Rate this post

Java Swing là một bộ thư viện giao diện người dùng (UI) trong Java. Nó cung cấp các lớp và các công cụ để xây dựng các giao diện người dùng đa nền tảng cho các ứng dụng Java. Java Swing được viết trên cơ sở của AWT (Abstract Window Toolkit) và cho phép bạn xây dựng các giao diện người dùng đẹp, đa nền tảng và tùy chỉnh hơn. Nó cung cấp các thành phần giao diện người dùng, như các nút, thanh trượt, bảng và hộp thoại, và cung cấp các tính năng như sự kiện và xử lý sự kiện, hỗ trợ đồ họa và hiệu ứng.

Là một phần của Java Foundation Classes (JFC) được sử dụng để tạo các ứng dụng dựa trên cửa sổ . Nó được xây dựng trên API AWT (Bộ công cụ lướt gió trừu tượng) và hoàn toàn được viết bằng java.

Không giống như AWT, Java Swing cung cấp các thành phần nhẹ và độc lập với nền tảng.

Gói javax.swing cung cấp các lớp cho API java swing như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, v.v.

Các bài viết liên quan:

Lịch sử phát triển của java swing

Java Swing được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện tồn Oracle) và được ra mắt vào năm 1997 với phiên bản Java Development Kit (JDK) 1.2. Nó đã thay thế bộ thư viện giao diện người dùng cũ hơn của Java, là Abstract Window Toolkit (AWT), với nhiều tính năng mới và tùy chỉnh hơn.

Trong những năm đầu tiên sau ra mắt, Java Swing đã gặp một số vấn đề về hiệu suất và tương thích với các hệ điều hành khác nhau. Tuy nhiên, các bản cập nhật và cải tiến đã được thực hiện trong những năm sau đó để khắc phục những vấn đề này.

Hiện nay, Java Swing vẫn được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng Java và là một trong những bộ thư viện giao diện người dùng phổ biến nhất trong lập trình Java.

Sự khác biệt giữa AWT và Swing

Có nhiều điểm khác biệt giữa java awt và swing được đưa ra bên dưới.

No.Java AWTJava Swing
1)Các thành phần AWT phụ thuộc vào nền tảng .Các thành phần của Java swing độc lập với nền tảng .
2)Các thành phần AWT rất nặng .Các thành phần của xích đu có trọng lượng nhẹ .
3)AWT không hỗ trợ giao diện có thể cắm được .Swing hỗ trợ giao diện có thể cắm được .
4)AWT cung cấp ít thành phần hơn Swing.Swing cung cấp các thành phần mạnh mẽ hơn như bảng, danh sách, màn hình cuộn, trình chọn màu, tabbedpane, v.v.
5)AWT không tuân theo MVC (Model View Controller) trong đó mô hình đại diện cho dữ liệu, khung nhìn đại diện cho bản trình bày và bộ điều khiển hoạt động như một giao diện giữa mô hình và chế độ xem.Swing theo MVC .

JFC là gì

Các lớp nền tảng Java (JFC) là một tập hợp các thành phần GUI giúp đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng máy tính để bàn.

Bạn có biết

 • Làm thế nào để tạo tệp jar runnable trong java?
 • Làm thế nào để hiển thị hình ảnh trên một nút đang xoay?
 • Làm cách nào để thay đổi màu thành phần bằng cách chọn màu từ ColorChooser?
 • Làm thế nào để hiển thị đồng hồ kỹ thuật số trong hướng dẫn swing?
 • Làm thế nào để tạo một notepad trong swing?
 • Làm thế nào để tạo trò chơi câu đố và trò chơi câu đố pic trong xích đu?
 • Làm thế nào để tạo trò chơi tic tac toe trong swing?

Hệ thống phân cấp của các lớp Java Swing

Phân cấp của API java swing được đưa ra bên dưới.

Các phương thức thường được sử dụng của lớp Thành phần

Các phương thức của lớp Thành phần được sử dụng rộng rãi trong java swing được đưa ra bên dưới.

