Rate this post

Flux là một kiến ​​trúc ứng dụng mà Facebook sử dụng nội bộ để xây dựng ứng dụng web phía máy khách với React. Nó không phải là một thư viện cũng không phải là một Framework. Nó là một loại kiến ​​trúc sử dụng trong React as view và tuân theo mô hình khái niệm về Unidirectional Data Flow. Nó rất hữu ích khi dự án có dữ liệu động và chúng ta cần cập nhật dữ liệu một cách hiệu quả. Nó làm giảm các lỗi thời gian chạy.

Các ứng dụng Flux có ba vai trò chính trong việc xử lý dữ liệu:

 1. Dispatcher
 2. Stores
 3. Views (React components)

Ở đây, bạn không nên nhầm lẫn với mô hình Model-View-Controller (MVC). Mặc dù, Bộ điều khiển tồn tại trong cả hai, nhưng bộ điều khiển Flux-view (khung nhìn) được tìm thấy ở đầu cấu trúc phân cấp. Nó lấy dữ liệu từ các stores và sau đó chuyển dữ liệu này xuống cho con cái của họ. Ngoài ra, người tạo hành động – phương pháp trợ giúp người dispatcher được sử dụng để mô tả tất cả các thay đổi có thể có trong ứng dụng. Nó có thể hữu ích như một phần thứ tư của chu kỳ cập nhật Flux.

Tại sao Flux quan trọng và cần thiết trong lập trình React

Trong lập trình ứng dụng web sử dụng React, việc quản lý trạng thái (state management) của ứng dụng là một thách thức đáng kể. React giúp bạn xây dựng các thành phần giao diện người dùng (UI components) theo cách dễ dàng và có cấu trúc, nhưng nó không cung cấp một cách tiêu chuẩn để quản lý trạng thái của toàn bộ ứng dụng. Đây là lý do mà Flux trở nên quan trọng và cần thiết:

 1. Quản lý trạng thái phức tạp: Trong các ứng dụng React lớn và phức tạp, có hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn thành phần có thể chia sẻ dữ liệu và trạng thái với nhau. Flux cung cấp một kiến trúc dựa trên luồng dữ liệu một chiều, giúp bạn quản lý trạng thái phức tạp này một cách hiệu quả mà không gây ra sự rối ren và khó bảo trì.
 2. Tách biệt trạng thái và giao diện: Flux giúp bạn duyệt qua cách quản lý trạng thái và cách hiển thị dữ liệu. Điều này tạo ra một sự tách biệt giữa logic ứng dụng và giao diện người dùng, cho phép bạn dễ dàng thay đổi trạng thái mà không ảnh hưởng đến giao diện và ngược lại. Điều này làm cho mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng hơn.
 3. Tiện ích kiểm tra và gỡ lỗi: Flux hỗ trợ kiểm tra dữ liệu và gỡ lỗi dễ dàng hơn. Vì dữ liệu chỉ di chuyển theo một hướng duy nhất trong kiến trúc Flux, bạn có thể dễ dàng theo dõi và kiểm tra dữ liệu khi nó thay đổi. Điều này làm cho việc tìm và sửa lỗi trở nên đơn giản hơn.
 4. Tích hợp dễ dàng với công cụ bên ngoài: Flux là một kiến trúc độc lập và không phụ thuộc vào các thư viện hoặc công nghệ cụ thể khác. Điều này cho phép bạn tích hợp dễ dàng với các công cụ và thư viện khác trong cộng đồng lập trình React, như Redux hoặc React Router, để xây dựng ứng dụng mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Trong tổng quan, Flux không chỉ giúp bạn quản lý trạng thái một cách hiệu quả, mà còn tạo ra một kiến trúc cơ bản giúp bạn xây dựng ứng dụng React có tính bảo trì và mở rộng tốt hơn. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng web đáng tin cậy và dễ bảo trì.

