Khoa học mật mã(cryptographic science)

Khoa học mật mã(cryptographic science)

Rate this post

Mật mã là một ngành khoa học. Khoa học mật mã liên quan đến việc phát triển các thuật toán nhằm:

  • Che dấu ẩn dấu một phần thông điệp, chỉ có người gửi và người nhận là có thể hiểu;
  • Kiểm tra tính toàn vẹn của thông tin
Khoa học mật mã(cryptographic science)

Cũng như tính hợp lệ của người gửi thông điệp. Trong một thời gian dài, người ta vẫn coi mật mã đơn giản nhằm che giấu thông tin, biến thông tin từ dạng dễ hiểu thành dạng khó hiểu để làm sao người lạ không thể hiểu được.

Hiện nay mật mã đã có thêm những ứng dụng khác, có tính phổ biến hơn, như xác thực người gửi cũng như nội dung thông điệp gửi.

Mật mã truyền thống (Cryptography) theo tiếng Hy Lạp cổ được định nghĩa như “viết một cách bí mật”:

Cryptography = Crypto (Bí mật) + Graphy (Viết).

Ngày nay, khoa học mật mã chính là cơ sở quan trọng của các giải pháp công nghệ trong việc giải quyết bài toán bảo mật thông tin.

Các bài viết liên quan:

Lược đồ đơn giản về khoa học mật mã có thể được thể hiện như sau:

Khoa học mật mã(cryptographic science)

Mật mã học(Cryptography) là gì?

Mật mã học (Cryptography) là khoa học bao gồm các nguyên tắc và phương pháp biến đổi một thông điệp dễ hiểu thành thông điệp khó hiểu và sau đó khôi phục lại thông điệp gốc. Nói một cách nôm na, mật mã học chuyên sản xuất ra các thuật toán mật mã mới, ngày càng phức tạp.

Thông điệp dễ hiểu ban đầu được gọi là bản nguồn (Plaintext) và thông điệp khó hiểu, hay là thông điệp đã bị biến đổi, được gọi là bản mã (Ciphertext).

Quá trình mã hóa(encryption) là gì?

Quá trình biến đổi dữ liệu từ bản nguồn thành bản mã gọi là quá trình mã hóa (Encipher hay Encode). Quá trình biến đổi này có sử dụng thuật toán mật mã (Cipher) và sử dụng khoá (Key).

Như vậy, thuật toán mật mã sẽ sử dụng khoá mật mã để biến đổi bản plaintext thành bản ciphertext; và quá trình đó gọi là quá trình mật mã. Khoá mật mã là thông tin đặc biệt được sử dụng trong thuật toán mật mã; và thường chỉ có người gửi và người nhận được biết.

Quá trình giải mã(decryption) là gì

Quá trình biến đổi ngược(decription) bản ciphertext thành bản plaintext, sử dụng thuật toán giải mã (ngược với thuật toán mật mã) và khoá giải mã được gọi là quá trình giải mã (Decipher hay Decode).

Cũng là quá trình biến đổi ngược như trên nhưng không sử dụng khoá được gọi là thám mã (Cryptanalysis hay Codebreaking). Thám mã là một khoa học (vì nó rất phức tạp) nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp biến đổi ngược bản mã thành bản nguồn khi không biết khoá giải mã.

Giải mã và thám mã

Như  vậy, có thể nói, giải mãthám mã có  mục tiêu giống nhau nhưng chỉ khác nhau ở chỗ giải mã thì có khoá để thực hiện, còn thám mã thì không có khoá. Giải mã thông thường được coi là việc làm hợp pháp, được phép; còn thám mã là  việc làm không  hợp pháp và không được phép.

Mật mã và thám mã là hai thành phần đối nghịch nhau. Mật mã  có mục tiêu xây dựng các thuật toán mật mã mới, an toàn hơn; còn thám mã có mục tiêu đi bẻ khoá các thuật toán đó.

Tuy vậy, mật mã và thám mã là hai thành phần không thể thiếu được của một hệ thống. Chính nhờ sự đối kháng nhau của mật mã và thám mã nên hệ thống mới ngày càng phát triển.

Hệ thống đó chính là khoa học mật mã (Cryptology). Như vậy ta có một cách hiểu đơn giản quan hệ giữa những khái niệm này là:

Cryptology = Cryptography + Cryptanalysis.

Leave a Reply