Rate this post

Bạn có thể tạo một mẹo công cụ cho bất kỳ JComponent nào bằng phương thức setToolTipText () . Phương pháp này được sử dụng để thiết lập một đầu dao cho thành phần.

ToolTip là một tính năng trong Java Swing cho phép bạn cung cấp thông tin gợi ý khi di chuột qua các thành phần giao diện của ứng dụng. Nó giúp người dùng hiểu rõ hơn về chức năng hoặc ý nghĩa của một thành phần cụ thể trong giao diện người dùng.

Khi người dùng di chuột qua một thành phần như nút bấm, hộp văn bản, hoặc hình ảnh, một tooltip sẽ xuất hiện để hiển thị thông tin gợi ý tương ứng. Tooltip thường là một câu ngắn gọn, chứa các thông tin hữu ích như mô tả chức năng, hướng dẫn sử dụng, hoặc giải thích nhanh về thành phần đó.

Xem thêm Java Swing Tutorial – hướng dẫn

Một số điểm quan trọng về ToolTip trong Java Swing:

 1. Tạo và thiết lập nội dung cho ToolTip: Bạn có thể tạo và thiết lập nội dung cho Tooltip bằng cách sử dụng phương thức setToolTipText() của lớp thành phần tương ứng, ví dụ: button.setToolTipText("Click để lưu dữ liệu").
 2. Hiển thị ToolTip khi di chuột qua thành phần: Khi người dùng di chuột qua một thành phần, Tooltip sẽ tự động xuất hiện và hiển thị nội dung được thiết lập.
 3. Tùy chỉnh hiển thị và định dạng của ToolTip: Bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính của Tooltip như màu sắc, font chữ, thời gian trễ trước khi hiển thị, và thời gian tồn tại bằng cách sử dụng các phương thức và thuộc tính tương ứng.
 4. Xử lý sự kiện liên quan đến ToolTip: Swing cung cấp các sự kiện như ToolTipEventToolTipListener để bạn có thể xử lý các hành vi liên quan đến Tooltip, ví dụ như kiểm tra xem Tooltip có hiển thị hay không, hoặc thay đổi nội dung Tooltip dựa trên các sự kiện chuột.

ToolTip trong Java Swing là một công cụ hữu ích để tăng cường trải nghiệm người dùng và cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần giao diện. Bằng cách sử dụng Tooltip một cách thông minh, bạn có thể giúp người dùng hiểu rõ hơn về chức năng và cách sử dụng của các thành phần trong ứng dụng của mình.

Xem thêm Java JComponent

Sử dụng ToolTip để cung cấp thông tin gợi ý cho thành phần giao diện

Để sử dụng ToolTip trong Java Swing và cung cấp thông tin gợi ý cho các thành phần giao diện, bạn có thể làm như sau:

 1. Thiết lập ToolTip cho thành phần:
  • Đầu tiên, tạo một đối tượng của thành phần Swing mà bạn muốn áp dụng ToolTip, chẳng hạn JButton, JLabel, JTextField, vv.
  • Sử dụng phương thức setToolTipText() của thành phần để thiết lập nội dung của ToolTip. Ví dụ: button.setToolTipText("Click để lưu dữ liệu").
 2. Hiển thị ToolTip khi di chuột qua thành phần:
  • Khi người dùng di chuột qua thành phần, ToolTip sẽ tự động xuất hiện và hiển thị nội dung đã thiết lập.
  • Không cần phải viết mã thêm, Swing tự động xử lý việc hiển thị Tooltip khi điều kiện được kích hoạt.

Ví dụ minh họa sau đây cho thấy cách sử dụng ToolTip trên JButton trong Java Swing:

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

public class TooltipExample {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame("ToolTip Example");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    
    JButton button = new JButton("Save");
    button.setToolTipText("Click để lưu dữ liệu");
    
    frame.add(button);
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một JFrame với một JButton có nội dung là “Save”. Bằng cách sử dụng setToolTipText(), chúng ta thiết lập nội dung ToolTip là “Click để lưu dữ liệu” cho JButton. Khi chạy chương trình và di chuột qua nút Save, ToolTip sẽ hiển thị nội dung đã thiết lập.

Bạn có thể áp dụng cách tương tự để sử dụng ToolTip cho các thành phần khác trong Java Swing như JLabel, JTextField, JCheckBox, vv.

Xem thêm Thay đổi TitleBar icon trong Java AWT và Swing

Cách tạo và hiển thị ToolTip trong Java Swing

Trong Java Swing, để tạo và hiển thị ToolTip cho thành phần giao diện, bạn có thể sử dụng phương thức setToolTipText() của lớp thành phần tương ứng. Dưới đây là cách tạo và hiển thị ToolTip trong Java Swing:

 1. Tạo và thiết lập nội dung cho ToolTip:
  • Đầu tiên, tạo một đối tượng của thành phần Swing mà bạn muốn áp dụng ToolTip, chẳng hạn JButton, JLabel, JTextField, vv.
  • Sử dụng phương thức setToolTipText() của thành phần để thiết lập nội dung của ToolTip. Ví dụ: button.setToolTipText("Click để lưu dữ liệu").
 2. Hiển thị ToolTip khi di chuột qua thành phần:
  • Khi người dùng di chuột qua thành phần, ToolTip sẽ tự động xuất hiện và hiển thị nội dung đã thiết lập.
  • Không cần phải viết mã thêm, Swing tự động xử lý việc hiển thị Tooltip khi điều kiện được kích hoạt.

Ví dụ dưới đây cho thấy cách tạo và hiển thị ToolTip trên JButton trong Java Swing:

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

public class TooltipExample {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame frame = new JFrame("ToolTip Example");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    
    JButton button = new JButton("Save");
    button.setToolTipText("Click để lưu dữ liệu");
    
    frame.add(button);
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một JFrame với một JButton có nội dung là “Save”. Bằng cách sử dụng setToolTipText(), chúng ta thiết lập nội dung ToolTip là “Click để lưu dữ liệu” cho JButton. Khi chạy chương trình và di chuột qua nút Save, ToolTip sẽ hiển thị nội dung đã thiết lập.

Bạn có thể áp dụng cách tương tự để tạo và hiển thị ToolTip cho các thành phần khác trong Java Swing như JLabel, JTextField, JCheckBox, vv.

Ví dụ Simple ToolTip

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now