Cấu trúc và Luồng dữ liệu

Trong ứng dụng Flux, dữ liệu chảy theo một hướng (đơn hướng). Luồng dữ liệu này là trung tâm của mô hình thông lượng. Dispatcher, stores, và views là các node độc lập với các đầu vào và đầu ra. Các hành động là các đối tượng đơn giản có chứa dữ liệu mới và thuộc tính kiểu. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét từng components khác nhau của kiến ​​trúc dòng chảy.

Dispatcher

Nó là trung tâm trung tâm cho ứng dụng React Flux và quản lý tất cả luồng dữ liệu của ứng dụng Flux của bạn. Nó là một sổ đăng ký các callbacks vào các stores. Nó không có trí thông minh thực sự của riêng mình, và chỉ đơn giản hoạt động như một cơ chế phân phối các hành động đến các stores. Tất cả các stores tự đăng ký và cung cấp một callbacks. Nó là nơi xử lý tất cả các sự kiện sửa đổi stores. Khi người tạo hành động cung cấp một hành động mới cho người dispatcher, tất cả các stores sẽ nhận được hành động đó thông qua lệnh gọi lại trong sổ đăng ký.

API của Dispatcher có năm phương thức. Đó là:

 • register () Nó được sử dụng để đăng ký gọi lại trình xử lý hành động của stores.
 • unregister () Nó được sử dụng để hủy đăng ký lệnh gọi lại của stores.
 • waitFor () Nó được sử dụng để đợi lệnh gọi lại được chỉ định chạy trước.
 • send () Nó được sử dụng để gửi một hành động.
 • isDispatching () Nó được sử dụng để kiểm tra xem người dispatcher hiện đang gửi một hành động.

Stores

Nó chủ yếu chứa trạng thái ứng dụng và logic. Nó tương tự như mô hình trong MVC truyền thống. Nó được sử dụng để duy trì một trạng thái cụ thể trong ứng dụng, tự cập nhật để phản ứng với một hành động và phát ra sự kiện thay đổi để cảnh báo chế độ xem bộ điều khiển.

Views

Nó cũng được gọi là bộ điều khiển-view. Nó nằm ở đầu chuỗi để lưu trữ logic để tạo ra các hành động và nhận dữ liệu mới từ stores. Nó là một components React lắng nghe các sự kiện thay đổi và nhận dữ liệu từ các stores và kết xuất lại ứng dụng.

Actions

Phương thức dispatcher cho phép chúng tôi kích hoạt một công văn đến stores và bao gồm một khối lượng dữ liệu mà chúng tôi gọi là một hành động. Nó là một trình tạo hành động hoặc các phương thức trợ giúp chuyển dữ liệu đến người dispatcher.

Cách hoạt động của React Flux

Quá trình truyền dữ liệu trong kiến trúc Flux

 • Flux thực hiện quá trình truyền dữ liệu theo một luồng dữ liệu một chiều (unidirectional data flow). Quá trình này bắt đầu bằng việc gửi một Action từ giao diện người dùng hoặc bất kỳ nguồn nào khác. Action này chứa thông tin về sự kiện hoặc hành động xảy ra, như “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng” hoặc “Đăng nhập”.
 • Action sau đó được gửi đến một Dispatcher, một thành phần trung gian trong kiến trúc Flux. Dispatcher có nhiệm vụ phân phối Action đến các Store tương ứng.
 • Mỗi Store đại diện cho một phần của trạng thái ứng dụng và chứa dữ liệu. Khi một Store nhận được một Action, nó xác định xem liệu nó cần phản ứng bằng cách cập nhật trạng thái của nó hay không.
 • Nếu một Store quyết định cần phản ứng, nó cập nhật trạng thái của mình và thông báo cho giao diện người dùng về sự thay đổi. Giao diện người dùng sau đó sẽ được cập nhật dựa trên dữ liệu mới từ Store.

Luồng làm việc của một ứng dụng React sử dụng Flux

 • Trong một ứng dụng React sử dụng Flux, quá trình làm việc thường bắt đầu khi người dùng tương tác với giao diện. Hành động của người dùng sẽ tạo ra các Action, và Dispatcher sẽ xử lý việc phân phối các Action này tới các Store tương ứng.
 • Các Store sẽ kiểm tra các Action và quyết định xem liệu họ cần cập nhật trạng thái của mình hay không. Nếu có, trạng thái của Store sẽ được cập nhật một cách an toàn và những thay đổi này sẽ được truyền tới giao diện người dùng.
 • Giao diện người dùng sẽ thể hiện dữ liệu mới từ Store và cập nhật hiển thị. Luồng làm việc này lặp đi lặp lại khi người dùng tương tác với ứng dụng.

Lợi ích của việc sử dụng Flux trong việc quản lý trạng thái ứng dụng

 • Flux giúp giảm sự phức tạp trong quản lý trạng thái ứng dụng bằng cách đảm bảo rằng dữ liệu chỉ di chuyển theo một hướng, từ giao diện người dùng đến Store, và không bao giờ trở lại ngược lại.
 • Kiến trúc Flux tách biệt rõ ràng giữa logic ứng dụng và giao diện người dùng, làm cho mã nguồn dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng.
 • Flux tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm tra và gỡ lỗi trong quá trình phát triển, bằng cách giữ cho dữ liệu và logic dễ theo dõi và kiểm tra.
 • Với Flux, bạn có khả năng quản lý trạng thái ứng dụng một cách hiệu quả, đặc biệt là trong các ứng dụng React lớn và phức tạp.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Flux

Để cài đặt và sử dụng React Flux, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Cài đặt Node.js và npm: Để bắt đầu, hãy chắc chắn bạn đã cài đặt Node.js và npm trên máy tính của mình. Bạn có thể tải Node.js từ trang chính thức của Node.js (https://nodejs.org/) và sau đó npm sẽ được cài đặt cùng với Node.js.
 2. Tạo một dự án React: Bạn có thể tạo một dự án React mới bằng cách sử dụng Create React App hoặc tạo một dự án React bằng tay nếu bạn muốn kiểm soát chi tiết hơn. Dưới đây là cách tạo một dự án React mới bằng Create React App:
  npx create-react-app my-flux-app
  cd my-flux-app
 1. Cài đặt thư viện Flux: Flux không phải là một thư viện cụ thể mà là một kiến trúc. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số thư viện hỗ trợ để thực hiện kiến trúc Flux trong ứng dụng React của bạn. Redux và Mobx là hai lựa chọn phổ biến. Dưới đây là cách cài đặt Redux:
  npm install redux react-redux

Hoặc cách cài đặt Mobx:

  npm install mobx mobx-react
 1. Tạo Store và Actions: Đầu tiên, bạn cần tạo một Store để lưu trữ trạng thái của ứng dụng. Ví dụ, nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng quản lý danh sách công việc, bạn có thể tạo một Store để lưu trữ danh sách công việc. Sau đó, bạn cần định nghĩa các Actions để thực hiện các thay đổi trên Store. Ví dụ:
  // src/actions/todoActions.js
  export const addTodo = (text) => ({
   type: 'ADD_TODO',
   text
  });
 1. Tạo Dispatcher: Dispatcher là thành phần trung gian trong kiến trúc Flux. Bạn không cần cài đặt Dispatcher riêng, mà bạn có thể sử dụng thư viện Flux cụ thể bạn đã chọn (Redux hoặc Mobx) để quản lý việc phân phối Actions.
 2. Kết nối Store với ứng dụng: Sử dụng thư viện Redux hoặc Mobx, bạn có thể kết nối Store với ứng dụng React của bạn để có thể truy cập và cập nhật trạng thái từ các thành phần UI.
 3. Sử dụng trạng thái từ Store: Bây giờ bạn có thể sử dụng trạng thái từ Store trong các thành phần React của bạn bằng cách sử dụng các hàm mapStateToProps (đối với Redux) hoặc decorator @observer (đối với Mobx).
 4. Tạo và gửi Actions: Khi người dùng tương tác với ứng dụng của bạn, bạn cần tạo và gửi các Actions để thay đổi trạng thái. Ví dụ:
  // src/components/TodoForm.js
  import { useDispatch } from 'react-redux';
  import { addTodo } from '../actions/todoActions';

