Rate this post

Input controls trong UI (User Interface) là các điều khiển nhập dùng để cho phép người dùng nhập hoặc chọn thông tin trong một ứng dụng hoặc trang web. Ví dụ, các loại input controls bao gồm:

 • Text field: Trường văn bản cho phép người dùng nhập văn bản.
 • Drop-down list: Danh sách thả xuống cho phép người dùng chọn một giá trị từ một danh sách các tùy chọn.
 • Radio button: Nút chọn để người dùng chọn một tùy chọn duy nhất trong một nhóm.
 • Checkbox: Hộp chọn cho phép người dùng chọn nhiều tùy chọn.
 • Date picker: Trình chọn ngày cho phép người dùng chọn một ngày cụ thể.
 • Submit button: Nút gửi cho phép người dùng gửi thông tin nhập.

Input controls là một phần quan trọng của UI vì chúng cung cấp một cách để người dùng tương tác với ứng dụng hoặc trang web. Chúng phải được thiết kế với cách tiếp cận dễ sử dụng, hiểu và trực quan để tạo ra trải nghiệm tốt cho người dùng.

Các bài viết liên quan:

Tại sao cần Input controls trong UI

Cần Input controls trong UI (User Interface) vì:

 1. Trao đổi thông tin: Input controls cho phép người dùng nhập hoặc chọn thông tin vào ứng dụng hoặc trang web, giúp trao đổi thông tin giữa người dùng và hệ thống.
 2. Xử lý dữ liệu: Input controls là các công cụ giúp xử lý dữ liệu nhập bởi người dùng và lưu trữ dữ liệu này trong cơ sở dữ liệu hoặc trả kết quả cho người dùng.
 3. Xác nhận thông tin: Input controls giúp xác nhận rằng thông tin nhập bởi người dùng là hợp lệ và chính xác, tránh sự gặp phải lỗi và giảm tải cho hệ thống.
 4. Tạo trải nghiệm tốt: Input controls cần được thiết kế với cách tiếp cận dễ sử dụng, hiểu và trực quan để tạo ra trải nghiệm tốt cho người dùng.

Chung cấp, Input controls là một phần quan trọng của UI, giúp tạo ra một giao diện người dùng thân thiện, tiện lợi và hữu ích cho người dùng.

Các Input controls phổ biến nhất trong UI (User Interface) bao gồm:

 1. Text Input: cho phép người dùng nhập văn bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ, mật khẩu và các thông tin liên quan.
 2. Radio Buttons: cho phép người dùng chọn một trong nhiều tùy chọn cung cấp.
 3. Checkboxes: cho phép người dùng chọn nhiều tùy chọn từ danh sách cung cấp.
 4. Dropdown Lists: cho phép người dùng chọn một trong nhiều tùy chọn từ danh sách được xuất ra.
 5. Sliders: cho phép người dùng chọn một giá trị trong khoảng tùy chọn.
 6. Date Pickers: cho phép người dùng chọn một ngày trong lịch.
 7. Time Pickers: cho phép người dùng chọn một giờ và phút.
 8. File Uploads: cho phép người dùng tải lên tập tin vào hệ thống.
 9. Color Pickers: cho phép người dùng chọn một màu sắc.

Ngoài ra, còn có các Input controls khác như các nút bấm, các nút toggle, các hộp chọn nhiều, các trượt thanh v.v. Tuy nhiên, các Input controls được liệt kê trên là những Input controls phổ biến nhất và thường được sử dụng trong các ứng dụng và trang web.

Lưu ý khi sử dụng Input controls

Có một số lưu ý quan trọng khi sử dụng Input controls trong UI (User Interface) bao gồm:

 1. Dễ sử dụng: Các Input controls phải dễ sử dụng và hiểu quả, người dùng không cần phải tìm hiểu sâu về cách sử dụng chúng.
 2. Phù hợp với nhiệm vụ: Chọn loại Input controls phù hợp với nhiệm vụ của trang web hoặc ứng dụng.
 3. Tối ưu về diện tích: Các Input controls phải tối ưu diện tích màn hình và không gây rối hoặc làm tổn hại trải nghiệm người dùng.
 4. Thông báo lỗi: Cung cấp thông báo lỗi chi tiết và cần thiết cho người dùng khi có lỗi xảy ra.
 5. Trợ giúp người dùng: Cung cấp trợ giúp cho người dùng nếu họ cần giúp đỡ với Input controls.
 6. Kiểm tra dữ liệu: Kiểm tra và xác nhận dữ liệu đầu vào được nhập vào bởi người dùng.
 7. Tính năng tùy chọn: Cung cấp tính năng tùy chọn cho người dùng nếu cần thiết.

Chú ý rằng, việc sử dụng Input controls phù hợp và thông minh có thể góp phần tạo ra trải nghiệm t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now