Rate this post

JavaScript là một chủ đề phức tạp có thể cực kỳ khó xử lý.

Tuy nhiên, hiểu nó chưa bao giờ quan trọng hơn vì JavaScript đang ngày càng trở nên phổ biến trên các trang web mà chúng tôi quản lý.

Các bài viết liên quan:

Khi web hiện đại tiếp tục phát triển, việc sử dụng JavaScript tiếp tục tăng lên .

Các chuyên gia SEO có thể đã từ lâu khi các trang web ở trạng thái tĩnh và chỉ được mã hóa bằng HTML và CSS. Tuy nhiên, các trang web hấp dẫn thường yêu cầu tính tương tác, thường được hỗ trợ bởi JavaScript.

Số byte JavaScript trên toàn bộ web đã tăng 35 phần trăm trên máy tính để bàn và 62,7 phần trăm trên thiết bị di động trong ba năm qua.

Như Nhà phân tích xu hướng quản trị trang web của Google, John Mueller đã nói: JavaScript “sẽ không biến mất”.

Ngôn ngữ lập trình này ở xung quanh chúng ta, vì vậy chúng ta nên làm quen với nó tốt hơn. Hãy chủ động và tìm hiểu thêm về JavaScript thay vì sợ hãi nó.

Nếu bạn không hoàn toàn quen thuộc với JavaScript, hoặc thậm chí hoàn toàn không biết nó là gì hoặc làm gì, đừng lo lắng.

Tôi đã tổng hợp một bảng chú giải thuật ngữ chính và các khái niệm cơ bản mà bạn nên biết để giúp bạn bắt đầu hành trình khám phá của mình.

Xem thêm SEO kỹ thuât là gì? các lưu ý cơ bản

JavaScript là gì?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình dựa trên văn bản được sử dụng cả ở phía máy khách và phía máy chủ, cho phép bạn tạo các trang web tương tác. Trong đó HTML và CSS là những ngôn ngữ cung cấp cấu trúc và phong cách cho các trang web, thì JavaScript cung cấp cho các trang web các yếu tố tương tác thu hút người dùng. Các ví dụ phổ biến về JavaScript mà bạn có thể sử dụng hàng ngày bao gồm hộp tìm kiếm trên Amazon, video tóm tắt tin tức được nhúng trên The New York Times hoặc làm mới nguồn cấp dữ liệu Twitter của bạn.

Việc kết hợp JavaScript sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng của trang web bằng cách chuyển đổi nó từ một trang tĩnh thành một trang tương tác. Tóm lại, JavaScript thêm hành vi vào các trang web.

JavaScript cho phép bạn triển khai các tính năng phức tạp trên một trang web, chẳng hạn như các phần tử động hoặc tính tương tác.

JavaScript được thực thi sau khi thông tin từ HTML và CSS trong mã nguồn đã được phân tích cú pháp và xây dựng.

Sau đó, JavaScript sẽ kích hoạt bất kỳ sự kiện hoặc biến nào được chỉ định bên trong nó, Mô hình đối tượng tài liệu (DOM) sẽ được cập nhật và cuối cùng, JavaScript sẽ được hiển thị trong trình duyệt.

HTML và CSS thường sẽ tạo nền tảng cho cấu trúc của trang và bất kỳ JavaScript nào sẽ thực hiện các chỉnh sửa và thay đổi cuối cùng.

Xem thêm Ứng dụng Chromium này là gì

Mô hình Đối tượng Tài liệu (DOM) là gì?

Mô hình Đối tượng Tài liệu (DOM) được tạo khi một trang được tải và nó được tạo thành từ các nút và đối tượng ánh xạ tất cả các phần tử và thuộc tính khác nhau trên một trang.

Trang được ánh xạ theo cách này để các chương trình khác có thể sửa đổi và thao tác trang về cấu trúc, nội dung và kiểu dáng của nó.

Có thể thay đổi các phần tử của DOM của một trang thông qua việc sử dụng một ngôn ngữ như JavaScript.

Xem thêm Kỹ thuật Audit SEO

ECMAScript là gì?

ECMAScript (ES) là một ngôn ngữ kịch bản được tạo ra để chuẩn hóa việc sử dụng mã JavaScript.

Các phiên bản khác nhau của ECMAScript được phát hành khi ngôn ngữ được cập nhật và điều chỉnh theo thời gian, chẳng hạn như ES5 và ES6 (còn được gọi là ES2015).

