Rate this post

Là một Seo chính hiệu, việc tìm hiểu google và các thuật toán tìm kiếm của google là một điều cần thiết. Việc google index một bài viết là một việc làm hằng ngày của các bot google. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về index của google.

Index là gì?

Index là một tên khác của cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm. Các index chứa thông tin về tất cả các trang web mà Google 

(hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác) có thể tìm thấy. Nếu một trang trong website không được index trong công cụ tìm kiếm, nó sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm công cụ đó.

Lập index trang web là quá trình crawling trang web và tiến hành lưu nội dung này vào trong dữ liệu bởi search engine

Họ làm điều này vì họ cần xử lý dữ liệu để hiển thị hầu hết các kết quả có liên quan cho người dùng của họ.

Vì vậy, lập index trang web là quan trọng để các trang web được hiển thị trong các công cụ tìm kiếm chống lại các truy vấn của người dùng. 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để trang web của bạn được lập index?

Các bài viết liên quan:

Các công cụ tìm kiếm hàng đầu, chẳng hạn như Google, Bing và Yahoo !, sử dụng trình thu thập thông tin để tìm các trang cho kết quả tìm kiếm theo thuật toán của họ. 

Các trang được liên kết từ các trang được lập index của công cụ tìm kiếm khác không cần phải gửi báo cáo lên vì chúng sẽ được tìm thấy tự động.

Yahoo! Directory và DMOZ, hai thư mục chính lần lượt đóng cửa vào năm 2014 và 2017, đều yêu cầu gửi thủ công và nhận xét đánh giá từ con người. 

Google cung cấp Google Search Console, trong đó nguồn cấp dữ liệu Sơ đồ trang web (sitemap) XML có thể được tạo và gửi miễn phí để đảm bảo rằng tất cả các trang đều được tìm thấy.

Chỉ số làm điểm tham chiếu chính

Dữ liệu nguồn trong index của Google là nguồn cuối cùng xác định giá trị của các cụm từ tìm kiếm và từ khóa khác nhau. 

Các công cụ tìm kiếm áp dụng các thuật toán của họ vào dữ liệu có sẵn và đo tần suất của các yếu tố khác nhau trong các điều kiện khác nhau, các yếu tố nào có liên quan đến nhau, v.v. 

Index không chỉ bao gồm các URL, mà tất cả nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và về nguyên tắc, mọi thứ trong mã HTML của URL.

Thông tin thu được từ phân tích này chảy ngược trở lại thuật toán của Google để cung cấp đánh giá mới về dữ liệu index, nhằm cố gắng hiểu nội dung nào đáp ứng tốt nhất mục đích của người dùng. 

Sau đó, kết quả tìm kiếm hoặc thứ hạng của Google được tính toán trên cơ sở đánh giá nội dung này.

Xem thêm Đưa trang web của bạn được liệt kê trong thư mục DMOZ

Các loại index

index quốc gia

Các công cụ tìm kiếm hoạt động trên toàn cầu, chẳng hạn như Google, thường có một index riêng cho từng thị trường. 

Điều này có nghĩa là, ví dụ: có index của Google dành cho Hoa Kỳ (google.com), index của Google dành cho Nhật Bản (google.co.jp), Google dành cho Việt Nam (google.com.vn),v.v. 

Có index quốc gia giúp công cụ tìm kiếm điều chỉnh kết quả cho phù hợp với hành vi tìm kiếm (bao gồm nhưng không giới hạn ngôn ngữ) của từng thị trường. 

Điều này cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy hơn có liên quan chặt chẽ hơn đến những gì người dùng trong nước đang tìm kiếm. 

Một cách tiếp cận thay thế kém hơn sẽ là dựa trên kết quả dựa trên những gì sẽ là một chỉ số chung, bao gồm dữ liệu từ tất cả các thị trường, nhưng điều này sẽ khiến nó không thể đáp ứng được nhu cầu cụ thể của người dùng ở mỗi quốc gia.

Trong khi một số công ty toàn cầu có các trang web xếp hạng cao ở nhiều chỉ số quốc gia, như đã được minh chứng trong Bảng xếp hạng Thế giới SEO của chúng tôi, thì việc nhận thức được các yếu tố xếp hạng khác nhau áp dụng ở mỗi quốc gia là rất tốt. 

Đặc biệt, dữ liệu tìm kiếm cho mỗi từ khóa là duy nhất cho mỗi index quốc gia. Nếu không có dữ liệu này, không thể đưa ra các quyết định về SEO và tiếp thị nội dung dựa trên hành vi thực tế của người dùng.

