Rate this post

Đối tượng của lớp JSpinner là một trường đầu vào dòng đơn cho phép người dùng chọn một số hoặc một giá trị đối tượng từ một chuỗi có thứ tự.

Các bài viết khác:

Giới thiệu về JSpinner

JSpinner là một thành phần giao diện người dùng trong Java Swing, được sử dụng để chọn và hiển thị một giá trị từ một tập giá trị đã cho. Nó cung cấp một cách tiện lợi để người dùng tương tác và thay đổi giá trị dễ dàng.

JSpinner có thể được sử dụng cho nhiều loại dữ liệu khác nhau, như số nguyên, số thực, ngày tháng, chuỗi, v.v. Nó cung cấp các nút điều chỉnh (nút tăng và giảm) để thay đổi giá trị, và cung cấp giao diện đồ họa cho phép người dùng chọn giá trị từ danh sách hoặc vùng chọn.

Để tạo và sử dụng JSpinner, bạn có thể sử dụng lớp JSpinner và các lớp con của nó như SpinnerNumberModel, SpinnerListModel, SpinnerDateModel, v.v. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JSpinner bằng cách thay đổi các thuộc tính và áp dụng các trình nghe sự kiện để xử lý các thay đổi giá trị.

JSpinner có nhiều ứng dụng trong giao diện người dùng, ví dụ như cho phép người dùng chọn giờ đặt lịch hẹn, chọn ngày sinh, điều chỉnh các thông số số học trong ứng dụng tài chính, v.v. Nó cung cấp một cách thuận tiện để người dùng tương tác và thay đổi giá trị một cách dễ dàng và chính xác.

Với JSpinner, bạn có thể tạo các thành phần nhập giá trị linh hoạt và tùy chỉnh cho ứng dụng Java Swing của mình, đồng thời cung cấp một trải nghiệm tốt cho người dùng.

Khai báo lớp JSpinner

Hãy xem phần khai báo cho lớp javax.swing.JSpinner.

public class JSpinner extends JComponent implements Accessible  

Các Constructor được sử dụng:

ConstructorDescription
JSpinner()Nó được sử dụng để tạo một spinner với Integer SpinnerNumberModel với giá trị ban đầu là 0 và không có giới hạn tối thiểu hoặc tối đa.
JSpinner(SpinnerModel model)Nó được sử dụng để xây dựng một con quay cho một mô hình nhất định.

Các Method thường dùng

MethodDescription
void addChangeListener(ChangeListener listener)Nó được sử dụng để thêm người nghe vào danh sách được thông báo mỗi khi có sự thay đổi đối với mô hình.
Object getValue()Nó được sử dụng để trả về giá trị hiện tại của mô hình.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Tạo và sử dụng JSpinner

Để tạo và sử dụng JSpinner trong Java Swing, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Import các lớp cần thiết:
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JSpinner;
import javax.swing.SpinnerNumberModel;
 1. Tạo một JFrame để chứa JSpinner:
JFrame frame = new JFrame("Demo JSpinner");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 1. Tạo một JPanel để chứa JSpinner:
JPanel panel = new JPanel();
 1. Tạo JSpinner và thiết lập mô hình:
SpinnerNumberModel spinnerModel = new SpinnerNumberModel(0, 0, 100, 1);
JSpinner spinner = new JSpinner(spinnerModel);

Trong ví dụ trên, giá trị ban đầu của JSpinner là 0, giá trị tối thiểu là 0, giá trị tối đa là 100, và bước tăng/giảm là 1.

 1. Thêm JSpinner vào JPanel:
panel.add(spinner);
 1. Thêm JPanel vào JFrame và hiển thị JFrame:
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setVisible(true);

Đây là một ví dụ đơn giản về tạo và sử dụng JSpinner. Bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính của JSpinner như giá trị ban đầu, giá trị tối thiểu/tối đa, bước tăng/giảm, và sử dụng các mô hình khác nhau như SpinnerListModel hoặc SpinnerDateModel tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Ví dụ về JSpinner trong java swing

Output:

JSpinner sử dụng ChangeListener

Output:

Xem thêm Node.js Command Line

Tùy chỉnh giao diện của JSpinner

Để tùy chỉnh giao diện của JSpinner trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính có sẵn. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để tùy chỉnh giao diện của JSpinner:

 1. Thiết lập định dạng hiển thị:
  • Sử dụng phương thức setEditor(JComponent editor) để thiết lập trình chỉnh sửa hiển thị giá trị trong JSpinner.
  • Sử dụng phương thức setEditor(JSpinner.DefaultEditor editor) để sử dụng trình chỉnh sửa mặc định của JSpinner.
  • Sử dụng phương thức setFormatter(JFormattedTextField.AbstractFormatter formatter) để thiết lập định dạng hiển thị giá trị theo ý muốn.
 2. Tùy chỉnh nút tăng/giảm:
  • Sử dụng phương thức setEditor(JComponent editor) để thiết lập nút tăng/giảm tùy chỉnh bằng cách sử dụng một JComponent khác thay vì nút mặc định.
  • Sử dụng phương thức setUI(SpinnerUI ui) để thiết lập giao diện người dùng tùy chỉnh cho nút tăng/giảm.
 3. Tùy chỉnh các thuộc tính khác:
  • Sử dụng phương thức setFont(Font font) để thiết lập phông chữ cho JSpinner.
  • Sử dụng phương thức setBackground(Color color) để thiết lập màu nền cho JSpinner.
  • Sử dụng phương thức setForeground(Color color) để thiết lập màu văn bản cho JSpinner.