Bộ chuyển tiếp ngôn ngữ là gì?

Bộ chuyển tiếp là một công cụ chuyển đổi mã nguồn thành một ngôn ngữ lập trình khác. Khái niệm này hơi giống Google Dịch, nhưng dành cho mã.

Bạn có thể chuyển đổi một ngôn ngữ nguồn cụ thể thành một ngôn ngữ đích khác, ví dụ: JavaScript sang C ++ hoặc Python sang Ruby.

Đặc biệt, đối với việc kết xuất JavaScript, một trình chuyển đổi từng được khuyến nghị để chuyển đổi ES6 thành ES5 vào thời điểm Google đang sử dụng phiên bản Chrome cũ để kết xuất không hỗ trợ phiên bản mới hơn của ECMAScript, ES6.

Chromium là gì?

Khi hiển thị các trang, Google sử dụng dịch vụ kết xuất web (WRS) để xử lý các trang yêu cầu JavaScript để cung cấp năng lượng cho các trang của chúng.

Để làm điều này, Google sử dụng Chromium, đây là một dự án mã nguồn mở có mã là cơ sở của trình duyệt Chrome.

Khi Chrome được cập nhật , các phiên bản mới của trình duyệt được phát hành với các tính năng mới. Cho đến tháng 5 năm 2019, Googlebot đang sử dụng WRS dựa trên Chrome 41 được phát hành vào năm 2015.

Kể từ đó, Google thông báo họ đang làm cho Googlebot luôn xanh, có nghĩa là WRS của nó sẽ được cập nhật liên tục mỗi khi có phiên bản Chrome mới.

Xem Google lighthouse

Ứng dụng một trang (SPA) là gì?

Ứng dụng một trang (SPA) là một trang web hoặc ứng dụng web tự động ghi lại và hiển thị lại một trang khi người dùng tương tác với nó, thay vì đưa ra các yêu cầu riêng biệt với máy chủ về nội dung và HTML mới.

Các khung JavaScript có thể được sử dụng để hỗ trợ các phần tử thay đổi động của các SPA.

Angular, Polymer, React & Vue là gì?

Đây là tất cả các loại khung JavaScript khác nhau.

 • Angular và Polymer được phát triển bởi Google.
 • React được phát triển bởi Facebook.
 • Vue được phát triển bởi Evan You , người từng làm việc trong nhóm Angular của Google.

Mỗi khung công tác JavaScript có ưu và nhược điểm riêng, vì vậy các nhà phát triển sẽ chọn làm việc với khung công tác phù hợp nhất với họ và dự án họ đang làm.

Hiển thị JavaScript là gì?

Kết xuất JavaScript liên quan đến việc lấy tập lệnh và các hướng dẫn trong đó, xử lý tất cả, sau đó chạy nó để đầu ra được yêu cầu được hiển thị trong trình duyệt.

Có nhiều phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát cách JavaScript được hiển thị.

Yêu cầu JavaScript được hiển thị trên một trang có thể tác động tiêu cực đến hai lĩnh vực chính:

 • Tốc độ trang web
 • Công cụ tìm kiếm thu thập thông tin và lập chỉ mục

Tùy thuộc vào phương pháp hiển thị bạn sử dụng, bạn có thể giảm tốc độ tải trang và đảm bảo nội dung có thể truy cập được đối với các công cụ tìm kiếm để thu thập thông tin và lập chỉ mục.

Xem thêm tốc độ và seo

Kết xuất trước

Kết xuất trước liên quan đến việc kết xuất nội dung trên một trang trước khi nó được người dùng hoặc công cụ tìm kiếm yêu cầu, để họ nhận được một trang tĩnh với tất cả nội dung trên đó đã sẵn sàng.

Bằng cách tải trước một trang theo cách này, điều đó có nghĩa là nội dung của bạn sẽ có thể truy cập được thay vì công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt của người dùng phải tự hiển thị trang.

Kết xuất trước thường được sử dụng cho bot công cụ tìm kiếm hơn là con người. Điều này là do một trang tĩnh, được kết xuất trước sẽ ít thu hút người dùng hơn vì nó sẽ thiếu bất kỳ nội dung động hoặc tính tương tác nào.

