Rate this post

Hướng dẫn Express.js cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về Express.js. Hướng dẫn Express.js của chúng tôi được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp.

Express.js là một Framework web cho Node.js. Nó là một nhanh, mạnh mẽ và không đồng bộ về bản chất.

Hướng dẫn Express.js của chúng tôi bao gồm tất cả các chủ đề của Express.js như cài đặt Express.js trên windows và linux, đối tượng yêu cầu, đối tượng phản hồi, phương thức get, phương thức đăng, quản lý cookie, dàn dựng, tải lên tệp, mẫu, v.v.

Express.js là gì

Express là một Framework web nhanh, quyết đoán, cần thiết và vừa phải của Node.js. Bạn có thể giả sử express như một lớp được xây dựng trên đầu Node.js giúp quản lý máy chủ và các tuyến đường. Nó cung cấp một tập hợp các tính năng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web và di động.

Hãy cùng xem một số tính năng cốt lõi của Express framework:

 • Nó có thể được sử dụng để thiết kế các ứng dụng web một trang, nhiều trang và kết hợp.
 • Nó cho phép thiết lập phần mềm trung gian để phản hồi các Yêu cầu HTTP.
 • Nó định nghĩa một bảng định tuyến được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên phương thức HTTP và URL.
 • Nó cho phép hiển thị động các Trang HTML dựa trên việc chuyển các đối số đến các mẫu.

Tại sao sử dụng Express

 • I / O cực nhanh
 • Không đồng bộ và đơn luồng
 • MVC như cấu trúc
 • API mạnh mẽ giúp định tuyến dễ dàng

Express trông như thế nào

 • Hãy xem một ứng dụng Express.js cơ bản.
 • File: basic_express.js
var express = require('express'); 
var app = express(); 
app.get('/', function (req, res) { 
 res.send('Welcome to Express.js!'); 
}); 
var server = app.listen(8000, function () { 
 var host = server.address().address; 
 var port = server.address().port; 
 console.log('Example app listening at http://%s:%s', host, port); 
}); 

Các kiến thức cần thiết của Express.js

Express.js là một framework Node.js cho phép xây dựng các ứng dụng web và API. Các kiến thức cần thiết để lập trình với Express.js bao gồm:

 1. Kiến thức cơ bản về Node.js: Express.js là một thư viện của Node.js, nên cần có kiến thức về cách sử dụng Node.js để có thể sử dụng Express.js.
 2. Routing: Express.js hỗ trợ tính năng routing, giúp bạn xử lý các yêu cầu từ người dùng và chuyển hướng đến các controller tương ứng.
 3. Middleware: Express.js có hỗ trợ middleware, cho phép bạn thêm các hàm xử lý trung gian giữa các yêu cầu và phản hồi.
 4. Template engine: Express.js hỗ trợ các template engine như Pug, EJS hay Handlebars để tạo giao diện cho ứng dụng.
 5. Xử lý dữ liệu: Express.js cung cấp các hàm xử lý dữ liệu từ yêu cầu và phản hồi, giúp bạn xử lý dữ liệu từ form, query string hoặc body.
 6. Xử lý lỗi: Express.js hỗ trợ xử lý lỗi, giúp bạn xử lý các lỗi xảy ra trong ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now