Rate this post

Đối tượng của lớp JTextArea là một vùng nhiều dòng hiển thị văn bản. Nó cho phép chỉnh sửa nhiều dòng văn bản. Nó kế thừa lớp JTextComponent

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về JTextArea trong Java Swing

JTextArea là một thành phần giao diện người dùng trong Java Swing được sử dụng để hiển thị và chỉnh sửa văn bản đa dòng. Nó cung cấp một khu vực văn bản mà người dùng có thể nhập liệu hoặc xem nội dung.

JTextArea hỗ trợ các tính năng cơ bản như chèn, xóa, cắt, sao chép và dán văn bản. Nó cũng cho phép bạn thiết lập thuộc tính cho văn bản như font chữ, kích thước, màu sắc và căn chỉnh. JTextArea cũng hỗ trợ cuộn nội dung khi văn bản vượt quá kích thước hiển thị của nó.

Đối với việc xử lý sự kiện, JTextArea có thể gắn kết với các bộ lắng nghe sự kiện để phản ứng khi người dùng thực hiện hành động như nhấn phím, di chuột hoặc chỉnh sửa văn bản.

JTextArea thường được sử dụng trong các ứng dụng như trình soạn thảo văn bản, trình xem và chỉnh sửa mã nguồn, hộp thoại nhập liệu đa dòng và nhiều ứng dụng khác yêu cầu nhập liệu và hiển thị văn bản đa dòng.

Với tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cao, JTextArea là một thành phần quan trọng trong Java Swing để làm việc với văn bản đa dòng trong ứng dụng giao diện người dùng.

Xem thêm 10 phần mềm chỉnh sửa ảnh đẹp

Khai báo class JTextArea

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JTextArea.

public class JTextArea extends JTextComponent  

Các constructor thường được sử dụng:

constructorMô tả
JTextArea ()Tạo vùng văn bản ban đầu không hiển thị văn bản.
JTextArea (String s)Tạo một vùng văn bản hiển thị văn bản được chỉ định ban đầu.
JTextArea (int row, int column)Tạo một vùng văn bản với số lượng hàng và cột được chỉ định mà ban đầu không hiển thị văn bản.
JTextArea(String s, int row, int column)Tạo một vùng văn bản với số lượng hàng và cột được chỉ định hiển thị văn bản được chỉ định. 

Các phương thức thường được sử dụng:

Phương thứcMô tả
void setRows(int rows)Nó được sử dụng để đặt số lượng hàng được chỉ định.
void setColumns (int cols)Nó được sử dụng để thiết lập số lượng cột được chỉ định.
void setFont(Font f)Nó được sử dụng để đặt phông chữ được chỉ định.
void insert (String s, int position)Nó được sử dụng để chèn văn bản được chỉ định vào vị trí được chỉ định.
void append(String s)Nó được sử dụng để nối văn bản đã cho vào cuối tài liệu.

Sử dụng JTextArea để hiển thị và chỉnh sửa văn bản

Để sử dụng JTextArea để hiển thị và chỉnh sửa văn bản trong ứng dụng Java Swing, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng JTextArea:
JTextArea textArea = new JTextArea();
 1. Đặt kích thước và vị trí của JTextArea:
textArea.setBounds(x, y, width, height);
 1. Thêm JTextArea vào container của bạn, ví dụ như JPanel hoặc JFrame:
container.add(textArea);
 1. Để hiển thị văn bản trong JTextArea, bạn có thể sử dụng phương thức setText():
textArea.setText("Nội dung văn bản");
 1. Để lấy nội dung văn bản từ JTextArea, bạn có thể sử dụng phương thức getText():
String content = textArea.getText();
 1. Nếu bạn muốn cho phép chỉnh sửa văn bản trong JTextArea, bạn có thể đặt thuộc tính editable thành true:
textArea.setEditable(true);
 1. Bạn cũng có thể định dạng văn bản trong JTextArea bằng cách thiết lập thuộc tính font, màu sắc, kích thước, và căn chỉnh:
textArea.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 12));
textArea.setForeground(Color.BLUE);
textArea.setBackground(Color.WHITE);
textArea.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
 1. Nếu văn bản trong JTextArea dài hơn kích thước hiển thị, JTextArea sẽ tự động thêm thanh cuộn. Bạn có thể đặt thuộc tính cuộn ngang và cuộn dọc theo nhu cầu:
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(textArea);
scrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
scrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
container.add(scrollPane);

Trên đây là một số cách sử dụng JTextArea để hiển thị và chỉnh sửa văn bản trong ứng dụng Java Swing. Bạn có thể tùy chỉnh và thích nghi theo nhu cầu cụ thể của mình.

