Rate this post

Lớp JRadioButton được sử dụng để tạo một nút radio. Nó được sử dụng để chọn một tùy chọn trong số nhiều tùy chọn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thi hoặc bài kiểm tra.

Nó nên được thêm vào ButtonGroup để chỉ chọn một nút radio.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về JRadioButton

JRadioButton là một thành phần trong Java Swing cho phép người dùng chọn một trong nhiều tùy chọn độc lập. Nó là một loại nút chọn đơn, chỉ cho phép người dùng chọn một tùy chọn duy nhất từ một nhóm các tùy chọn.

JRadioButton được sử dụng trong các giao diện người dùng khi cần tạo ra các lựa chọn độc lập, ví dụ như chọn giới tính, chọn ngôn ngữ, hoặc chọn mức độ ưu tiên. Mỗi JRadioButton trong một nhóm phải có một giá trị duy nhất để phân biệt giữa các lựa chọn.

JRadioButton thường được kết hợp với ButtonGroup, một đối tượng giúp quản lý các JRadioButton trong một nhóm. Khi người dùng chọn một JRadioButton trong nhóm, các JRadioButton khác trong nhóm sẽ được tự động bỏ chọn.

JRadioButton cung cấp các phương thức để thiết lập văn bản, giá trị, trạng thái ban đầu và bộ lắng nghe sự kiện. Bên cạnh đó, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JRadioButton bằng cách thay đổi màu sắc, font chữ, độ rộng, chiều cao, vị trí và căn chỉnh.

Với khả năng tạo ra các tùy chọn độc lập và tính linh hoạt trong tùy chỉnh giao diện, JRadioButton là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng các giao diện người dùng đa dạng trong Java Swing.

Xem thêm Java JComponent

Khai báo class JRadioButton

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JRadioButton.

public class JRadioButton extends JToggleButton implements Accessible  

Các Construction thường được sử dụng:

ConstructionSự mô tả
JRadioButton ()Tạo một nút radio không được chọn không có văn bản.
JRadioButton(String s)Tạo một nút radio không được chọn với văn bản được chỉ định.
JRadioButton(String s, boolean selected)Tạo một nút radio với văn bản được chỉ định và trạng thái đã chọn.

Các phương thức thường được sử dụng:

Phương phápSự mô tả
void setText(String s)Nó được sử dụng để đặt văn bản được chỉ định trên nút.
String getText()Nó được sử dụng để trả về văn bản của nút.
void setEnabled(boolean b)Nó được sử dụng để bật hoặc tắt nút.
void setIcon(Icon b)Nó được sử dụng để đặt Biểu tượng được chỉ định trên nút.
Icon getIcon()Nó được sử dụng để lấy Biểu tượng của nút.
void setMnemonic (int a)Nó được sử dụng để đặt ghi nhớ trên nút.
void addActionListener (ActionListener a)Nó được sử dụng để thêm trình nghe hành động vào đối tượng này.

Xem thêm JSeparator trong Java Swing

Các bước tạo JRadioButton

Để tạo một JRadioButton trong Java Swing, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Import các lớp cần thiết:

import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.JRadioButton; 
import javax.swing.ButtonGroup;

Tạo một JFrame để chứa JRadioButton

JFrame frame = new JFrame("JRadioButton Example"); frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Tạo một JPanel để chứa các thành phần:

JPanel panel = new JPanel();

Tạo các JRadioButton và thêm chúng vào ButtonGroup để quản lý:

JRadioButton radioButton1 = new JRadioButton("Option 1"); 
JRadioButton radioButton2 = new JRadioButton("Option 2"); 
JRadioButton radioButton3 = new JRadioButton("Option 3"); 
ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup(); 
buttonGroup.add(radioButton1); 
buttonGroup.add(radioButton2); 
buttonGroup.add(radioButton3);

Thêm các JRadioButton vào JPanel:

panel.add(radioButton1); 
panel.add(radioButton2); 
panel.add(radioButton3);

Thêm JPanel vào JFrame và hiển thị JFrame:

frame.add(panel); 
frame.pack(); 
frame.setVisible(true);

Lưu ý rằng các bước trên chỉ là một ví dụ cơ bản để tạo JRadioButton. Bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính khác như vị trí, kích thước, màu sắc, sự kiện, font chữ, vv. tùy theo yêu cầu của bạn.