MethodDescription
public void add(Component c)thêm một thành phần trên một thành phần khác.
public void setSize(int width,int height)thiết lập kích thước của thành phần.
public void setLayout(LayoutManager m)đặt trình quản lý bố cục cho thành phần.
public void setVisible(boolean b)thiết lập khả năng hiển thị của thành phần. Nó là sai mặc định.

Cài đặt môi trường phát triển Java swing

Để cài đặt môi trường phát triển Java Swing, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt JDK (Java Development Kit):

Bước 2: Cài đặt IDE (Integrated Development Environment):

Bước 3: Tạo dự án Java Swing:

 • Mở IDE đã cài đặt và tạo một dự án mới.
 • Chọn kiểu dự án Java hoặc Swing application.

Bước 4: Viết mã và thiết kế giao diện:

 • Trình biên dịch và trình biên tập của IDE sẽ giúp bạn viết mã Java và tạo giao diện Swing.
 • Sử dụng các lớp và thành phần Swing có sẵn để tạo các cửa sổ, khung, bảng điều khiển và bố cục.
 • Xử lý các sự kiện và tương tác người dùng trong mã Java.

Bước 5: Biên dịch và chạy ứng dụng:

 • Sử dụng chức năng biên dịch của IDE để biên dịch mã Java thành file thực thi.
 • Chạy ứng dụng từ IDE và kiểm tra giao diện và chức năng của nó.

Đó là quá trình cơ bản để cài đặt môi trường phát triển Java Swing. Tuy nhiên, có thể có các bước cụ thể khác tùy thuộc vào IDE mà bạn sử dụng.

Xử lý sự kiện trong Java Swing

Để xử lý sự kiện trong Java Swing, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký người lắng nghe sự kiện (Event Listener):

 • Tạo một đối tượng lắng nghe sự kiện bằng cách triển khai một interface như ActionListener, MouseListener, KeyListener, vv. hoặc sử dụng các lớp Adapter có sẵn.
 • Đăng ký đối tượng lắng nghe sự kiện với thành phần Swing tương ứng bằng cách gọi phương thức addXxxListener(), trong đó Xxx là tên loại sự kiện bạn muốn lắng nghe.

Bước 2: Triển khai phương thức xử lý sự kiện:

 • Trong đối tượng lắng nghe sự kiện, triển khai phương thức xử lý sự kiện tương ứng với loại sự kiện bạn đăng ký.
 • Phương thức này sẽ được gọi khi sự kiện xảy ra, và bạn có thể định nghĩa mã xử lý tương ứng với sự kiện đó.

Bước 3: Gắn kết sự kiện với thành phần:

 • Gắn kết đối tượng lắng nghe sự kiện với thành phần Swing bằng cách sử dụng phương thức addActionListener(), addMouseListener(), addKeyListener(), vv. tùy thuộc vào loại sự kiện bạn muốn xử lý.
 • Đảm bảo rằng bạn đã gắn kết sự kiện với thành phần đúng.

Bước 4: Xử lý sự kiện:

 • Trong phương thức xử lý sự kiện, viết mã xử lý tương ứng với sự kiện bạn muốn xử lý.
 • Mã xử lý có thể thực hiện các thao tác như thay đổi giao diện, xử lý dữ liệu, gọi phương thức khác, vv.

Lưu ý: Các bước trên là cách cơ bản để xử lý sự kiện trong Java Swing. Tùy thuộc vào loại sự kiện và yêu cầu cụ thể của ứng dụng, bạn có thể cần tìm hiểu thêm về các khía cạnh cụ thể của việc xử lý sự kiện trong Java Swing như sử dụng ActionListener cho JButton, MouseListener cho JComponent, KeyListener cho JTextField, vv.

Hãy tham khảo các tài liệu, ví dụ và hướng dẫn chi tiết trên trang web chính thức của Java Swing để có thêm thông tin và hướng dẫn cụ thể về xử lý sự kiện trong Java Swing.

