Rate this post

Hybrid Model là sự kết hợp của hai hoặc nhiều mô hình chính (truyền thống) và sửa đổi chúng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Mô hình này phụ thuộc vào các mô hình SDLC khác, chẳng hạn như Spiral, V và V, và các mô hình Prototype. Mô hình hybrid chủ yếu được sử dụng cho các dự án nhỏ, vừa và lớn. Nó tập trung vào việc quản lý rủi ro của sản phẩm.

Chúng tôi sử dụng mô hình hybrid bất cứ khi nào chúng tôi muốn có được các tính năng của hai mô hình trong một mô hình duy nhất. Và khi mô hình phụ thuộc và khách hàng mới tham gia vào ngành.

Sự kết hợp phổ biến nhất được sử dụng giữa hai mô hình như sau:

 • Spiral and prototype
 • V & V and Prototype

Ghi chú:

Mô hình thác nước không thể kết hợp với bất kỳ mô hình nào vì không có yêu cầu xét duyệt.

Spiral & Prototype

Mô hình Spiral và mô hình Prototype được sử dụng cho các điều kiện dưới đây:

 • Chúng tôi tìm kiếm mô hình Spiral và mô hình Prototype bất cứ khi nào có sự phụ thuộc.
 • Khi khách hàng đưa ra yêu cầu theo từng giai đoạn, và chúng tôi phát triển sản phẩm theo từng giai đoạn bằng cách sử dụng mô hình này.
 • Khi khách hàng còn rất mới đối với ngành công nghiệp phần mềm và chưa hiểu rõ về các yêu cầu.
 • Khi các nhà phát triển chưa quen với phần mềm cụ thể.

Quy trình của mô hình Spiral và mô hình Prototype

Quá trình Spiral và mô hình Prototype sẽ hoàn thành theo các bước khác nhau, như sau:

 • Quá trình của mô hình này bắt đầu với việc thu thập các yêu cầu từ khách hàng cho các mô-đun khác nhau như A, B và C
 • Sau khi thu thập các nhu cầu kinh doanh của phần mềm, chúng tôi sẽ tạo ra Prototype A.
 • Khi chúng tôi phát triển Prototype, chúng tôi sẽ kiểm tra Prototype A.
 • Sau khi thử nghiệm thành công Prototype, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng để họ xem xét và phê duyệt.
 • Sau khi họ xem xét và phê duyệt Prototype, chúng tôi sẽ thiết kế Prototype đó cho mô-đun thực tế.
 • Khi giai đoạn thiết kế hoàn tất, nhà phát triển bắt đầu viết mã cho các mô-đun.
 • Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, nó sẽ gửi đến nhóm kiểm thử, nơi họ sẽ kiểm tra mô-đun.
 • Và khi giai đoạn thử nghiệm được thực hiện xong sẽ triển khai cho khách hàng.
 • Và quá trình này được tiếp tục cho đến khi tất cả các mô-đun (B, C) hiện diện trong phần mềm.

Xem thêm Prototype Model – mô hình phát triển phần mềm

V & V và mô hình Prototype

Chúng tôi đi cho mô hình này vì những lý do sau:

 • Khi cả khách hàng và nhà phát triển đều mới tham gia vào ngành.
 • Khi khách hàng đang mong đợi một sản phẩm chất lượng rất cao trong thời gian cần thiết vì mọi giai đoạn đều được thử nghiệm và nhóm phát triển và thử nghiệm đang làm việc song song.

Quy trình mô hình V & V và Prototype

Trong mô hình lai, nhóm thử nghiệm sẽ tham gia để thử nghiệm Prototype.

Trong trường hợp này, việc kiểm thử sẽ bắt đầu từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản phẩm, điều này sẽ tránh được các luồng lỗi đi xuống, giúp chúng tôi giảm bớt công việc phải làm lại.

Quá trình thử nghiệm và mô hình V & V sẽ được hoàn thành theo các bước sau:

Bước 1

Quá trình bắt đầu với việc thu thập các nhu cầu kinh doanh dưới dạng tài liệu CRS và người kiểm tra sẽ thực hiện những việc sau:

 • Xem lại CRS
 • Và viết testing case và chấp nhận người dùng và các testing plan.

Bước 2

Sau đó, BA sẽ chuyển đổi tài liệu CRS này sang tài liệu SRS và nhà phát triển web sẽ thiết kế và phát triển Prototype, gửi nó cho người thử nghiệm và người thử nghiệm sẽ kiểm tra những điều sau:

 • Đầu tiên, họ sẽ xem xét tài liệu SRS.
 • Và Viết các testing test cases và test plans.

Bước 3

Sau đó, nhóm thử nghiệm sẽ kiểm tra Prototype và xác định các lỗi và gửi lại cho nhà phát triển liên quan. Sau khi thử nghiệm Prototype được thực hiện, nó sẽ được gửi đến khách hàng để họ xem xét và phê duyệt.

Bước 4

Sau khi khách hàng chấp thuận nó, chúng tôi sẽ thiết kế thiết kế cấp cao của Prototype cụ thể và gửi nó đến nhóm kiểm tra, nơi họ sẽ thực hiện những việc sau:

 • Xem lại HLD
 • Viết các integration testing test.

Bước 5

Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc trên thiết kế cấp thấp và gửi nó cho người thử nghiệm, nơi họ sẽ thực hiện những việc sau:

 • Xem lại LLD
 • Và viết các functional test cases và test plans.

Bước 6

Sau đó, nhà phát triển bắt đầu viết mã cho Prototype cụ thể và thực hiện một vòng kiểm tra hộp trắng từ phía cuối của họ và gửi nó đến nhóm kiểm tra để kiểm tra thêm, nơi họ thực hiện nhiều loại Kiểm tra khác nhau.

Quá trình này diễn ra cho đến khi các mô-đun và Prototype ổn định. Và sau đó nó sẽ giao cho khách hàng.

Xem thêm V-model / V và V model/ Verification và Validation model

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình lai

Sau đây là những ưu và nhược điểm của mô hình hybrid:

Thuận lợi

 • Mô hình hybrid có tính linh hoạt cao.
 • Trong mô hình này, sự từ chối của khách hàng ít hơn vì Prototype.
 • Nó rất dễ thực hiện vì nó có tính linh hoạt của đồng bộ hóa.
 • Nó rất dễ sử dụng và áp dụng, đặc biệt là với các dự án vừa và nhỏ.
 • Trong điều này, quá trình phát triển sẽ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng vì ở đây chúng tôi chỉ tuân theo các chu trình quy trình có liên quan.

Nhược điểm

 • Mọi mô hình lai đều khác nhau.
 • Nó không tuân theo các tiêu chuẩn thông thường.

Xem thêm Bài toán tính nghịch đảo theo Modulo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now