Xem thêm Crawlability và index là gì: Chúng ảnh hưởng đến SEO như thế nào?

Index cục bộ

index công cụ tìm kiếm địa phương tuân theo nguyên tắc tương tự như index quốc gia, chỉ ở cấp khu vực hoặc thành phố. 

index địa phương chủ yếu quan trọng đối với các tìm kiếm dịch vụ hoặc địa điểm địa phương, vì chúng có thể trả về thông tin cụ thể cho vị trí của người dùng. 

Ví dụ rõ ràng nhất là đối với các truy vấn tìm kiếm có chứa “gần tôi” hoặc đại loại như “số điện thoại taxi”, trong đó người dùng ở Miami rõ ràng sẽ mong đợi những câu trả lời rất khác cho người dùng ở Hồ Chí Minh hay Hà Nội.

index địa phương cho Hồ Chí Minh và Hà Nội chứa các kết quả khá khác nhau cho “taxi gần tôi”.

Google Index là gì?

Một trang được Google index là trang đã được trình (“Googlebot”) truy cập và thu thập thông tin về trang đó, trang này đã được phân tích về mặt nội dung và ý nghĩa của bài viết và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu index của Google. 

Các trang mà đã được index có thể được hiển thị liên kết trong kết quả Tìm kiếm trả về của Google (nếu chúng tuân theo các nguyên tắc và luật lệ Google). 

Hầu hết các trang được crawable trước và sau đó là index, Google cũng có thể lập index các trang không có quyền truy cập vào nội dung của chúng 

(ví dụ: nếu một trang bị chặn bởi lệnh robots.txt)

Xem thêm Hướng dẫn cơ bản về robots.txt

Có nhiều phương pháp được cung cấp bởi các công cụ tìm kiếm giúp cải thiện việc lập index của bất kỳ trang web nào. 

Dưới đây là các phương pháp.

Đặc điểm kỹ thuật để website có thể index

Theo định nghĩa, nếu một trang web không có trong index, nó sẽ không thể và sẽ không được hiển thị trong bất kỳ kết quả tìm kiếm nào và nó sẽ mất tất cả giá trị. 

Hiểu cách Google, v.v. thu thập dữ liệu web và làm cho một miền có thể truy cập về mặt kỹ thuật là điều cần thiết, 

có nghĩa là trình thu thập thông tin có thể xem tất cả các trang – và tất cả nội dung trên các trang đó – mà không gặp khó khăn và tất cả các URL trên một miền có thể được đưa vào index liên quan. 

Nếu công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang của bạn.

Index di động ưu tiên điện thoại đi động

Cho đến nay, các công cụ tìm kiếm đã sử dụng trình thu thập thông tin trên máy tính để bàn làm phương tiện chính để thu thập thông tin cho index của họ. 

Việc có một index di động riêng biệt hay không, hoặc liệu kết quả trên thiết bị di động có được điều chỉnh từ index trên máy tính để bàn hay không vẫn còn là vấn đề được suy đoán. 

Tuy nhiên, vào năm 2016, một bài đăng trên blog quản trị trang web của Google đã thông báo về kế hoạch chuyển sang lập index ưu tiên thiết bị di động. 

Điều này có nghĩa là thông tin chính cho index của Google sẽ đến từ việc thu thập dữ liệu các phiên bản di động của các trang web, với index dành cho máy tính để bàn được thiết lập để điều chỉnh.

Mặc dù vẫn chưa rõ cách lập index mới này sẽ có ý nghĩa gì đối với các trang web có nội dung dài trên các trang dành cho máy tính để bàn và nội dung di động ngắn hơn, 

nhưng điều đó cho thấy rằng bất kỳ quản trị viên web nào đang tìm kiếm thành công bền vững nên biết những phát triển mới nhất trong việc lập index của Google thực tiễn, 

vì cách công cụ tìm kiếm xem một trang cuối cùng sẽ là thứ sẽ xác định nó hoạt động tốt như thế nào trong bảng xếp hạng.

Xem thêm Kiểm tra website thân thiện với mobile

Sơ đồ trang web XML

Có thể hiểu nó gần như là Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng, dành cho các trang web, là tập hợp các URL của trang web giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rằng cách trang web này muốn được thu thập thông tin. 

