Rate this post

JPanel là một lớp vùng chứa đơn giản nhất. Nó cung cấp không gian trong đó ứng dụng có thể đính kèm bất kỳ thành phần nào khác. Nó kế thừa lớp JComponents.

Nó không có thanh tiêu đề.

Các bài viết khác:

Khai báo lớp JPanel

public class JPanel extends JComponent implements Accessible  

Các trình xây dựng thường được sử dụng:

ConstructorDescription
JPanel()Nó được sử dụng để tạo một JPanel mới với bộ đệm kép và bố cục luồng.
JPanel(boolean isDoubleBuffered)Nó được sử dụng để tạo một JPanel mới với FlowLayout và chiến lược đệm được chỉ định.
JPanel(LayoutManager layout)Nó được sử dụng để tạo một JPanel mới với trình quản lý bố cục được chỉ định.

Java JPanel Example

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now