Rate this post

Lớp JCheckBox được sử dụng để tạo hộp kiểm. Nó được sử dụng để bật một tùy chọn (đúng) hoặc tắt (sai). Nhấp vào CheckBox thay đổi trạng thái của nó từ “bật” thành “tắt” hoặc từ “tắt” thành “bật”. Nó kế thừa lớp JToggleButton.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JCheckBox

JCheckBox là một thành phần trong Java Swing được sử dụng để tạo ra các ô đánh dấu (checkbox) trong giao diện người dùng. JCheckBox cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ một danh sách các mục.

JCheckBox có hai trạng thái: chọn (checked) và không chọn (unchecked). Khi người dùng chọn một JCheckBox, trạng thái của nó thay đổi và có thể được xử lý bằng các sự kiện.

JCheckBox có giao diện đồ họa người dùng đơn giản, bao gồm một ô vuông và một nhãn (label) hiển thị nội dung của checkbox. Người dùng có thể nhấp chuột vào ô vuông để chọn hoặc bỏ chọn JCheckBox.

JCheckBox được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng có yêu cầu lựa chọn nhiều tùy chọn, như các cài đặt ứng dụng, bộ lọc dữ liệu, quyền truy cập và nhiều hơn nữa. Nó cung cấp một cách tiện lợi và trực quan để người dùng thực hiện các lựa chọn cá nhân hóa và điều khiển các tính năng của ứng dụng.

Với JCheckBox, người phát triển có thể tạo và quản lý các ô đánh dấu một cách dễ dàng, xử lý các sự kiện chọn và tùy chỉnh giao diện theo yêu cầu của ứng dụng. Đồng thời, JCheckBox cũng cung cấp tính năng linh hoạt và mở rộng để tương thích với các thành phần khác trong Java Swing và các thư viện UI khác.

Với khả năng tùy chỉnh cao và tính năng linh hoạt, JCheckBox là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng giao diện người dùng đa dạng và phong phú trong các ứng dụng Java Swing.

Xem thêm Node.js Command Line

Khai báo lớp JCheckBox

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JCheckBox.

public class JCheckBox extends JToggleButton implements Accessible  

Các Constructor thường được sử dụng:

ConstructorMô tả
JJCheckBox ()Tạo nút hộp kiểm không được chọn ban đầu, không có văn bản, không có biểu tượng.
JChechBox(String s)Tạo một hộp kiểm không được chọn ban đầu bằng văn bản.
JCheckBox(String text, boolean selected)Tạo một hộp kiểm với văn bản và chỉ định xem nó có được chọn ban đầu hay không.
JCheckBox(Action a)Tạo một hộp kiểm trong đó các thuộc tính được lấy từ Hành động được cung cấp.

Các phương thức thường được sử dụng:

Phương thứcMô tả
AccessibleContext getAccessibleContext ()Nó được sử dụng để lấy AccessibleContext liên kết với JCheckBox này.
protected String paramString()Nó trả về một biểu diễn chuỗi của JCheckBox này.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Tạo và sử dụng JCheckBox

Để tạo và sử dụng JCheckBox trong Java Swing, bạn có thể làm theo các bước sau:

Tạo một đối tượng JCheckBox:

JCheckBox checkBox = new JCheckBox("Tùy chọn");

Thêm JCheckBox vào container hoặc thành phần giao diện người dùng:

// Ví dụ: Thêm vào JPanel 
JPanel panel = new JPanel(); panel.add(checkBox);

Xử lý sự kiện chọn của JCheckBox (tuỳ chọn):

checkBox.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { // Xử lý sự kiện chọn/bỏ chọn checkbox ở đây if (checkBox.isSelected()) { // Checkbox đang được chọn } else { // Checkbox không được chọn } } });

Tùy chỉnh các thuộc tính và giao diện của JCheckBox (tuỳ chọn):

checkBox.setEnabled(false); // Vô hiệu hóa JCheckBox 
checkBox.setSelected(true); // Đánh dấu JCheckBox là đã được chọn 
checkBox.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12)); // Thiết lập font chữ 
checkBox.setForeground(Color.RED); // Thiết lập màu chữ

Lưu ý: Sau khi tạo và tùy chỉnh JCheckBox, bạn cần thêm nó vào một container hoặc thành phần giao diện người dùng để hiển thị trên màn hình. Bạn cũng có thể thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu hoặc tương tác vụ khác dựa trên trạng thái của JCheckBox (được chọn hoặc không được chọn) thông qua xử lý sự kiện tương ứng.

