Rate this post

Hướng dẫn MongoDB cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về SQL. Hướng dẫn MongoDB của chúng tôi được thiết kế cho người mới bắt đầu và các chuyên gia.

MongoDB là một cơ sở dữ liệu Không có SQL. Nó là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu mã nguồn mở, đa nền tảng, được viết bằng C ++.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn MongoDB của chúng tôi bao gồm tất cả các chủ đề của cơ sở dữ liệu MongoDB như chèn tài liệu, cập nhật tài liệu, xóa tài liệu, truy vấn tài liệu, phương thức chiếu, sắp xếp () và giới hạn (), tạo bộ sưu tập, thả bộ sưu tập, v.v. Ngoài ra còn có các câu hỏi phỏng vấn MongoDB để giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ sở dữ liệu MongoDB.

MongoDB là gì ?

MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở cung cấp hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao và tự động chia tỷ lệ.

Nói một cách dễ hiểu, bạn có thể nói rằng – Mongo DB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu. Nó là một sản phẩm mã nguồn mở, được phát triển và hỗ trợ bởi một công ty tên là 10gen.

MongoDB được cung cấp miễn phí theo giấy phép Công cộng và nó cũng có sẵn theo giấy phép Thương mại từ nhà sản xuất.

Công ty sản xuất 10gen đã định nghĩa MongoDB là:

“MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu có thể mở rộng, mã nguồn mở, hiệu suất cao.” – 10gen

MongoDB được thiết kế để hoạt động với các máy chủ hàng hóa. Bây giờ nó được sử dụng bởi các công ty ở mọi quy mô, trong tất cả các ngành công nghiệp.

Lịch sử của MongoDB

Sự phát triển ban đầu của MongoDB bắt đầu vào năm 2007 khi công ty đang xây dựng một nền tảng như một dịch vụ tương tự như window azure.

Window azure là một nền tảng và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, được tạo ra bởi Microsoft, để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ thông qua một mạng toàn cầu.

MongoDB được phát triển bởi một tổ chức có trụ sở tại NewYork có tên là 10gen, hiện được gọi là MongoDB Inc. Ban đầu nó được phát triển như một PAAS (Nền tảng như một dịch vụ). Sau đó vào năm 2009, nó được giới thiệu trên thị trường như một máy chủ cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được duy trì và hỗ trợ bởi MongoDB Inc.

Bản sản xuất sẵn sàng đầu tiên của MongoDB đã được xem xét từ phiên bản 1.4 được phát hành vào tháng 3 năm 2010.

MongoDB2.4.9 là phiên bản ổn định và mới nhất được phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2014.

Lợi Ích của MongoDB

MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến, mang lại nhiều lợi ích cho các ứng dụng và dự án phát triển. Dưới đây là một số lợi ích chính của MongoDB:

 1. Khả năng Lưu Trữ Dữ Liệu Đa Dạng: MongoDB cho phép lưu trữ các dạng dữ liệu đa dạng như văn bản, số, mảng, dữ liệu nhúng và đối tượng. Điều này giúp dễ dàng lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc mà không cần tuân theo mô hình cố định.
 2. Thiết Kế Schema Linh Hoạt: MongoDB không yêu cầu schema cố định như trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL truyền thống. Điều này cho phép bạn thay đổi cấu trúc của dữ liệu một cách linh hoạt theo thời gian mà không cần phải thay đổi tất cả các dòng dữ liệu.
 3. Khả Năng Mở Rộng Dễ Dàng: MongoDB dễ dàng mở rộng và cân bằng tải cho các hệ thống có khối lượng dữ liệu lớn hoặc nhu cầu cao về tải. Bạn có thể thêm các nút (nodes) vào cụm (cluster) MongoDB để tăng khả năng xử lý.
 4. Tìm Kiếm Tối Ưu: MongoDB hỗ trợ các index để tối ưu hóa tìm kiếm dữ liệu. Các index giúp tăng tốc độ truy vấn và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu lớn.
 5. Hỗ Trợ Map-Reduce: MongoDB hỗ trợ Map-Reduce, một mô hình tính toán phân tán, cho phép bạn thực hiện các phép tính phức tạp trên dữ liệu lớn.
 6. Hỗ Trợ Dự Án Phức Tạp: MongoDB được sử dụng rộng rãi cho các dự án phức tạp như ứng dụng web, trò chơi, phân tích dữ liệu, Internet of Things (IoT), và nhiều lĩnh vực khác.
 7. Cộng Đồng Và Tài Liệu Phong Phú: MongoDB có một cộng đồng mạnh mẽ và nhiều tài liệu, điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin, hỗ trợ, và tài liệu học tập.
 8. Hỗ Trợ ACID: Mặc dù MongoDB thường được xem là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, nhưng từ phiên bản 4.0 trở đi, nó bắt đầu hỗ trợ các giao dịch ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) trên nhiều bảng (collections).
 9. Hệ Thống Thư Viện và Frameworks: Có nhiều thư viện và framework được phát triển để làm việc với MongoDB dễ dàng, ví dụ như Mongoose cho Node.js hoặc Spring Data cho Java.
 10. Sử Dụng Miễn Phí: MongoDB cung cấp phiên bản mã nguồn mở (open source) miễn phí để sử dụng, điều này làm giảm chi phí cho các dự án khởi nghiệp và dự án nhỏ.