Dùng các phương thức và thuộc tính này, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của JSpinner theo ý muốn. Hãy thử và tùy chỉnh các giá trị, màu sắc, phông chữ và trình chỉnh sửa để đạt được giao diện phù hợp với ứng dụng của bạn.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Xử lý sự kiện với JSpinner

Để xử lý sự kiện với JSpinner trong Java Swing, bạn có thể sử dụng các trình xử lý sự kiện (event listener) có sẵn. Dưới đây là một số sự kiện thường được sử dụng và cách xử lý chúng:

 1. Sự kiện thay đổi giá trị (Change Event):
  • Sử dụng phương thức addChangeListener(ChangeListener listener) để đăng ký một trình xử lý sự kiện ChangeListener cho JSpinner.
  • Implement giao diện ChangeListener và ghi đè phương thức stateChanged(ChangeEvent e) để xử lý sự kiện thay đổi giá trị.
JSpinner spinner = new JSpinner();
spinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
  public void stateChanged(ChangeEvent e) {
    // Xử lý sự kiện thay đổi giá trị
  }
});
 1. Sự kiện nhấn Enter (Action Event):
  • Sử dụng phương thức addActionListener(ActionListener listener) để đăng ký một trình xử lý sự kiện ActionListener cho JSpinner.
  • Implement giao diện ActionListener và ghi đè phương thức actionPerformed(ActionEvent e) để xử lý sự kiện nhấn Enter.
JSpinner spinner = new JSpinner();
spinner.addActionListener(new ActionListener() {
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // Xử lý sự kiện nhấn Enter
  }
});
 1. Các sự kiện khác:
  • JSpinner cũng hỗ trợ các sự kiện chuột như MouseEvent và FocusEvent. Bạn có thể sử dụng các phương thức như addMouseListener(MouseListener listener)addFocusListener(FocusListener listener) để đăng ký các trình xử lý sự kiện cho các sự kiện này.

Lưu ý rằng, cách xử lý sự kiện có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng. Bạn có thể thực hiện các hành động phù hợp với sự kiện, chẳng hạn như cập nhật dữ liệu, thực hiện tính toán, hiển thị thông báo, và nhiều hành động khác tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Optional trong Swift

Ứng dụng của JSpinner trong giao diện người dùng

JSpinner trong Java Swing là một thành phần giao diện người dùng linh hoạt và có nhiều ứng dụng trong việc nhập và hiển thị các giá trị số hoặc các giá trị được chọn từ một danh sách.

Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của JSpinner trong giao diện người dùng:

 1. Đầu vào số lượng: JSpinner thường được sử dụng để cho phép người dùng chọn số lượng hoặc số lần lặp lại trong các ứng dụng như đặt hàng, đặt vé, quản lý kho, v.v.
 2. Điều khiển thời gian: JSpinner có thể được sử dụng để nhập hoặc hiển thị giờ, phút và giây trong các ứng dụng thời gian như đồng hồ, lịch biểu, báo thức, v.v.
 3. Chọn ngày và tháng: JSpinner cung cấp các thành phần như JSpinnerDateModel và JSpinnerListModel cho phép người dùng chọn ngày và tháng trong các ứng dụng như lịch, sự kiện, ngày sinh, v.v.
 4. Điều chỉnh giá trị: JSpinner cho phép người dùng điều chỉnh giá trị số hoặc giá trị được chọn từ một danh sách theo ý muốn. Ví dụ, người dùng có thể điều chỉnh mức âm thanh, độ sáng, kích thước v.v.
 5. Lựa chọn các tùy chọn: JSpinner có thể được sử dụng để tạo một giao diện đơn giản cho việc lựa chọn từ một danh sách các tùy chọn. Ví dụ, người dùng có thể chọn một mục từ danh sách các quốc gia, ngôn ngữ, loại font chữ, v.v.
 6. Tính toán và tương tác: JSpinner cung cấp khả năng tương tác và tính toán trực tiếp trên giá trị được chọn. Ví dụ, người dùng có thể thay đổi giá trị và tự động tính toán kết quả trong các ứng dụng tính toán, thống kê, v.v.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng, JSpinner có thể được tùy chỉnh để phù hợp với giao diện người dùng và cung cấp các tính năng và tương tác tương tự như các thành phần khác trong Java Swing.

Xem thêm Select trong html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now