Tùy chỉnh giao diện Java Swing

Để tùy chỉnh giao diện trong Java Swing, bạn có thể áp dụng các phong cách và thay đổi các thuộc tính của các thành phần Swing. Dưới đây là một số cách tùy chỉnh giao diện Java Swing:

 1. Sử dụng Look and Feel: Java Swing hỗ trợ nhiều Look and Feel khác nhau, cho phép bạn thay đổi ngoại hình chung của ứng dụng. Bằng cách sử dụng phương thức UIManager.setLookAndFeel(), bạn có thể đặt Look and Feel cho toàn bộ ứng dụng hoặc chỉ riêng một thành phần. Ví dụ:
// Đặt Look and Feel thành Nimbus
UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
 1. Tùy chỉnh thuộc tính thành phần: Bạn có thể thay đổi các thuộc tính của các thành phần Swing như màu nền, màu văn bản, kích thước, phông chữ, vv. Bằng cách sử dụng phương thức setter tương ứng hoặc gọi các phương thức tùy chỉnh khác trên thành phần. Ví dụ:
JButton button = new JButton("Click me");
button.setBackground(Color.BLUE);
button.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 16));
 1. Sử dụng trình quản lý bố cục (Layout Manager): Java Swing cung cấp các trình quản lý bố cục như BorderLayout, FlowLayout, GridLayout, vv. để sắp xếp và điều chỉnh vị trí các thành phần trên giao diện. Bằng cách chọn trình quản lý bố cục phù hợp và cấu hình các tham số, bạn có thể tạo ra giao diện phù hợp với yêu cầu của mình.
 2. Tạo thành phần tùy chỉnh: Bạn có thể tạo các lớp con kế thừa từ các thành phần Swing có sẵn để tạo ra các thành phần tùy chỉnh riêng. Bằng cách ghi đè các phương thức và thay đổi cách thành phần được hiển thị và hoạt động, bạn có thể tạo ra giao diện độc đáo và tùy chỉnh theo ý muốn.
 3. Sử dụng các phương thức vẽ tùy chỉnh: Java Swing cung cấp các phương thức để vẽ và tùy chỉnh nội dung và giao diện của các thành phần. Bằng cách kế thừa từ lớp JComponent và triển khai các phương thức vẽ tùy chỉnh, bạn có thể tạo ra hiệu ứng đặc biệt và tùy chỉnh ngoại hình của thành phần.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh giao diện trong Java Swing, tìm hiểu về các lớp và phương thức của API Java Swing, xem ví dụ và hướng dẫn chi tiết trên trang web chính thức của Java Swing, và khám phá các nguồn tài liệu và sách liên quan về Java Swing.

Tích hợp Java Swing với cơ sở dữ liệu

Để tích hợp Java Swing với cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng JDBC (Java Database Connectivity) để kết nối và thao tác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Swing của mình. Dưới đây là các bước cơ bản để tích hợp Java Swing với cơ sở dữ liệu:

 1. Thêm driver cơ sở dữ liệu: Tùy thuộc vào loại cơ sở dữ liệu mà bạn đang sử dụng (ví dụ: MySQL, Oracle, PostgreSQL), bạn cần thêm driver tương ứng vào classpath của dự án. Driver cung cấp các phương thức và chức năng để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu.
 2. Kết nối tới cơ sở dữ liệu: Sử dụng lớp java.sql.Connection, bạn có thể thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu bằng cách cung cấp thông tin như URL cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu.
 3. Thực thi truy vấn SQL: Sử dụng kết nối đã thiết lập, bạn có thể tạo các câu truy vấn SQL bằng cách sử dụng lớp java.sql.Statement hoặc java.sql.PreparedStatement. Sau đó, bạn có thể thực thi truy vấn để truy xuất, chèn, cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 4. Xử lý kết quả truy vấn: Kết quả truy vấn sẽ được trả về dưới dạng một đối tượng java.sql.ResultSet. Bạn có thể duyệt qua các hàng của kết quả và trích xuất dữ liệu từ các cột tương ứng.
 5. Đóng kết nối: Sau khi hoàn thành các hoạt động với cơ sở dữ liệu, đảm bảo đóng kết nối bằng cách gọi phương thức close() trên đối tượng java.sql.Connection để giải phóng tài nguyên.