Tóm lại, MongoDB mang lại sự linh hoạt, mở rộng dễ dàng và khả năng làm việc với dữ liệu đa dạng, làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu cho nhiều loại ứng dụng và dự án khác nhau.

Mục đích xây dựng MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) phát triển để giải quyết một loạt các vấn đề và mục đích trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu. Dưới đây là một số mục đích chính trong việc xây dựng MongoDB:

 1. Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc linh hoạt: MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON (BSON), và không yêu cầu cấu trúc cố định cho dữ liệu. Điều này giúp cho việc lưu trữ dữ liệu linh hoạt và thay đổi dễ dàng theo thời gian.
 2. Xử lý dữ liệu lớn: MongoDB được xây dựng để xử lý các tập dữ liệu lớn và có khả năng mở rộng ngang (horizontal scaling) dễ dàng bằng cách thêm máy chủ (server) vào hệ thống.
 3. Tốc độ truy xuất nhanh: MongoDB được tối ưu hóa cho việc truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Điều này làm cho nó thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao như trang web có lượng truy cập lớn hoặc ứng dụng thời gian thực.
 4. Phát triển nhanh chóng: MongoDB thúc đẩy phát triển ứng dụng nhanh hơn bằng cách cung cấp một mô hình dữ liệu dễ dàng để làm việc với các đối tượng của ứng dụng.
 5. Tích hợp dữ liệu đa nguồn: MongoDB có khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và có thể lưu trữ dữ liệu có cấu trúc khác nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu.
 6. Đám mây và di động: MongoDB hỗ trợ triển khai trên các môi trường đám mây và làm việc với các ứng dụng di động, giúp đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng đám mây và di động.
 7. Phân tán và sẵn sàng cao: MongoDB hỗ trợ mô hình phân tán và có khả năng sẵn sàng cao (high availability), giúp đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu luôn sẵn sàng và không gặp sự cố khi có lỗi.
 8. Lưu trữ nguyên văn (raw data): MongoDB thích hợp cho việc lưu trữ nguyên văn (raw data) từ các nguồn khác nhau như logs, dữ liệu sensor, và dữ liệu từ máy chủ.

Tóm lại, mục đích xây dựng MongoDB là cung cấp một giải pháp quản trị dữ liệu linh hoạt, mở rộng, và hiệu quả cho nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ các dự án phát triển nhanh đến các hệ thống dữ liệu lớn và phức tạp.

Ví dụ về cơ sở dữ liệu hướng tài liệu

MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu. Đó là một tính năng chính của MongoDB. Nó cung cấp một kho lưu trữ định hướng tài liệu. Nó rất đơn giản, bạn có thể lập trình nó một cách dễ dàng.

MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu, vì vậy nó được gọi là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu.

FirstName = "John",                                                       
Address = "Detroit",                                                   
Spouse = [{Name: "Angela"}].                                               
FirstName ="John",  
Address = "Wick" 

Có hai tài liệu khác nhau (được phân tách bằng dấu “.”).

Lưu trữ dữ liệu theo cách này được gọi là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu.

Mongo DB rơi vào một lớp cơ sở dữ liệu gọi là Cơ sở dữ liệu hướng tài liệu. Cũng có một loại cơ sở dữ liệu rộng được gọi là Không có Cơ sở dữ liệu SQL.

Các tính năng của MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) mạnh mẽ và phổ biến, được thiết kế để đáp ứng một loạt các nhu cầu và tích hợp nhiều tính năng quan trọng. Dưới đây là một số tính năng nổi bật của MongoDB:

 1. Lưu trữ dữ liệu linh hoạt: MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON (BSON), không yêu cầu cấu trúc cố định cho dữ liệu. Điều này giúp linh hoạt trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu có cấu trúc khác nhau.
 2. Mô hình dữ liệu dễ dàng: MongoDB cung cấp một mô hình dữ liệu dựa trên tài liệu, giúp dễ dàng làm việc với dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng tài liệu tương tự đối tượng trong mã nguồn ứng dụng.
 3. Khả năng mở rộng ngang: MongoDB hỗ trợ mô hình mở rộng ngang, cho phép thêm máy chủ (server) mới để mở rộng khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu khi cần.
 4. Các dạng truy vấn đa dạng: MongoDB hỗ trợ các loại truy vấn đa dạng, bao gồm truy vấn theo trường, truy vấn tìm kiếm văn bản, và các truy vấn phức tạp hơn như truy vấn đồ thị.
 5. Hỗ trợ các tính năng sẵn sàng cao: MongoDB cung cấp tính năng sẵn sàng cao (high availability) thông qua việc tạo bản sao dự phòng (replica sets) và tích hợp với các dịch vụ quản lý cụm.
 6. Bảo mật và quản lý người dùng: MongoDB cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ bao gồm xác thực, ủy quyền, mã hóa dữ liệu, và theo dõi hoạt động người dùng.
 7. Tích hợp dự án với các dịch vụ lớn: MongoDB tích hợp tốt với các dự án và công nghệ khác nhau như Hadoop, Spark, và Kafka, giúp dễ dàng xử lý và phân tích dữ liệu lớn.
 8. Lập kế hoạch và tối ưu hóa truy vấn: MongoDB cung cấp các công cụ lập kế hoạch và tối ưu hóa truy vấn để cải thiện hiệu suất truy vấn.
 9. Đám mây và di động: MongoDB có phiên bản đám mây (MongoDB Atlas) và hỗ trợ các ứng dụng di động thông qua các phiên bản SDK (Software Development Kit).
 10. Cộng đồng và hỗ trợ: MongoDB có một cộng đồng lớn và nhiều tài liệu, cùng với dịch vụ hỗ trợ chính thức từ MongoDB, Inc.