Dưới đây là bộ URL mẫu xuất hiện trong sơ đồ trang xml.

ví dụ:

<url>
<loc>https://www.websitehcm.com/chude/</loc>
<lastmod>2021-06-25</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

Thẻ xml ở trên giải thích cho các công cụ tìm kiếm URL sẽ được lập index, dữ liệu được sửa đổi lần cuối, tần suất thay đổi của trang này và mức độ ưu tiên của trang web này được lập index lại là gì.

Xem thêm Sitemap xml

Meta robot tags

Khi các bot của công cụ tìm kiếm truy cập và thu thập thông tin của một trang web, chúng đọc các meta robot tag này. Các tag này có các hướng dẫn cần thiết để xem công cụ tìm kiếm có được cho phép lập index trang web này hay không. 

Dưới đây là một ví dụ meta robots tag:

<meta name = "robots" content = "noindex, nofollow" />

Thẻ trên sẽ thu hồi tất cả các công cụ tìm kiếm đang truy cập lập index trang web mà nó hiển thị.

Lưu ý: Nếu một trang web không có thẻ meta rô bốt, thì trang đó sẽ được coi là “thời hạn, theo dõi” theo mặc định.

Xem thêm Meta robots tag: tìm hiểu & kiến thức

Robots.txt

Robots.txt, nằm trong thư mục gốc của trang web, là một phương pháp mạnh mẽ để cho phép hoặc không cho phép các công cụ tìm kiếm lập index trang web ở cấp độ lớn.

Ví dụ: nếu bạn muốn trang web của mình không bị bất kỳ công cụ tìm kiếm nào thu thập thông tin; phương pháp đầu tiên là nhúng thẻ meta ngăn lập index 

(đã giải thích ở trên) trong toàn bộ trang web. Điều đó có thể là một chút bận rộn và sẽ có khả năng bỏ qua một số trang web nếu trang web không động. 

Nhưng với robots.txt chỉ cần 2 dòng sẽ thực hiện công việc cho bạn.

User-Agent: *
Disallow: /

Bây giờ bạn đang nghĩ rằng tại sao ai đó sẽ không bao giờ muốn lập index trang web của mình? 

Cũng có thể có những trường hợp khi lập index các trang web cũng có thể gây hại cho một trang web, đặc biệt nếu trang web đang trong quá trình phát triển.

Xem thêm Hướng dẫn cơ bản về robots.txt

Các phương pháp tiếp cận khác giúp lập index ở cấp độ trang

Các kỹ thuật được đề cập dưới đây giúp lập index một trang web ở cấp độ trang;

Ping tới Công cụ Tìm kiếm: 

Bạn cũng có thể gửi các ping đến các công cụ tìm kiếm rằng một trang web mới đã xuất hiện trên trang web của bạn và yêu cầu chúng lập index chúng. 

“Tìm nạp như Google” là một ví dụ về các ping như vậy.

Liên kết nội bộ và / hoặc bên ngoài: Công cụ tìm kiếm cũng lập index các trang web khi chúng được liên kết từ các vị trí khác.

Xem thêm hướng dẫn kỹ thuật seo cơ bản

Tại sao Google không index 

Trước khi Google có thể xếp hạng nội dung của bạn, nó cần phải khám phá ra website, được cho phép thu thập thông tin và có thể đánh giá nó và lập index website. Nếu bất kỳ quy trình nào trong số này xảy ra lỗi, bạn có thể thấy rằng các trang của mình không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Hầu hết thời gian, bạn có thể dựa vào Google để lập index chính xác nội dung của bạn, tất cả đều tự nó. Rốt cuộc, quá trình này là một trong những phần cơ bản của Google.

Tuy nhiên, chỉ cần đưa nội dung lên website và đợi google index không phải lúc nào cũng đầy đủ nội dung.

Nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật, nội dung chất lượng thấp hoặc kiểm soát lập index không chính xác, bạn có thể gặp trục trặc trong quá trình khám phá, đánh giá và lập index đó.

Xem thêm kỹ thuật seo

Khám phá

Để lập index một trang, Google phải có thể tìm thấy nó. Điều đó có nghĩa là một nơi nào đó phải liên kết đến nó – cho dù đó là từ các trang được lập index khác trong cùng một trang web hay từ các trang web khác.

Tùy thuộc vào mức độ liên quan và chất lượng của các địa điểm mà nó được liên kết, có thể mất một chút thời gian để Google lập lịch theo các liên kết đó và tìm các trang của bạn.

Điều đó cũng có nghĩa là trang không được ‘ẩn’ – ví dụ: có thể có nghĩa là nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu, bị chặn qua robots.txt hoặc chỉ có sẵn cho người dùng ở một số quốc gia.