Lưu ý rằng việc tích hợp Java Swing với cơ sở dữ liệu chỉ là một phần của quá trình phát triển ứng dụng. Bạn cần xem xét các quy tắc bảo mật, kiểm tra lỗi và xử lý ngoại lệ một cách thích hợp khi làm việc với dữ liệu cơ sở dữ liệu trong ứng dụng của mình.

Đây chỉ là một tóm tắt cơ bản về cách tích hợp Java Swing với cơ sở dữ liệu. Để có một hướng dẫn chi tiết và mã nguồn minh họa, bạn có thể tìm kiếm các nguồn tài liệu, ví dụ và sách liên quan đến Java Swing và JDBC.

Các kiến thức cần nắm của java swing

Để sử dụng Java Swing để thiết kế giao diện người dùng, các kiến thức cần nắm bao gồm:

 1. Java Core: Java Swing là một thư viện giao diện người dùng trong Java, do đó cần có kiến thức vững về các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java.
 2. Giao diện người dùng: Cần nắm vững các khái niệm về giao diện người dùng, như hệ thống layout, các thành phần giao diện người dùng (như button, label, text field, v.v.), sự kiện và xử lý sự kiện.
 3. Java Swing API: Cần hiểu các lớp và các phương thức của Java Swing API để tạo các thành phần giao diện người dùng và xử lý sự kiện.
 4. Design patterns: Java Swing sử dụng các design pattern để xây dựng các giao diện người dùng, như Model-View-Controller (MVC) pattern.
 5. JavaFX: JavaFX là một thư viện giao diện người dùng mới hơn của Java, có thể sử dụng thay thế cho Java Swing, cũng cần biết về nó.
 6. Các hướng dẫn khác:

Ví dụ về Java Swing

Có hai cách để tạo khung:

 • Bằng cách tạo đối tượng của lớp Frame (liên kết)
 • Bằng cách mở rộng lớp Frame (kế thừa)

Chúng ta có thể viết mã của swing bên trong hàm main (), hàm tạo hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

Ví dụ về Java Swing đơn giản

Hãy xem một ví dụ xoay đơn giản trong đó chúng ta đang tạo một nút và thêm nó vào đối tượng JFrame bên trong phương thức main ().

import javax.swing.*; 
public class FirstSwingExample { 
public static void main(String[] args) { 
JFrame f=new JFrame();//creating instance of JFrame 
     
JButton b=new JButton("click");//creating instance of JButton 
b.setBounds(130,100,100, 40);//x axis, y axis, width, height 
     
f.add(b);//adding button in JFrame 
     
f.setSize(400,500);//400 width and 500 height 
f.setLayout(null);//using no layout managers 
f.setVisible(true);//making the frame visible 
} 
} 

Ví dụ về Swing by Association bên trong constructor

Chúng ta cũng có thể viết tất cả các mã tạo JFrame, JButton và lệnh gọi phương thức bên trong hàm tạo java.

File: Simple.java

import javax.swing.*; 
public class Simple { 
JFrame f; 
Simple(){ 
f=new JFrame();//creating instance of JFrame 
     
JButton b=new JButton("click");//creating instance of JButton 
b.setBounds(130,100,100, 40); 
     
f.add(b);//adding button in JFrame 
     
f.setSize(400,500);//400 width and 500 height 
f.setLayout(null);//using no layout managers 
f.setVisible(true);//making the frame visible 
} 
 
public static void main(String[] args) { 
new Simple(); 
} 
} 

SetBounds (int xaxis, int yaxis, int width, int height) được sử dụng trong ví dụ trên để đặt vị trí của nút.

Ví dụ đơn giản về Swing theo kế thừa

Chúng ta cũng có thể kế thừa lớp JFrame, vì vậy không cần tạo thể hiện của lớp JFrame một cách rõ ràng.

File: Simple2.java

import javax.swing.*; 
public class Simple2 extends JFrame{//inheriting JFrame 
JFrame f; 
Simple2(){ 
JButton b=new JButton("click");//create button 
b.setBounds(130,100,100, 40); 
     
add(b);//adding button on frame 
setSize(400,500); 
setLayout(null); 
setVisible(true); 
} 
public static void main(String[] args) { 
new Simple2(); 
}} 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now