Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Rate this post

TÌM HIỂU BỘ CÔNG CỤ LIQUIFY TRONG ILLUSTRATOR

Bộ công cụ Liquify

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Công cụ Width Tool ( Shift+W) : Giúp ta điều chỉnh những đường Path của đối tượng.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Khi tạo ra một đường Path ta có nhiều phương pháp để biến đổi đường Stroke như vào Uniform, Basic. Ngoài ra, khi sử dụng lệnh Width Tool chúng ta cũng có thể biến đổi những đường Path.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Khi phóng to đường Path dã có một điểm trắng để thay đổi độ dày của đường Path. Nhấn vào kéo để tăng giảm độ dày của đường Path tùy theo mục đích thiết kế.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Công cụ Warp Tool (Shift+R) : Công cụ này tương tự như kiểu chúng ta nặn đất sét. Công cụ này cho phép ta nắn lại đối tượng theo hướng con trỏ chuột.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Chúng ta đẩy con trỏ chuột đến đâu thì đối tượng sẽ biến đổi đến đó. Ta có thể thay đổi kích thức của công cụ bằng cách nhấn giữ Alt và Click kéo chuột phải. Kéo sang phải thì công cụ to ra vào kéo sang trái thì công cụ nhỏ lại, nhấn thêm phím Shift thì nó sẽ giứ đúng tỉ lệ.

Có thể bạn quan tâm:

+ Công cụ Twirl Tool : Công cụ tạo ra những đường xoắn ốc. Khi Click hoặc nhấn giữ chuột phải, nó sẽ biến đổi đối tượng thành hình xoắn ốc. Nhấn càng lâu thì sự biến đổi diễn ra càng mạnh mẽ.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Tuy nhiên, ta có  thể biến đổi một phần của đối tượng.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Công cụ Pucker Tool : Công cụ này làm xẹp đối tượng giống như khi ta đâm kim vào bánh xe và bánh xe sẽ xẹp xuống. Nếu phóng to công cụ bao trùm cả đối tượng thì đối tượng sẽ bị xẹp thành một hình không xác định.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Công cụ không bao trùm     Công cụ bao trùm 

+ Công cụ Bloat Tool : Là công cụ ngược lại với Pucker Tool, đây là công cụ làm phồng.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Công cụ Scallop Tool : Làm đối tượng biến dạng tròn vào phía bên trong.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Công cụ Crystallize Tool : Công cụ này ngược lại với công cụ Scallop Tool. Nó cũng tạo ra những cái tia nhưng lại phồng ra phía bên ngoài.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Công cụ Wrinkle Tool : Dùng để tạo ra những nếp nhăn trên đối tượng.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

BÀI TẬP TẠO HIỆU ỨNG 3D CHO ĐỐI TƯỢNG

  • Làm Logo 3D : Tạo ra một chữ Q và trên đầu chữ Q có một con rồng.

Bước 1 : Chọn Elip Tool ( L )  vẽ ra một hình tròn và tăng Stroke. Vào bảng lệnh Stroke chuyển hết vào bên trong ( Vào Align Stroke -> Align Stroke to Inside ).

Bước 2 : Tạo thước và căn trục, căn đáy.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bước 3 : Dùng Pen Tool nhấn giữa tâm chữ O và nhấn giữ phím Shift để tạo ra đường Line 45 độ. Để Stroke của đường Line bằng với tỉ lệ của chữ O. Vào Object để Expand đối tượng ( bỏ Fill ).

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bước 4 : Chọn Rectangle Tool vẽ ra một hình chữ nhật cho xoay một góc -45 độ.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bước 5 : Chọn hai đối tượng, vào Pathfinder chọn Minus Font để cắt nó.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bước 6 : Tạo thêm một hình chữ nhật bên dưới và chọn Minus Font để cắt.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bươc 7 : Tạo khoảng cách giữa hai chữ Q và O. Chọn gạch dưới của chữ Q vào Object -> Path -> Offset Path… chọn tỉ lệ là 5p và nhấn OK

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bước 8 : Chọn chứ O vào Object -> Expand Appearance để Expand đối tượng. Sau đó chọn hai đối tượng vào Pathfinder chọn Minus Font.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bước 9 : Vẽ ra đầu rồng và để nó vào trên chữ Q. Tạo cho nó hiệu ứng khoảng trống như ở dấu gạch của chữ Q. Đổi màu cho Stroke và Ctrl+G để gộp các đối tượng lại.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Bước 10 : Add hiệu ứng 3D cho chữ Q. Vào Effect -> 3D. Sau khi tạo hiệu ứng 3D xong ta Expand đối tượng.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

TÌM HIỂU CÔNG CỤ VẼ ĐỒ THỊ TRONG ILLUSTRATOR

  • Xây dựng bảng đồ thị 

Để mô phỏng một cách trược quan và thực tế thì ta phải cần đến biểu đồ 

Bước 1 : Tạo ra một vùng làm việc mới ( Ctrl+N ).

Bước 2 : Chọn công cụ Column Graph Tool ( J )

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Trong đây sẽ có các cách vẽ biểu đồ như : Dang cột, điểm, cột ngang, dangk lưới, dạng bánh,… 

Có các cách để vẽ một biểu đồ như kéo giữa màn hình để tạo ra một biết đồ.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Hoặc Click lên màn hình và điền những thông số như chiều cao , chiều rông.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Khi vẽ ra biểu đồ sẽ xuất hiện trên màn hình một biểu đồ và một bảng để ta điền số liệu cho biểu đồ. 

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Nếu như khi tạo ra biểu dồ mà chúng ta muốn điền thông số có chú thích ví dụ như điền năm thì chúng ta sẽ viết trong dấu ngoặc kép và nhấn xuống dưới để điền thông số.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)
Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Những thông số trong bảng dữ liệu biểu đồ.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Import Data : Import dữ liệu trong file làm việc có sẵn

+ Transpose Row/Column : Chuyển đổi hàng ngang  cột dọc của biểu đồ  

+ Cell Style : Là số lượng số thập phần trong số liệu.

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

+ Revert : Quay lại cái trước đó.

+ Apply : Lưu thông số và hiển thị ra biểu đồ

Khi muốn đổi biểu đồ cột sang các dạng biểu đồ khác, Click chuột phải vào biểu đồ và chọn Type

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

Một sô dạng biểu đồ khác :

+ Column : Dạng cột đứng

+ Stacked Column : Cột chồng đứng

+ Bar : Dạng cột ngang

+ Stacked Bar : Dạng cột chồng ngang

+ Line : Dạng đường  

+ Area : Dạng đường chia theo mảng màu

+ Scatter : Dạng điểm ( Thay vì các biểu đồ dạng cột hay đường thì nó sẽ biểu thị các điểm chấm )

+ Pie : Dạng bánh xe ( Tròn , Phần trăm ).

+ Radar : Dạng lưới

Xem thêm hướng dẫn adobe illustrator

Leave a Reply