Tóm lại, MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa năng với nhiều tính năng mạnh mẽ, thích hợp cho nhiều loại ứng dụng khác nhau, từ các dự án phát triển nhanh đến các hệ thống dữ liệu lớn và phức tạp.

Hướng dẫn sử dụng MongoDB từ A đến Z

Hướng dẫn MongoDB sẽ giúp bạn hiểu cách cài đặt, cấu hình và sử dụng MongoDB, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) phổ biến. Dưới đây là các bước cơ bản để bắt đầu với MongoDB:

Bước 1: Cài đặt MongoDB

Trước hết, bạn cần cài đặt MongoDB trên máy tính của mình. MongoDB có phiên bản mã nguồn mở (Community Edition) và phiên bản trả phí (MongoDB Atlas). Để cài đặt phiên bản mã nguồn mở, bạn có thể làm theo hướng dẫn trên trang chính thức của MongoDB.

Xem thêm Hướng dẫn cài đặt MongoDB

Bước 2: Khởi động MongoDB

Sau khi cài đặt xong, bạn cần khởi động MongoDB bằng cách chạy lệnh sau:

mongod

Nếu bạn cài đặt MongoDB bằng Docker, bạn có thể chạy lệnh sau để khởi động container:

docker run --name mongodb -p 27017:27017 -d mongo

Bước 3: Sử dụng MongoDB Shell

MongoDB cung cấp một giao diện dòng lệnh gọi là MongoDB Shell để tương tác với cơ sở dữ liệu. Bạn có thể mở MongoDB Shell bằng cách chạy lệnh:

mongo

Sau đó, bạn có thể thực hiện các truy vấn và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB từ giao diện này.

Bước 4: Tạo, Quản lý Cơ sở Dữ liệuThực hiện các Truy vấn, Thao tác

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới, bạn có thể sử dụng lệnh sau trong MongoDB Shell:

Bước 5: Tài liệu và Hỗ trợ

MongoDB có sẵn nhiều tài liệu và nguồn hỗ trợ để bạn có thể học và làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Dưới đây là một số nguồn tài liệu và cách để tìm kiếm sự hỗ trợ:

 1. MongoDB Official Documentation (Tài liệu chính thức MongoDB): Trang web chính thức của MongoDB cung cấp tài liệu chi tiết về cách sử dụng MongoDB. Đây là nguồn tài liệu chính thống và nên là nguồn tham khảo đầu tiên của bạn.
 2. MongoDB University (Trường Đại học MongoDB): MongoDB University cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí về MongoDB. Bạn có thể đăng ký và tham gia các khóa học này để học cách sử dụng MongoDB từ các chuyên gia.
 3. MongoDB Community Forum (Diễn đàn cộng đồng MongoDB): MongoDB có một diễn đàn cộng đồng nơi bạn có thể đặt câu hỏi và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng người dùng MongoDB khác.
 4. Stack Overflow: Stack Overflow là một diễn đàn trực tuyến phổ biến cho các lập trình viên. Bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi và trả lời liên quan đến MongoDB bằng cách sử dụng các thẻ như “mongodb” hoặc “mongo” trên Stack Overflow.
 5. MongoDB Atlas Documentation: Nếu bạn sử dụng MongoDB Atlas, dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB trên đám mây, bạn có thể tìm kiếm tài liệu cụ thể về MongoDB Atlas.
 6. Cuốn sách và tài liệu khác: Có nhiều cuốn sách và tài liệu bổ sung về MongoDB được viết bởi các tác giả và chuyên gia trong lĩnh vực này. Bạn có thể tìm các cuốn sách trên các trang web như Amazon hoặc tìm các tài liệu trực tuyến.
 7. MongoDB User Groups (Nhóm Người dùng MongoDB): MongoDB có các nhóm người dùng trên khắp thế giới. Tham gia vào nhóm người dùng cục bộ có thể giúp bạn kết nối với các đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm.

Sử dụng những nguồn tài liệu và cộng đồng này có thể giúp bạn nắm vững MongoDB và giải quyết các vấn đề mà bạn gặp phải khi làm việc với cơ sở dữ liệu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now