Xem thêm Viết Content unique

Đánh giá

Khi Google đã phát hiện ra trang, nó sẽ xem xét nội dung (bao gồm mã HTML và các nội dung liên quan) để đánh giá chất lượng và mức độ liên quan.

Trong quá trình này, có một số điều có thể dẫn đến việc Google chọn không lập index một trang. Chúng bao gồm:

  • Khi nó xác định rằng nội dung của trang là “chất lượng thấp”. Ví dụ: nếu số lượng từ rất thấp hoặc nếu nội dung trùng lặp / trực tiếp với một trang khác. Các trang “tối ưu hóa quá mức” hoặc “spam” cụ thể cũng có thể bị bỏ qua.
  • Khi nó phát hiện ra các hướng dẫn lập index cụ thể trên trang (chẳng hạn như meta robot tags hoặc canonical URL tag trỏ đến một trang khác). Google sẽ đưa ra quyết định trong những trường hợp như thế này cho dù nó có tuân theo các hướng dẫn hay không, nhưng rất có thể, Google sẽ chọn không đưa trang vào.
  • Khi nó không thể xem / truy cập nội dung. Đối với các trang web phụ thuộc nhiều vào JavaScript hoặc những trang web bao gồm nội dung theo những cách phức tạp hoặc không theo tiêu chuẩn, Google có thể không đọc được nội dung trang. Theo như họ biết, có thể đó là một trang trống (hoặc chất lượng thấp).
  • Khi phải xử lý JavaScript nặng, Google có thể lên lịch thu thập thông tin ‘theo dõi’ để tìm hiểu sâu hơn, trước khi quyết định lập index gì / có lập index hay không. Thời gian thực hiện có thể khác nhau đáng kể, dựa trên nguồn lực của Google và mức độ ưu tiên của họ đối với các trang của bạn.

Lập index

Nếu bạn đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra đó, thì nội dung của bạn sẽ được lập index thành công và sẽ xuất hiện khi bạn tìm kiếm.

Các bạn có thể kiểm tra index bằng cách: hãy thử thực hiện tìm kiếm website trên Google (ví dụ: trang web: https: //www.example.com/example-page/) để xem liệu một URL cụ thể đã được đưa vào index hay chưa).

Hãy nhớ rằng, khi một trang đã có trong index, điều đó không có nghĩa là nó sẽ ở đó mãi mãi! Google liên tục thu thập dữ liệu và đánh giá lại nội dung – vì vậy nếu chất lượng của bạn giảm xuống hoặc nếu bạn vô tình ngăn Google đánh giá nội dung thì trang của bạn có thể bị loại khỏi index.

Các bạn có câu hỏi nào không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận!

Các lỗi hay gặp phải khi Google Index

Lỗi thu thập thông tin(Crawl error) xảy ra khi công cụ tìm kiếm cố gắng truy cập một trang trên trang web của bạn nhưng không thành công. Trước tiên, hãy làm sáng tỏ hơn về việc thu thập thông tin. Thu thập thông tin là quá trình mà công cụ tìm kiếm cố gắng truy cập mọi trang trên trang web của bạn thông qua bot.

Một bot của công cụ tìm kiếm tìm thấy một liên kết đến trang web của bạn và bắt đầu tìm tất cả các trang công khai của bạn từ đó. Bot thu thập dữ liệu các trang và lập chỉ mục tất cả nội dung để sử dụng trong Google, cộng với việc thêm tất cả các liên kết trên các trang này vào đống trang mà nó vẫn phải thu thập thông tin. Mục tiêu chính của bạn với tư cách là chủ sở hữu trang web là đảm bảo bot của công cụ tìm kiếm có thể truy cập vào tất cả các trang trên trang web. Quá trình này không thành công sẽ trả về cái mà chúng tôi gọi là lỗi thu thập thông tin.

Các bài viết liên quan:

liên kết nội bộ

Mục tiêu của bạn là đảm bảo rằng mọi liên kết trên trang web của bạn đều dẫn đến một trang thực tế. Điều đó có thể thông qua chuyển hướng 301, nhưng trang ở cuối liên kết đó sẽ luôn trả về phản hồi máy chủ 200 OK.

Google chia Crawl error thành hai nhóm:

  • Lỗi trang web(Site errors). Bạn không muốn điều này, vì chúng có nghĩa là toàn bộ trang web của bạn không thể được thu thập thông tin.
  • Lỗi URL(URL error). Bạn cũng không muốn điều này, nhưng vì chúng chỉ liên quan đến một URL cụ thể cho mỗi lỗi, chúng dễ bảo trì và sửa chữa hơn.

