng bộ (AJAX) là một trong những kỹ thuật mới nhất được sử dụng để phát triển inorder ứng dụng web nhằm mang lại trải nghiệm người dùng phong phú. Vì nó là một công nghệ mới nên có rất nhiều vấn đề bảo mật vẫn chưa được hoàn thiện và dưới đây là một số vấn đề bảo mật trong AJAX.

 • Bề mặt tấn công nhiều hơn vì có nhiều đầu vào được bảo mật hơn.
 • Nó cũng cho thấy các chức năng bên trong của các ứng dụng.
 • Không bảo vệ được thông tin và phiên xác thực.
 • Có một ranh giới rất hẹp giữa phía máy khách và phía máy chủ, do đó có khả năng mắc lỗi bảo mật.

Các bài viết liên quan:

AJAX Security là gì?

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) Security là lĩnh vực liên quan đến bảo mật trong việc sử dụng công nghệ AJAX trong ứng dụng web. AJAX là một công nghệ cho phép giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ mà không cần tải lại toàn bộ trang web.

Tuy nhiên, việc sử dụng AJAX cũng đặt ra một số vấn đề về bảo mật. Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong AJAX bao gồm:

 1. Cross-Site Scripting (XSS): Đây là một lỗ hổng cho phép kẻ tấn công chèn mã độc (script) vào các trang web khác và thực thi nó trên trình duyệt của người dùng. Điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp thông tin người dùng hoặc thực hiện các hành động độc hại.
 2. Cross-Site Request Forgery (CSRF): Đây là một lỗ hổng cho phép kẻ tấn công lừa người dùng thực hiện các hành động không mong muốn trên ứng dụng web mà họ đã đăng nhập. Kẻ tấn công có thể gửi các yêu cầu giả mạo từ các trang web khác để thực hiện hành động như thay đổi thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch không đáng tin cậy.
 3. Injection Attacks: Đây là một lỗ hổng cho phép kẻ tấn công chèn và thực thi mã độc, câu lệnh SQL hoặc các tác vụ độc hại khác thông qua các trường dữ liệu nhập liệu của ứng dụng. Điều này có thể dẫn đến việc truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các hành động không mong muốn trên máy chủ.

Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho ứng dụng web sử dụng AJAX, cần áp dụng các biện pháp bảo mật như kiểm tra và xử lý đầu vào dữ liệu, sử dụng mã hóa và chữ ký số, thiết lập chính sách CORS (Cross-Origin Resource Sharing), và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm tra bảo mật thường xuyên.

Xem thêm Ajax là gì ?

Các lỗ hổng bảo mật thường gặp trong AJAX

Có một số lỗ hổng bảo mật phổ biến trong AJAX mà cần được lưu ý và giải quyết. Dưới đây là một số lỗ hổng bảo mật thường gặp trong AJAX:

 1. Cross-Site Scripting (XSS): Lỗ hổng XSS trong AJAX cho phép kẻ tấn công chèn mã độc vào các trang web khác và thực thi nó trên trình duyệt của người dùng. Điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp thông tin người dùng hoặc thực hiện các hành động độc hại. Lỗ hổng XSS trong AJAX có thể xảy ra khi dữ liệu trả về từ máy chủ không được xử lý hoặc làm sạch đúng cách trước khi được hiển thị trên trang web.
 2. Cross-Site Request Forgery (CSRF): Lỗ hổng CSRF trong AJAX cho phép kẻ tấn công lừa người dùng thực hiện các hành động không mong muốn trên ứng dụng web mà họ đã đăng nhập. Kẻ tấn công có thể gửi các yêu cầu giả mạo từ các trang web khác để thực hiện hành động như thay đổi thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch không đáng tin cậy. Trong AJAX, lỗ hổng CSRF có thể xảy ra khi không có biện pháp bảo vệ đối với yêu cầu AJAX và không sử dụng CSRF token để xác thực yêu cầu.
 3. Injection Attacks: Lỗ hổng injection trong AJAX có thể cho phép kẻ tấn công chèn và thực thi mã độc, câu lệnh SQL hoặc các tác vụ độc hại khác thông qua các trường dữ liệu nhập liệu của ứng dụng. Điều này có thể dẫn đến việc truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện các hành động không mong muốn trên máy chủ. Các lỗ hổng injection trong AJAX có thể xảy ra khi dữ liệu không được xử lý và kiểm tra đúng cách trước khi sử dụng trong yêu cầu AJAX hoặc không sử dụng các biện pháp bảo vệ như tham số truy vấn thụ động.
 4. Insecure Direct Object Reference (IDOR): Lỗ hổng IDOR trong AJAX xảy ra khi ứng dụng không kiểm tra quyền truy cập cho các đối tượng trực tiếp trong yêu cầu AJAX. Điều này có thể cho phép kẻ tấn công truy cập và thay đổi dữ liệu của các đối tượng mà không có quyền truy cập.