Xem thêm Comment trong Dart

Tùy chỉnh giao diện JTextArea

Để tùy chỉnh giao diện JTextArea trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các thuộc tính và phương thức có sẵn để định dạng và tùy chỉnh ngoại hình của JTextArea. Dưới đây là một số cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện JTextArea:

 1. Định dạng văn bản:
 • Đặt kiểu font: Bạn có thể sử dụng phương thức setFont() để đặt kiểu font cho văn bản trong JTextArea.
textArea.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
 • Đặt màu văn bản: Sử dụng phương thức setForeground() để đặt màu văn bản.
textArea.setForeground(Color.RED);
 • Đặt màu nền: Sử dụng phương thức setBackground() để đặt màu nền của JTextArea.
textArea.setBackground(Color.WHITE);
 1. Định dạng hiển thị:
 • Định kích thước: Bạn có thể sử dụng phương thức setPreferredSize() để đặt kích thước ưu tiên cho JTextArea.
textArea.setPreferredSize(new Dimension(200, 100));
 • Định kích thước cố định: Sử dụng phương thức setBounds() để đặt kích thước và vị trí cố định của JTextArea.
textArea.setBounds(50, 50, 200, 100);
 1. Hiển thị thanh cuộn: Nếu JTextArea chứa nhiều nội dung hơn kích thước hiển thị, bạn có thể sử dụng JScrollPane để hiển thị thanh cuộn ngang và dọc.
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(textArea);

Sau đó, bạn có thể đặt chính sách hiển thị cho thanh cuộn ngang và dọc bằng cách sử dụng các phương thức setHorizontalScrollBarPolicy()setVerticalScrollBarPolicy().

scrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
scrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

Cuối cùng, bạn thêm JScrollPane vào container của bạn thay vì JTextArea.

 1. Thêm Border: Bạn có thể thêm đường viền (border) cho JTextArea để tạo hiệu ứng vizual.
textArea.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY));

Trên đây là một số cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JTextArea trong Java Swing. Bạn có thể tùy chỉnh và kết hợp các thuộc tính và phương thức này để đạt được giao diện mong muốn cho JTextArea.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Ứng dụng thực tế của JTextArea trong Java Swing

JTextArea trong Java Swing là một thành phần giao diện người dùng mạnh mẽ để hiển thị và chỉnh sửa văn bản đa dòng. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế của JTextArea:

 1. Trình soạn thảo văn bản: JTextArea cho phép người dùng nhập và chỉnh sửa văn bản đa dòng, giúp tạo ra các trình soạn thảo văn bản đơn giản hoặc phức tạp.
 2. Trình chỉnh sửa mã: JTextArea thường được sử dụng trong các trình chỉnh sửa mã nguồn để hiển thị và chỉnh sửa mã nguồn của các ngôn ngữ lập trình.
 3. Cửa sổ chat: JTextArea có thể được sử dụng để hiển thị và ghi lại cuộc trò chuyện trong các ứng dụng chat, nơi người dùng có thể gửi và nhận tin nhắn.
 4. Giao diện nhập liệu lớn: JTextArea cho phép người dùng nhập liệu dễ dàng trong các kịch bản yêu cầu nhập nhiều dòng, như nhập liệu địa chỉ, mô tả sản phẩm, nội dung email, và nhiều hơn nữa.
 5. Ghi lại lịch sử: JTextArea có thể được sử dụng để ghi lại lịch sử hoạt động của người dùng, như lịch sử tìm kiếm, lịch sử thao tác, hoặc ghi lại sự kiện trong ứng dụng.
 6. Báo cáo và ghi chú: JTextArea có thể được sử dụng để tạo các báo cáo, ghi chú hoặc ghi lại thông tin trong các ứng dụng quản lý, ghi chú cá nhân, và nhiều hơn nữa.

JTextArea là một thành phần linh hoạt và mạnh mẽ trong Java Swing, cho phép hiển thị và chỉnh sửa văn bản đa dòng. Với các tính năng tùy chỉnh và khả năng xử lý sự kiện linh hoạt, JTextArea có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Xem thêm Đối số dòng lệnh trong GOLang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now