Rate this post

Lớp JTabbedPane được sử dụng để chuyển đổi giữa một nhóm các thành phần bằng cách nhấp vào tab có tiêu đề hoặc biểu tượng nhất định. Nó kế thừa lớp JComponent.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JTabbedPane trong Java Swing

JTabbedPane là một thành phần của Java Swing được sử dụng để tạo và quản lý các tab trong giao diện người dùng. Nó cung cấp khả năng hiển thị nhiều nội dung trong cùng một không gian làm việc, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các tab để truy cập và quản lý các thông tin, chức năng, hoặc giao diện khác nhau.

Với JTabbedPane, bạn có thể tạo các tab và thêm chúng vào thành phần để tạo ra các giao diện đa tab linh hoạt. Mỗi tab có thể chứa các thành phần khác nhau như JPanel, JLabel, JButton, hoặc bất kỳ thành phần nào khác của Swing.

JTabbedPane cung cấp các phương thức để tùy chỉnh giao diện của các tab, bao gồm tiêu đề, biểu tượng, màu sắc, và hình nền. Bạn có thể xử lý các sự kiện chuyển đổi tab để thực hiện các hành động khi người dùng chuyển đổi giữa các tab.

Ngoài ra, JTabbedPane hỗ trợ các tính năng khác như xóa tab, vô hiệu hóa tab, tạo tab có thể kéo thả và sắp xếp lại.

JTabbedPane là một thành phần mạnh mẽ và linh hoạt trong Java Swing, giúp xây dựng giao diện người dùng đa tab chuyên nghiệp và dễ sử dụng.

Khai báo Class JTabbedPane

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JTabbedPane.

 1. public class JTabbedPane extends JComponent implements Serializable, Accessible, SwingConstants  

Constructor thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JTabbedPane()Tạo TabbedPane trống với vị trí tab mặc định của JTabbedPane.Top.
JTabbedPane(int tabPlacement)Tạo TabbedPane trống với vị trí tab được chỉ định.
JTabbedPane(int tabPlacement, int tabLayoutPolicy)Tạo TabbedPane trống với chính sách bố trí tab và vị trí tab được chỉ định.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Tạo và thêm tab vào JTabbedPane

Để tạo và thêm tab vào JTabbedPane trong Java Swing, bạn có thể làm như sau:

 1. Tạo một đối tượng JTabbedPane:
JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane();
 1. Tạo các thành phần giao diện và thêm chúng vào các tab:
JPanel panel1 = new JPanel();
// Thêm các thành phần vào panel1

JPanel panel2 = new JPanel();
// Thêm các thành phần vào panel2

// Thêm các panel vào JTabbedPane
tabbedPane.addTab("Tab 1", panel1);
tabbedPane.addTab("Tab 2", panel2);

Trong ví dụ trên, panel1panel2 là các JPanel chứa các thành phần giao diện mà bạn muốn hiển thị trong từng tab tương ứng.

 1. Thêm JTabbedPane vào JFrame hoặc container khác:
JFrame frame = new JFrame();
frame.add(tabbedPane);
 1. Cuối cùng, hiển thị JFrame:
frame.setSize(400, 300);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);

Đoạn mã trên sẽ tạo ra một cửa sổ JFrame chứa JTabbedPane với hai tab (“Tab 1” và “Tab 2”), và mỗi tab sẽ hiển thị nội dung tương ứng từ các JPanel đã được thêm vào.

Bạn có thể lặp lại bước 2 để tạo và thêm nhiều tab khác vào JTabbedPane theo nhu cầu của bạn.

Xem thêm JTable trong Java Swing

Sử dụng JTabbedPane để chuyển đổi giữa các tab

Để sử dụng JTabbedPane để chuyển đổi giữa các tab trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các sự kiện hoặc các phương thức của JTabbedPane để quản lý việc chuyển đổi.

 1. Sử dụng sự kiện ChangeListener:
tabbedPane.addChangeListener(new ChangeListener() {
  @Override
  public void stateChanged(ChangeEvent e) {
    // Xử lý khi tab được chuyển đổi
    int selectedIndex = tabbedPane.getSelectedIndex();
    // Các hành động tương ứng với việc chuyển đổi tab
  }
});

Trong sự kiện stateChanged(), bạn có thể thực hiện các hành động tùy chỉnh tương ứng với việc chuyển đổi tab. Biến selectedIndex cho biết chỉ mục của tab đang được chọn.

 1. Sử dụng phương thức setSelectedIndex():
// Chuyển đổi đến tab có chỉ mục là 1 (ví dụ: tab thứ 2)
tabbedPane.setSelectedIndex(1);

Bằng cách gọi phương thức setSelectedIndex(), bạn có thể chuyển đổi đến tab mong muốn dựa trên chỉ mục của nó.

 1. Sử dụng phương thức setSelectedComponent():
// Chuyển đổi đến tab chứa component là panel2
tabbedPane.setSelectedComponent(panel2);

Bằng cách gọi phương thức setSelectedComponent(), bạn có thể chuyển đổi đến tab chứa một component cụ thể (ví dụ: JPanel).

