Rate this post

include trong PHP là một câu lệnh cho phép bạn chèn mã PHP từ một tập tin khác vào trong tập tin đang chạy. Nếu tập tin mà bạn muốn chèn không tồn tại hoặc không thể mở, PHP sẽ tạo ra một lỗi. Để tránh lỗi, bạn có thể sử dụng require hoặc require_once để giữ mã của bạn chạy một cách an toàn hơn.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng include ? 

Sử dụng include trong PHP có những lợi ích sau:

 1. Tiện dụng: Giúp chia sẻ mã giữa các tệp PHP khác nhau.
 2. Tái sử dụng mã: Bạn có thể sử dụng cùng một tập tin PHP trong nhiều trang khác nhau, giúp tăng tốc độ phát triển và giảm tải.
 3. Dễ dàng quản lý: Bạn có thể dễ dàng quản lý và cập nhật mã sử dụng include, thay vì phải tìm và thay đổi từng trang riêng biệt.
 4. Tối ưu hóa tốc độ: Khi bạn sử dụng include, PHP sẽ cache tập tin được nhúng vào bộ nhớ, giúp tăng tốc độ cho trang web của bạn.

Khi nào nên sử dụng include ? 

Khi bạn muốn nạp một tập tin PHP vào một tập tin khác trong một dự án PHP, bạn nên sử dụng include. Điều này cho phép bạn chia tập tin lớn thành nhiều tập tin nhỏ hơn và quản lý chúng một cách dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng include để nạp các header, footer, menu, v.v. cho một trang web, hoặc để nạp các hàm hay thư viện mà bạn sử dụng trong nhiều trang web khác nhau.

Sử dụng include trong PHP như thế nào ? 

Sử dụng include trong PHP như sau:

include 'ten_file.php';

Hoặc

include_once 'ten_file.php';

Trong đó, “ten_file.php” là tên của file PHP mà bạn muốn nạp vào trang hiện tại. Khi bạn sử dụng include, nội dung của file đó sẽ được nạp vào trong trang hiện tại, và có thể sử dụng các biến, hàm và các đối tượng từ file đó.

Sử dụng include_once sẽ giống với include, nhưng nếu file đã được nạp vào trang trước đó thì nó sẽ không được nạp lại. Điều này có thể giúp giảm thiểu tình trạng trùng lặp hoặc xung đột với các biến, hàm hoặc đối tượng trong file.

Những lưu ý khi sử dụng include 

 • Chắc chắn rằng tập tin mà bạn muốn include đã tồn tại và được đặt tại vị trí chính xác.
 • Đảm bảo rằng tập tin mà bạn muốn include không bị lỗi và sẽ chạy một cách trơn tru.
 • Hãy cẩn thận trong việc include tập tin từ các nguồn không tin cậy, vì nó có thể gây nguy cơ bảo mật cho trang web của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng include trong một vòng lặp, hãy chắc chắn rằng các tập tin mà bạn muốn include đều có tên khác nhau để tránh việc ghi đè.

Các ví dụ sử dụng include 

Ví dụ sử dụng include trong PHP:

 1. Tái sử dụng mã: Bạn có thể sử dụng include để tái sử dụng mã trong nhiều trang web, ví dụ như một menu hoặc footer.
 2. Kết nối đến cơ sở dữ liệu: Bạn có thể sử dụng include để kết nối đến cơ sở dữ liệu trong trang web của bạn.
 3. Sử dụng tệp tin cấu hình: Bạn có thể sử dụng include để tái sử dụng một tệp tin cấu hình chứa thông tin về máy chủ, tên người dùng và mật khẩu cần thiết cho trang web của bạn.
<?php

  include "header.php";

  include "menu.php";

  include "config.php";

?>

Trong ví dụ trên, header.php, menu.php và config.php đều được tái sử dụng trong trang web bằng cách sử dụng lệnh include.

Kết luận 

Include là một tính năng quan trọng trong PHP, cho phép bạn chèn nội dung từ một tập tin vào một tập tin khác. Sử dụng include giúp tối ưu mã và giảm sự phức tạp trong việc quản lý dự án. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về tập tin cần chèn có tồn tại hay không và việc sử dụng include quá nhiều có thể gây ra lỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now