Rate this post

Cài đặt Nodejs Linux:

Các bài viết liên quan:

Chúng ta có thể dễ dàng cài đặt Node.js trên linux / ubuntu / centOS / fedora / linuxmint, v.v. Để cài đặt Node.js trên hệ điều hành Linux (Ubuntu), hãy làm theo hướng dẫn sau:

1) Mở Ubuntu Terminal (Bạn có thể sử dụng phím tắt (Ctrl + Alt + T).

2) Gõ lệnh sudo apt-get install python-software-properties

3) Nhấn Enter (Nếu bạn đã đặt mật khẩu cho hệ thống của mình thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu)

4) Nhập mật khẩu và nhấn enter

5) Gõ lệnh sudo apt-add-repository ppa: chris-lea / node.js

6) Nhấn Enter

7) Một lần nữa Nhấn Enter để tiếp tục

8) Gõ lệnh sudo apt-get update (Chờ một lúc)

9) Gõ lệnh sudo apt-get install nodejs npm

10) Gõ lệnh sudo apt-get install nodejs

Cài đặt hoàn tất. Bây giờ bạn có thể kiểm tra phiên bản của Node by node –version

Kiểm tra phiên bản của npm bằng npm -v

Bây giờ bạn có thể kiểm tra node.js trong danh sách chương trình đã cài đặt của mình bằng cách gõ lệnh này

dpkg –get-selections

Cài đặt Nodejs Windows:

Để cài đặt và thiết lập môi trường cho Node.js, bạn cần có hai ứng dụng sau trên máy tính của mình:

1.      Text editor.

2.      Node.js

Text editor:

Text editor được sử dụng để gõ chương trình JS. 

Ví dụ: Notepad.exe trong Windows là một text editor cơ bản, vim hoặc vi có trên hệ điều hành Linux hoặc UNIX Cũng tương tự. Tên và phiên bản của các trình text editor nên được lưu ý.

Các File được tạo bằng text editor được gọi là file source code và source code chương trình. Các tệp source cho các chương trình Node.js thường được đặt với tên mở rộng là “.js”.

Node.js Runtime:

Source code được viết file chỉ đơn giản là JavaScript. Nó được thông dịch và và chạy bởi môi trường Node.js.

Cách tải xuống Node.js:

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của tệp lưu trữ có thể cài đặt Node.js từ https://nodejs.org/en/

Tại đây, bạn triển khai cài đặt node-v4.4.2 LTS được khuyến nghị cho hầu hết người dùng.

Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép.

Chọn vị trí mà bạn muốn cài đặt.

Sẵn sàng để cài đặt:

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: