Rate this post

Lớp JTabbedPane được sử dụng để chuyển đổi giữa một nhóm các thành phần bằng cách nhấp vào tab có tiêu đề hoặc biểu tượng nhất định. Nó kế thừa lớp JComponent.

Các bài viết khác:

Khai báo lớp JTabbedPane

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JTabbedPane.

  1. public class JTabbedPane extends JComponent implements Serializable, Accessible, SwingConstants  

Các trình xây dựng thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JTabbedPane()Tạo TabbedPane trống với vị trí tab mặc định của JTabbedPane.Top.
JTabbedPane(int tabPlacement)Tạo TabbedPane trống với vị trí tab được chỉ định.
JTabbedPane(int tabPlacement, int tabLayoutPolicy)Tạo TabbedPane trống với chính sách bố trí tab và vị trí tab được chỉ định.

Java JTabbedPane Example

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now