Xem thêm JDialog trong java swing

Tùy chỉnh giao diện của JCheckBox

Để tùy chỉnh giao diện của JCheckBox trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn. Dưới đây là một số tùy chỉnh giao diện thông qua các phương thức và thuộc tính phổ biến của JCheckBox:

 1. Thiết lập văn bản và biểu tượng:
checkBox.setText("Tùy chọn"); // Thiết lập văn bản hiển thị trên JCheckBox 
checkBox.setIcon(icon); // Thiết lập biểu tượng cho JCheckBox c
checkBox.setSelectedIcon(selectedIcon); // Thiết lập biểu tượng khi JCheckBox được chọn
checkBox.setDisabledIcon(disabledIcon); // Thiết lập biểu tượng khi JCheckBox bị vô hiệu hóa
 1. Thiết lập màu sắc:
checkBox.setForeground(Color.RED); // Thiết lập màu chữ 
checkBox.setBackground(Color.YELLOW); // Thiết lập màu nền
 1. Thiết lập font chữ:
checkBox.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12)); // Thiết lập font chữ
 1. Thiết lập kích thước:
checkBox.setPreferredSize(new Dimension(100, 20)); // Thiết lập kích thước ưu tiên 
checkBox.setSize(100, 20); // Thiết lập kích thước
 1. Thiết lập viền:
checkBox.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK)); // Thiết lập viền đơn giản 
checkBox.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); // Thiết lập viền etsched 
checkBox.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder()); // Thiết lập viền raised bevel 
checkBox.setBorder(BorderFactory.createLoweredBevelBorder()); // Thiết lập viền lowered bevel

Bạn có thể kết hợp và áp dụng các tùy chỉnh này để đạt được giao diện JCheckBox theo mong muốn của bạn.

Xem thêm Optional trong Swift

Xử lý sự kiện với JCheckBox

Để xử lý sự kiện với JCheckBox trong Java Swing, bạn cần đăng ký một trình lắng nghe sự kiện cho JCheckBox và triển khai phương thức xử lý sự kiện tương ứng. Dưới đây là một ví dụ về cách xử lý sự kiện khi JCheckBox thay đổi trạng thái:

JCheckBox checkBox = new JCheckBox("Tùy chọn");

checkBox.addItemListener(new ItemListener() {
  @Override
  public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
      // Đã chọn JCheckBox
      System.out.println("JCheckBox đã được chọn");
    } else {
      // Đã bỏ chọn JCheckBox
      System.out.println("JCheckBox đã được bỏ chọn");
    }
  }
});

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một trình lắng nghe ItemListener và gắn nó vào JCheckBox bằng phương thức addItemListener(). Trong phương thức itemStateChanged(), chúng ta kiểm tra trạng thái thay đổi của JCheckBox bằng getStateChange(). Nếu JCheckBox được chọn (ItemEvent.SELECTED), chúng ta thực hiện hành động tương ứng. Nếu JCheckBox bị bỏ chọn, chúng ta thực hiện hành động khác.

Bạn có thể triển khai các hành động cụ thể tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng của bạn trong phương thức xử lý sự kiện.

Ví dụ JCheckBox trong java swing

Output:

Java JCheckBox với ItemListener

Output:

Ví dụ về Java JCheckBox

Ứng dụng của JCheckBox trong giao diện người dùng

JCheckBox trong giao diện người dùng có nhiều ứng dụng hữu ích. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng JCheckBox:

 1. Lựa chọn đa dạng: JCheckBox cho phép người dùng lựa chọn nhiều tùy chọn từ một danh sách. Ví dụ: trong một ứng dụng đặt hàng trực tuyến, người dùng có thể chọn nhiều mặt hàng mà họ muốn mua bằng cách đánh dấu các JCheckBox tương ứng với từng mặt hàng.
 2. Thiết lập tùy chọn: JCheckBox cũng thường được sử dụng để thiết lập các tùy chọn hoặc cài đặt trong ứng dụng. Ví dụ: trong một ứng dụng thiết lập âm thanh, người dùng có thể sử dụng JCheckBox để bật hoặc tắt âm thanh thông báo hoặc âm thanh nền.
 3. Quản lý trạng thái: JCheckBox có thể được sử dụng để quản lý trạng thái của các thành phần khác trong giao diện người dùng. Ví dụ: nếu một JCheckBox được chọn, nút “Xóa” có thể trở nên khả dụng để người dùng xóa các mục đã chọn trong danh sách.
 4. Bộ lọc dữ liệu: JCheckBox có thể được sử dụng để áp dụng các bộ lọc dữ liệu cho danh sách hoặc bảng. Ví dụ: trong một ứng dụng quản lý danh bạ, người dùng có thể chọn các JCheckBox để lọc danh sách liên hệ theo nhóm hoặc loại.
 5. Tùy chọn hiển thị: JCheckBox có thể được sử dụng để điều khiển hiển thị của các phần tử khác trong giao diện người dùng. Ví dụ: trong một ứng dụng xem hình ảnh, người dùng có thể sử dụng JCheckBox để bật hoặc tắt hiển thị lưới hình ảnh hoặc hiển thị thông tin chi tiết.

Với tính linh hoạt và khả năng tương tác, JCheckBox là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng giao diện người dùng đáng tin cậy và tùy chỉnh trong ứng dụng Java Swing.

Xem thêm Cách sử dụng ToolTip trong Java Swing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now