Hôm nay hãy cùng chúng tôi bàn luận rõ hơn về điều này:

Lỗi trang web(Site errors)

Lỗi trang web là tất cả các lỗi thu thập dữ liệu ngăn không cho bot của công cụ tìm kiếm truy cập vào trang web của bạn. Điều đó có thể có nhiều lý do, đây là những lý do phổ biến nhất:

Xem thêm Error Guessing trong kiểm thử phần mềm

Lỗi DNS(DNS error)

Điều này có nghĩa là công cụ tìm kiếm không thể giao tiếp với máy chủ của bạn. Chẳng hạn, nó có thể bị sập, nghĩa là không thể truy cập trang web của bạn. Đây thường là một vấn đề tạm thời. Google sẽ quay lại trang web của bạn sau và vẫn thu thập dữ liệu trang web của bạn. Nếu bạn thấy thông báo về điều này trong Google Search Console của mình ở lỗi thu thập thông tin, điều đó có thể có nghĩa là Google đã thử một vài lần nhưng vẫn không thể.

Lỗi server(Server error)

Nếu bảng website của bạn bị lỗi server với status 5xx, đay là nguyên nhân các bot không thể tiến hành truy cập và thu thập thông tin của trang web. Yêu cầu có thể đã hết thời gian chờ. Công cụ tìm kiếm (f.i.) đã cố gắng truy cập trang web của bạn, nhưng mất quá nhiều thời gian để tải đến nỗi máy chủ đưa ra thông báo lỗi. Lỗi máy chủ cũng xảy ra khi có sai sót trong mã của bạn ngăn trang tải. Mặt khác mã lỗi 5xx cũng có thể là trang web có nhiều traffic, quá nhiều khách truy cập vào website đến mức độ server không thể giải quyết các yêu cầu request. Rất nhiều lỗi này được trả về dưới dạng mã trạng thái 5xx, như mã trạng thái 500 và 503 được mô tả ở đây.

(Robot không thu thập được)Robot fail

Trước khi tiến hành thu thập thông tin, Googlebot sẽ truy cập vào filerobots.txt của website, để xem quyền index trong file robots.txt, nếu không được cho phép google bot sẽ không thu thập thông tin và index. Nếu bot không đọc được tập robots.txt, Google tạm dừng thu thập thông tin cho tới khi có thể đọc được robots.txt. Vì vậy, phải luôn đảm bảo robots.txt luôn truy cập đc.

Điều đó giải thích một chút về lỗi thu thập thông tin liên quan đến toàn bộ trang web của bạn. Bây giờ, hãy xem loại lỗi thu thập thông tin nào có thể xảy ra cho các trang cụ thể.

Lỗi đường dẫn(URL error)

Như đã đề cập, lỗi URL đề cập đến lỗi thu thập thông tin xảy ra khi một bot của công cụ tìm kiếm cố gắng thu thập thông tin một trang cụ thể trên trang web của bạn. Khi thảo luận về các lỗi URL, trước tiên chúng ta có xu hướng thảo luận về các lỗi thu thập thông tin như lỗi (soft) 404 Not Found. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các loại lỗi này (sử dụng Google Search Console hoặc các công cụ quản trị trang web Bing) và sửa chúng. Nếu trang / chủ đề của trang đó thực sự biến mất và không bao giờ quay lại trang web của bạn, hãy trả về một trang 410. Nếu bạn có nội dung tương tự trên một trang khác, vui lòng sử dụng redirect 301. Hãy chắc chắn rằng sơ đồ trang web và liên kết nội bộ của bạn cũng được cập nhật.

Nhân tiện, chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều lỗi URL này là do các liên kết nội bộ gây ra. Vì vậy, rất nhiều lỗi trong số này là lỗi của bạn. Nếu bạn xóa một trang khỏi trang web của mình vào một thời điểm nào đó, hãy điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ liên kết đến nào đến trang đó. Các liên kết này không còn sử dụng nữa. Nếu liên kết đó vẫn giữ nguyên, một bot sẽ tìm thấy nó và theo dõi nó, chỉ để tìm thấy một ngõ cụt (lỗi 404 Không tìm thấy). Trên trang web của bạn. Bạn cần thực hiện một số bảo trì ngay bây giờ và sau đó đối với các liên kết nội bộ của bạn!