  function TodoForm() {
   const dispatch = useDispatch();

   const handleAddTodo = (text) => {
    dispatch(addTodo(text));
   };

   return (
    // Giao diện và xử lý sự kiện thêm công việc
   );
  }
 1. Xây dựng giao diện người dùng và sử dụng trạng thái: Cuối cùng, bạn có thể xây dựng giao diện người dùng và sử dụng trạng thái từ Store để hiển thị dữ liệu và cập nhật giao diện khi trạng thái thay đổi.
 2. Kiểm tra và gỡ lỗi: Sử dụng công cụ hỗ trợ như Redux DevTools (đối với Redux) hoặc Mobx DevTools (đối với Mobx) để theo dõi và gỡ lỗi ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn xác định và sửa lỗi một cách

So sánh React Flux với các giải pháp quản lý trạng thái khác

So sánh với quản lý trạng thái nội tại của React (Local State Management)

 • React cho phép bạn quản lý trạng thái nội tại của các thành phần bằng cách sử dụng stateuseState hoặc this.state. Điều này thích hợp cho trạng thái của một thành phần cụ thể và không cần chia sẻ dữ liệu với các thành phần khác.
 • Tuy nhiên, khi ứng dụng trở nên phức tạp với nhiều thành phần cần chia sẻ dữ liệu, việc quản lý trạng thái bằng cách truyền dữ liệu qua các thành phần con có thể trở nên khó khăn và dẫn đến việc quản lý trạng thái không hiệu quả.

So sánh với Redux

 • Redux là một thư viện quản lý trạng thái phổ biến cho ứng dụng React. Nó dựa trên cùng một nguyên tắc một chiều của Flux nhưng đi kèm với một số tính năng mạnh mẽ và cộng đồng phát triển lớn.
 • Redux có cấu trúc rõ ràng với các khái niệm như store, action, reducer, và middleware, giúp quản lý trạng thái ứng dụng một cách có hệ thống.
 • So với Flux, Redux thường có cú pháp ít phức tạp hơn và có nhiều công cụ hỗ trợ phát triển, giúp tạo ra mã nguồn sạch sẽ và dễ bảo trì hơn.

So sánh với Mobx

 • Mobx là một thư viện quản lý trạng thái khác cho ứng dụng React. Nó sử dụng các observable để theo dõi sự thay đổi trong trạng thái và tự động cập nhật giao diện người dùng khi cần.
 • Mobx có một cú pháp gần gũi và đơn giản hơn so với Redux và Flux, đặc biệt là trong việc quản lý trạng thái ứng dụng có tính năng cao và đa chiều.
 • Tuy nhiên, Mobx có ít công cụ mạnh mẽ hơn Redux cho việc điều chỉnh và kiểm tra dự án lớn hơn.

Lựa chọn Flux phù hợp cho dự án của bạn

 • Lựa chọn giải pháp quản lý trạng thái phụ thuộc vào sự phức tạp và yêu cầu của dự án của bạn. Nếu bạn có một ứng dụng nhỏ và đơn giản, có thể sử dụng trạng thái nội tại của React hoặc Mobx để giữ mã nguồn đơn giản.
 • Nếu dự án của bạn có tính phức tạp, nhiều thành phần cần chia sẻ dữ liệu, hoặc bạn cần một cấu trúc rõ ràng và có công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, Redux hoặc kiến trúc Flux có thể là lựa chọn tốt hơn.
 • Quan trọng nhất, hãy cân nhắc các yếu tố như kích thước dự án, đội ngũ phát triển, và sự quen thuộc cá nhân để chọn giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now