Rate this post

Đối tượng của lớp JSeparator được sử dụng để cung cấp một thành phần mục đích chung để thực hiện các đường phân chia. Nó được sử dụng để vẽ một đường để phân tách các widget trong một Bố cục. Nó kế thừa lớp JComponent.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về JSeparator trong Java Swing

JSeparator là một thành phần trong Java Swing được sử dụng để tạo đường phân cách hoặc đường kẻ ngang trong giao diện người dùng. Nó thường được sử dụng để phân chia các thành phần khác nhau trong một giao diện hoặc tạo ra các khu vực riêng biệt với mục đích trực quan.

JSeparator có thể được thêm vào các container Swing như JPanel, JToolBar, JPopupMenu và JMenuBar. Nó có thể được tùy chỉnh về màu sắc, kích thước và hướng (ngang hoặc dọc).

Việc sử dụng JSeparator giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách tạo ra các khoảng cách và phân chia rõ ràng giữa các phần của giao diện. Nó cũng giúp tạo nên một giao diện người dùng chuyên nghiệp và cân đối.

Với khả năng tùy chỉnh và tính linh hoạt, JSeparator là một thành phần quan trọng trong Java Swing để tạo đường phân cách hiệu quả và tạo điểm nhấn trong giao diện người dùng.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Khai báo class JSeparator

public class JSeparator extends JComponent implements SwingConstants, Accessible  

Các Constructor thường được sử dụng của JSeparator

ConstructorDescription
JSeparator()Tạo một dải phân cách ngang mới.
JSeparator(int orientation)Tạo một dấu phân cách mới với hướng ngang hoặc dọc được chỉ định.

Các phương thức thường được sử dụng của JSeparator

MethodDescription
void setOrientation(int orientation)Nó được sử dụng để thiết lập hướng của dải phân cách.
int getOrientation()Nó được sử dụng để trả về hướng của dấu phân cách.

Xem thêm JTable trong Java Swing

Cách sử dụng JSeparator trong Java Swing

Để sử dụng JSeparator trong Java Swing, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Tạo đối tượng JSeparator:JSeparator separator = new JSeparator();
 2. Tùy chỉnh các thuộc tính của JSeparator (tuỳ chọn):
  • Để đặt hướng của JSeparator là ngang (theo mặc định) hoặc dọc, bạn có thể sử dụng phương thức setOrientation():separator.setOrientation(JSeparator.VERTICAL); // Đặt hướng dọc separator.setOrientation(JSeparator.HORIZONTAL); // Đặt hướng ngang (mặc định)
  • Để đặt kích thước của JSeparator, bạn có thể sử dụng phương thức setPreferredSize():separator.setPreferredSize(new Dimension(width, height)); // Đặt kích thước theo width và height mong muốn
  • Để đặt màu sắc của JSeparator, bạn có thể sử dụng phương thức setForeground():separator.setForeground(Color.RED); // Đặt màu sắc là màu đỏ
 3. Thêm JSeparator vào container:container.add(separator);

Lưu ý rằng bạn cần thay thế container bằng đối tượng container Swing (ví dụ: JPanel, JToolBar) mà bạn muốn thêm JSeparator vào.

Khi bạn thực hiện các bước trên, JSeparator sẽ được hiển thị trong giao diện người dùng của bạn, tạo ra một đường phân cách hoặc đường kẻ ngang (hoặc dọc) tùy thuộc vào cấu hình bạn đã thiết lập.

Xem thêm Căn giữa trong HTML: Cách căn giữa nội dung trên trang web

Ứng dụng của JSeparator trong giao diện người dùng

JSeparator được sử dụng trong giao diện người dùng để tạo ra các đường phân cách hoặc đường kẻ giữa các phần tử khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JSeparator trong giao diện người dùng:

 1. Phân cách giữa các thành phần: JSeparator có thể được sử dụng để tạo ra các đường phân cách giữa các thành phần trong một container. Điều này giúp ngăn cách và làm rõ phân chia giữa các phần tử, tạo ra một giao diện người dùng rõ ràng và dễ đọc hơn.
 2. Phân chia các phần tử chức năng: JSeparator có thể được sử dụng để phân chia các phần tử chức năng khác nhau trong một thanh công cụ (JToolBar) hoặc một menu (JMenuBar). Điều này giúp tạo ra một sắp xếp hợp lý và nhìn chung dễ sử dụng cho các chức năng khác nhau.
 3. Đường kẻ ngang hoặc dọc: JSeparator có thể được sử dụng để tạo ra các đường kẻ ngang hoặc dọc trong giao diện người dùng. Điều này có thể sử dụng để tạo ra các phân đoạn hoặc phân vùng trong một cửa sổ hoặc một trình đơn, giúp ngăn cách và làm rõ sự phân chia giữa các phần tử.
 4. Tạo giao diện người dùng linh hoạt: JSeparator cung cấp tính linh hoạt trong việc tạo giao diện người dùng. Bằng cách tùy chỉnh kích thước, màu sắc và hướng của JSeparator, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng trực quan và phân chia phù hợp với nhu cầu của ứng dụng.

Với các ứng dụng trên, JSeparator giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, tạo ra một giao diện dễ sử dụng và trực quan hơn trong các ứng dụng Java Swing.

Xem thêm Java JComponent

Ví dụ về JSeparator

Output:

Xem thêm Thay đổi TitleBar icon trong Java AWT và Swing

Ví dụ JSeparator 2

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now