Qua đó, bạn có thể sử dụng các sự kiện hoặc phương thức trên để xử lý chuyển đổi giữa các tab trong JTabbedPane theo ý muốn của mình.

Xem thêm Java JComponent

Tính năng khác của JTabbedPane

JTabbedPane trong Java Swing cung cấp nhiều tính năng hữu ích để tạo ra giao diện đa tab linh hoạt và tương tác. Dưới đây là một số tính năng khác của JTabbedPane:

 1. Tùy chỉnh giao diện: Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các tab bằng cách sử dụng UIManager và Look and Feel, bao gồm màu sắc, font chữ, biểu tượng, v.v.
 2. Tab dọc hoặc ngang: JTabbedPane cho phép bạn chọn kiểu hiển thị tab dọc (VERTICAL) hoặc ngang (HORIZONTAL) tùy theo yêu cầu thiết kế của bạn.
 3. Tab đóng và mở: Bạn có thể cho phép người dùng đóng hoặc mở tab bằng cách sử dụng phương thức setTabClosable() và setTabComponentAt(). Điều này cho phép người dùng tùy chọn hiển thị hoặc ẩn các tab.
 4. Múi tab: JTabbedPane hỗ trợ các loại múi tab khác nhau như múi tab trên (TOP), múi tab dưới (BOTTOM), múi tab bên trái (LEFT) và múi tab bên phải (RIGHT). Bạn có thể sử dụng phương thức setTabPlacement() để chọn vị trí của múi tab.
 5. Sự kiện: JTabbedPane hỗ trợ các sự kiện liên quan đến tab như tab được chọn, tab được thay đổi, v.v. Bạn có thể sử dụng các Listener như ChangeListener, MouseListener để xử lý các sự kiện này và thực hiện các hành động tương ứng.
 6. Tab kép (tabbed pane lồng nhau): Bạn có thể chèn một JTabbedPane vào một tab của JTabbedPane khác, tạo ra các tabbed pane lồng nhau và tăng tính tương tác và cấu trúc của giao diện.
 7. Menu ngữ cảnh: JTabbedPane cung cấp các menu ngữ cảnh để thực hiện các thao tác như đóng tab, mở tab mới, v.v. Bạn có thể sử dụng phương thức setComponentPopupMenu() để đặt menu ngữ cảnh cho tab.

Các tính năng trên chỉ là một số ví dụ, JTabbedPane cung cấp rất nhiều tính năng linh hoạt và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Ứng dụng của JTabbedPane trong giao diện người dùng

JTabbedPane là một thành phần quan trọng trong thiết kế giao diện người dùng và có rất nhiều ứng dụng trong việc tạo ra giao diện đa tab linh hoạt và tương tác. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JTabbedPane trong giao diện người dùng:

 1. Trình duyệt web: Trình duyệt web sử dụng JTabbedPane để hiển thị nhiều tab cho các trang web khác nhau. Mỗi tab có thể chứa một trang web riêng biệt, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các trang.
 2. Ứng dụng email: Các ứng dụng email sử dụng JTabbedPane để tạo các tab cho các hộp thư đến, hộp thư gửi, thư nháp, v.v. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các tab để xem và quản lý các email khác nhau.
 3. Trình soạn thảo văn bản: Trình soạn thảo văn bản có thể sử dụng JTabbedPane để tạo các tab cho các tài liệu văn bản khác nhau. Mỗi tab có thể chứa một tài liệu riêng biệt, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp và quản lý các tài liệu.
 4. Ứng dụng đa nhiệm: JTabbedPane cung cấp một giao diện đa nhiệm cho ứng dụng bằng cách cho phép người dùng mở nhiều tab cùng một lúc và chuyển đổi giữa chúng. Điều này giúp người dùng dễ dàng làm việc với nhiều tác vụ và nhiều dữ liệu cùng một lúc.
 5. Trình phát nhạc: Các trình phát nhạc sử dụng JTabbedPane để tạo các tab cho các danh sách phát, thư mục yêu thích, bài hát đã tải xuống, v.v. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các tab để quản lý và phát nhạc theo ý muốn.
 6. Ứng dụng quản lý dự án: Trong các ứng dụng quản lý dự án, JTabbedPane có thể được sử dụng để tạo các tab cho các mục tiêu, nhiệm vụ, lịch trình, v.v. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các tab để quản lý và theo dõi tiến độ công việc.
 7. Trình duyệt file: Trình duyệt file có thể sử dụng JTabbedPane để hiển thị các tab cho các thư mục và tệp tin. Mỗi tab có thể đại diện cho một thư mục hoặc tệp tin cụ thể, giúp người dùng dễ dàng quản lý và xem nội dung file.

Các ứng dụng trên chỉ là một số ví dụ, JTabbedPane cung cấp một cách linh hoạt để tạo ra giao diện đa tab và có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và tăng tính tương tác trong ứng dụng.

Xem thêm Thay đổi TitleBar icon trong Java AWT và Swing

Ví dụ JTabbedPane trong java Swing

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now