Xem thêm Optional trong Swift

Tính năng của JRadioButton

JRadioButton là một thành phần trong Java Swing được sử dụng để tạo các lựa chọn đơn. Dưới đây là một số tính năng chính của JRadioButton:

 1. Lựa chọn đơn: JRadioButton cho phép người dùng chọn một trong số các tùy chọn đơn.
 2. Quản lý nhóm: Các JRadioButton có thể được nhóm lại bằng cách sử dụng ButtonGroup để đảm bảo rằng chỉ một JRadioButton trong nhóm được chọn vào một thời điểm.
 3. Trạng thái chọn: JRadioButton có hai trạng thái chọn – chọn và không chọn. Chỉ một JRadioButton có thể được chọn trong một nhóm.
 4. Sự kiện ItemListener: JRadioButton cung cấp các sự kiện ItemListener để bắt các sự kiện thay đổi trạng thái của JRadioButton.
 5. Tùy chỉnh giao diện: JRadioButton cho phép bạn tùy chỉnh giao diện bằng cách thay đổi các thuộc tính như vị trí, kích thước, màu sắc, font chữ và hình ảnh.

Với những tính năng này, JRadioButton rất hữu ích trong việc tạo các danh sách lựa chọn đơn trong giao diện người dùng và cho phép người dùng chọn một tùy chọn duy nhất trong số đó.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Tùy chỉnh giao diện của JRadioButton

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JRadioButton bằng cách thay đổi các thuộc tính như vị trí, kích thước, màu sắc, font chữ và hình ảnh. Dưới đây là một số cách tùy chỉnh giao diện của JRadioButton:

 1. Đặt vị trí và kích thước: Sử dụng các phương thức setBounds() hoặc setPreferredSize() để đặt vị trí và kích thước của JRadioButton trên giao diện.
 2. Thiết lập văn bản: Sử dụng phương thức setText() để đặt văn bản hiển thị trên JRadioButton.
 3. Chọn màu sắc: Sử dụng phương thức setBackground()setForeground() để thiết lập màu nền và màu văn bản của JRadioButton.
 4. Thiết lập font chữ: Sử dụng phương thức setFont() để thiết lập font chữ cho văn bản trên JRadioButton.
 5. Thêm hình ảnh: Sử dụng lớp ImageIcon để tạo đối tượng hình ảnh từ tệp hoặc URL, sau đó sử dụng phương thức setIcon() để đặt hình ảnh cho JRadioButton.
 6. Thiết lập biểu tượng: Sử dụng phương thức setSelectedIcon()setDisabledIcon() để thiết lập biểu tượng cho JRadioButton trong trạng thái chọn và bị vô hiệu hóa.

Bằng cách tùy chỉnh các thuộc tính này, bạn có thể đạt được giao diện JRadioButton theo ý muốn của mình, phù hợp với thiết kế và phong cách của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Ứng dụng của JRadioButton trong giao diện người dùng

JRadioButton trong giao diện người dùng được sử dụng để cho phép người dùng chọn một trong số các lựa chọn đơn. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JRadioButton trong giao diện người dùng:

 1. Lựa chọn đơn: JRadioButton thường được sử dụng để tạo ra các lựa chọn đơn trong giao diện người dùng, ví dụ như chọn giới tính (nam/nữ), chọn ngôn ngữ ưa thích, chọn chế độ hiển thị, v.v.
 2. Bộ lọc: JRadioButton có thể được sử dụng để tạo bộ lọc trong giao diện người dùng. Ví dụ, trong một ứng dụng quản lý sản phẩm, bạn có thể sử dụng JRadioButton để cho phép người dùng lọc sản phẩm theo danh mục hoặc theo trạng thái.
 3. Cấu hình tùy chọn: JRadioButton có thể được sử dụng để cấu hình các tùy chọn trong giao diện người dùng. Ví dụ, trong một ứng dụng chỉnh sửa ảnh, bạn có thể sử dụng JRadioButton để cho phép người dùng chọn chế độ xem trước (xem ảnh gốc, xem ảnh chỉnh sửa).
 4. Báo cáo và thống kê: Trong các ứng dụng quản lý dữ liệu, JRadioButton có thể được sử dụng để chọn các mục trong báo cáo hoặc thống kê dữ liệu, ví dụ như chọn loại biểu đồ hoặc chọn phạm vi thời gian.

JRadioButton cung cấp một giao diện đơn giản và dễ sử dụng để người dùng thực hiện các lựa chọn đơn, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng tính tương tác trong giao diện người dùng của ứng dụng.

Ví dụ về JRadioButton

Output:

Ví dụ JRadioButton với ActionListener

Xem thêm Node.js Command Line

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now