Để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật trong AJAX, cần kiểm tra và xử lý đầu vào dữ liệu đúng cách, sử dụng mã hóa và chữ ký số, áp dụng các biện pháp bảo vệ chống XSS, sử dụng CSRF token để xác thực yêu cầu, kiểm tra và sửa các lỗ hổng injection, và thiết lập các kiểm soát quyền truy cập chính xác.

Xem thêm AngularJS AJAX

Phương pháp kiểm thử lỗ hổng bảo mật AJAX

Kiểm thử lỗ hổng bảo mật AJAX đòi hỏi sự kết hợp của nhiều phương pháp và kỹ thuật kiểm thử khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để kiểm thử lỗ hổng bảo mật AJAX:

 1. Kiểm thử Cross-Site Scripting (XSS):
  • Thử nhập các ký tự đặc biệt và mã độc vào các trường dữ liệu của ứng dụng AJAX để xem liệu chúng có được xử lý đúng cách hay không.
  • Kiểm tra xem liệu dữ liệu trả về từ yêu cầu AJAX có được mã hóa hoặc làm sạch đúng cách trước khi hiển thị trên trang web hay không.
  • Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động để tìm kiếm các lỗ hổng XSS trong mã nguồn và yêu cầu AJAX.
 2. Kiểm thử Cross-Site Request Forgery (CSRF):
  • Tạo các yêu cầu AJAX giả mạo từ các trang web khác và gửi đến ứng dụng để xem liệu chúng được chấp nhận mà không cần xác thực CSRF token hay không.
  • Kiểm tra xem liệu CSRF token được sử dụng và xác thực đúng cách trong yêu cầu AJAX hay không.
  • Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động để tìm kiếm các lỗ hổng CSRF trong ứng dụng.
 3. Kiểm thử Injection Attacks:
  • Thử nhập các giá trị đặc biệt và câu lệnh độc hại vào các trường dữ liệu của yêu cầu AJAX để xem liệu chúng có được xử lý đúng cách hay không.
  • Kiểm tra xem liệu dữ liệu nhập liệu trong yêu cầu AJAX có được kiểm tra và làm sạch đúng cách trước khi sử dụng hay không.
  • Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động để tìm kiếm các lỗ hổng injection trong ứng dụng.
 4. Kiểm thử Insecure Direct Object Reference (IDOR):
  • Thử truy cập và thao tác với các đối tượng trong yêu cầu AJAX mà không có quyền truy cập để xem liệu ứng dụng có kiểm tra quyền truy cập đúng cách hay không.
  • Kiểm tra xem liệu các yêu cầu AJAX có áp dụng các kiểm soát quyền truy cập chính xác hay không.
  • Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động để tìm kiếm các lỗ hổng IDOR trong ứng dụng.

Ngoài ra, cần thiết lập môi trường kiểm thử phù hợp, sử dụng các công cụ kiểm thử bảo mật như Burp Suite, OWASP ZAP, thực hiện kiểm thử fuzzing, kiểm tra bảo mật trên các trình duyệt khác nhau, và kiểm thử tải và khả năng chịu tải của ứng dụng AJAX.

Lưu ý rằng việc kiểm thử lỗ hổng bảo mật AJAX là một quá trình liên tục và cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo an toàn và bảo mật cho ứng dụng web của bạn.