Lỗi thu thập thông tin 404 error
404 not found

Một lỗi URL phổ biến khác là lỗi có từ “submitted URL” trong tiêu đề. Những lỗi này xuất hiện ngay khi Google phát hiện ra hành vi không nhất quán. Một mặt, bạn đã gửi URL để lập chỉ mục, vì vậy bạn đang nói với Google: tôi muốn bạn lập chỉ mục trang này. Mặt khác, một điều gì đó khác ví dụ như url của bạn đang sử dụng thẻ noindex hoặc đang bị chặn bởi robots.txt như đang nói với Google: “Không, đừng lập chỉ mục trang này”. Nếu bạn không sửa thông báo không nhất quán, Google sẽ không lập chỉ mục URL của bạn.

Trong số các lỗi phổ biến này có thể là lỗi DNS hoặc lỗi máy chủ không thường xuyên xuất hiện cho một URL cụ thể đó. Kiểm tra lại URL đó sau và xem lỗi đã biến mất chưa. Đảm bảo sử dụng tìm nạp như Google và đánh dấu lỗi là đã được khắc phục trong Google Search Console nếu đó là công cụ giám sát chính của bạn trong việc này.

Xem thêm Cách thu thập thông tin Webserver Metafiles

Lỗi máy chủ(error website)

Có một số lỗi URL chỉ áp dụng cho một số trang web nhất định. Đó là lý do tại sao tôi muốn liệt kê những lỗi dành cho máy chủ:

Lỗi URL dành riêng cho thiết bị di động(Mobile-specific URL errors). Điều này đề cập đến lỗi thu thập dữ liệu trang cụ thể xảy ra trên điện thoại thông minh hiện đại. Nếu bạn có một trang web bị lỗi này, những trang này khó có thể xuất hiện trên thiết bị thông minh. Nếu bạn duy trì một miền phụ di động riêng biệt như mobile.example.com, bạn có thể gặp nhiều lỗi hơn.

Lỗi phần mềm độc hại(Malware errors). Nếu bạn gặp lỗi phần mềm độc hại trong công cụ quản trị trang web của mình, điều này có nghĩa là Bing hoặc Google đã tìm thấy phần mềm độc hại trên URL đó. Điều đó có thể có nghĩa là phần mềm được tìm thấy, chẳng hạn, được sử dụng để “thu thập thông tin người dùng, hoặc làm gián đoạn, gây cản trở các hoạt động nói chung.” Bạn cần điều tra trang đó và xóa phần mềm độc hại.

Google Tin tức lỗi(Google news error). Có một số lỗi cụ thể của Google Tin tức. Có khá nhiều danh sách các lỗi có thể xảy ra này trong tài liệu của Google, vì vậy nếu trang web của bạn nằm trong Google Tin tức, bạn có thể gặp các lỗi thu thập thông tin này. Chúng khác nhau, từ việc thiếu tiêu đề đến lỗi cho bạn biết rằng trang của bạn dường như không chứa một bài báo nào cả. Hãy chắc chắn để tự kiểm tra xem điều này có áp dụng cho trang web của bạn hay không.

Sửa lỗi thu thập thông tin

Điểm mấu chốt trong bài viết này chắc chắn là: nếu bạn gặp phải lỗi thu thập thông tin, hãy sửa chúng. Nó phải là một phần của công việc trong bảo trì trang web của bạn để kiểm tra các lỗi thu thập thông tin.

Xem thêm về cách sử dụng google search console

Thị trường tìm kiếm thay đổi liên tục

Như với bất kỳ thị trường kinh tế nào khác, thị trường tìm kiếm cũng ở trạng thái thay đổi liên tục, có nghĩa là các công cụ tìm kiếm phải tiến hành lập index liên tục và lập index lại dữ liệu có sẵn, nếu họ muốn cung cấp cho người dùng thông tin phù hợp nhất với yêu cầu tìm kiếm. 

Khi các trang web mới và / hoặc nội dung mới liên tục xuất hiện trên internet, điều cần thiết là các công cụ tìm kiếm phải liên tục cập nhật các index của chúng. 

Đôi khi, quản trị viên web có thể ngạc nhiên rằng một trang mới – ngay cả khi nó đã được xây dựng chú ý đến các yêu cầu về SEO và tiếp thị nội dung – không được xếp hạng trong kết quả tìm kiếm của Google. 

Thông thường, lý do sẽ là nó chưa được đưa vào index của Google.

Xem thêm Cách xây dựng website dễ crawl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now