Xem thêm Security Policies trong an ninh mạng

Thí dụ Kiểm thử lỗ hổng bảo mật AJAX Security

Đây là một ví dụ cho AJAX Security

Vào năm 2006, một con sâu đã lây nhiễm dịch vụ email yahoo bằng cách sử dụng XSS và AJAX đã lợi dụng một lỗ hổng trong việc xử lý sự kiện onload của Yahoo Mail. Khi một email bị nhiễm được mở ra, sâu thực thi JavaScript của nó, gửi một bản sao đến tất cả các địa chỉ liên hệ Yahoo của người dùng bị nhiễm.

Kiểm tra bảo mật

Bước 1 – Chúng tôi cần cố gắng thêm nhiều phần thưởng hơn vào bộ phần thưởng được phép của bạn bằng cách sử dụng XML. Dưới đây là ảnh chụp nhanh của kịch bản.

Bước 2 – Đảm bảo rằng chúng tôi chặn cả yêu cầu và phản hồi bằng Burp Suite. Cài đặt tương tự như hình dưới đây.

Bước 3 – Nhập số tài khoản như đã cho trong tình huống. Chúng tôi sẽ có thể nhận được danh sách tất cả các phần thưởng mà chúng tôi đủ điều kiện nhận. Chúng tôi đủ điều kiện nhận 3 phần thưởng trong số 5 phần thưởng.

Bước 4 – Bây giờ chúng ta hãy nhấp vào ‘Gửi’ và xem những gì chúng ta nhận được trong XML phản hồi. Như được hiển thị bên dưới, ba phần thưởng mà chúng tôi đủ điều kiện sẽ được chuyển cho chúng tôi dưới dạng XML.

Bước 5 – Bây giờ chúng ta hãy chỉnh sửa các XML đó và thêm cả hai phần thưởng khác.

Bước 6 – Bây giờ tất cả các phần thưởng sẽ được hiển thị cho người dùng để họ chọn. Chọn những cái mà chúng tôi đã thêm và nhấp vào ‘Gửi’.

Bước 7 – Thông báo sau xuất hiện với nội dung, “* Xin chúc mừng. Bạn đã hoàn thành bài học này thành công.”

Xem thêm Tìm hiểu CORS Origin Header Security attack

Cách khắc phục lỗ hổng bảo mật AJAX

Để khắc phục các lỗ hổng bảo mật AJAX, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:

 1. Xử lý và làm sạch dữ liệu đầu vào: Đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào trong các yêu cầu AJAX được xử lý và làm sạch đúng cách để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS và injection. Sử dụng các phương pháp như mã hóa HTML, escape các ký tự đặc biệt, và sử dụng thư viện bảo mật đã được kiểm tra như OWASP Encoder để xử lý dữ liệu.
 2. Sử dụng CSRF token: Đảm bảo rằng mỗi yêu cầu AJAX được gửi đi đi kèm với CSRF token, một giá trị duy nhất được tạo và gắn liền với phiên làm việc của người dùng. Kiểm tra và xác thực CSRF token trong mỗi yêu cầu AJAX để ngăn chặn các cuộc tấn công CSRF.
 3. Thiết lập chính sách CORS: Đặt chính sách CORS (Cross-Origin Resource Sharing) chính xác để chỉ cho phép các yêu cầu AJAX từ các nguồn tin cậy. Điều này sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công từ các trang web không tin cậy và giảm rủi ro cho ứng dụng.
 4. Kiểm tra và xử lý lỗi bảo mật: Kiểm tra và xử lý các lỗi bảo mật được tìm thấy trong ứng dụng. Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động và quy trình kiểm thử để tìm ra các lỗ hổng bảo mật và thực hiện các biện pháp khắc phục.
 5. Áp dụng các biện pháp bảo mật khác: Bên cạnh những biện pháp cơ bản, hãy xem xét áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung như sử dụng HTTPS để bảo mật việc truyền tải dữ liệu, sử dụng các giải pháp chống bot và quản lý phiên làm việc mạnh mẽ, và đảm bảo rằng máy chủ ứng dụng được cấu hình đúng để ngăn chặn các cuộc tấn công.
 6. Đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo mật: Đào tạo nhân viên và nhân viên phát triển để hiểu về các lỗ hổng bảo mật AJAX và các biện pháp phòng ngừa. Tạo một môi trường phát triển an toàn và thúc đẩy việc thực hiện quy trình kiểm thử bảo mật và xem xét việc sử dụng các dịch vụ chuyên gia bảo mật bên ngoài để kiểm tra và đánh giá ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now