Kết xuất phía máy chủ

Máy chủ lưu trữ thực hiện việc nâng cấp và hiển thị trang để JavaScript đã được xử lý và nội dung sẵn sàng được chuyển đến trình thu thập thông tin của trình duyệt hoặc công cụ tìm kiếm của người dùng khi được yêu cầu.

Phương pháp này giúp giảm bớt mọi căng thẳng trên thiết bị của người dùng do xử lý JavaScript và điều này có thể tăng tốc độ tải trang.

Kết xuất phía máy chủ cũng đảm bảo công cụ tìm kiếm có thể nhìn thấy và lập chỉ mục toàn bộ nội dung.

Kết xuất phía máy khách

Trong quá trình hiển thị phía máy khách, JavaScript được xử lý bởi trình duyệt của người dùng hoặc bởi công cụ tìm kiếm đang yêu cầu một trang.

Máy chủ sẽ xử lý yêu cầu ban đầu, nhưng phần còn lại của công việc xử lý và hiển thị trang thuộc về thiết bị của người dùng hoặc công cụ tìm kiếm.

Người ta thường khuyên không nên sử dụng kết xuất phía máy khách vì có độ trễ giữa các trang thu thập dữ liệu của Google và sau đó có thể hiển thị chúng.

Google đặt các trang cần được hiển thị vào một hàng đợi cho đến khi có đủ tài nguyên để xử lý chúng.

Nếu bạn đang dựa vào Google để hiển thị một trang phía máy khách, điều này có thể trì hoãn việc lập chỉ mục tối đa một tuần sau khi nó được thu thập thông tin ban đầu.

Xem thêm tốc độ là một yếu tố xếp hạng

Kết xuất động

Kết xuất động liên quan đến việc sử dụng các phương pháp kết xuất khác nhau tùy thuộc vào việc trình duyệt của người dùng hay bot của công cụ tìm kiếm đang yêu cầu một trang.

Nếu trang web của bạn thường hiển thị phía máy khách, khi Googlebot được phát hiện, trang sẽ được kết xuất trước bằng trình kết xuất phía máy khách mini (ví dụ: Puppeteer hoặc Rendertron ), vì vậy, nội dung có thể được xem và lập chỉ mục ngay lập tức.

Kết xuất kết hợp

Kết xuất kết hợp bao gồm sự kết hợp của cả kết xuất phía máy chủ và kết xuất phía máy khách.

Nội dung cốt lõi được hiển thị trước phía máy chủ và được gửi đến máy khách, cho dù đó là trình duyệt của người dùng hay trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm đang yêu cầu nội dung.

Sau khi trang được tải lần đầu, JavaScript bổ sung cho bất kỳ tương tác nào sau đó sẽ được hiển thị phía máy khách.

JavaScript được sử dụng để làm gì?

JavaScript chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng dựa trên web và trình duyệt web. Nhưng JavaScript cũng được sử dụng ngoài Web trong phần mềm, máy chủ và các điều khiển phần cứng nhúng. Dưới đây là một số điều cơ bản JavaScript được sử dụng để:

Thêm hành vi tương tác vào các trang web

JavaScript cho phép người dùng nâng cao tương tác với website. Hầu như không có giới hạn nào đối với những điều bạn có thể làm với JavaScript trên một trang web – đây chỉ là một vài ví dụ:

 • Hiển thị hoặc ẩn thêm thông tin chỉ với một nút bấm
 • Thay đổi màu của nút khi chuột di chuột qua nút đó
 • Trượt qua một băng chuyền hình ảnh trên trang chủ
 • Phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh
 • Hiển thị bộ đếm thời gian hoặc đếm ngược trên một trang web
 • Phát âm thanh và video trên một trang web
 • Hiển thị hình ảnh động
 • Sử dụng menu bánh hamburger thả xuống

Tạo web và ứng dụng di động

Các nhà phát triển có thể sử dụng các khung JavaScript khác nhau để phát triển và xây dựng các ứng dụng web và thiết bị di động. Khung JavaScript là tập hợp các thư viện mã JavaScript cung cấp cho các nhà phát triển mã được viết sẵn để sử dụng cho các tính năng và tác vụ lập trình thông thường — nghĩa đen là một khung để xây dựng các trang web hoặc ứng dụng web xung quanh.

Các framework front-end JavaScript phổ biến bao gồm React, React Native, Angular và Vue. Nhiều công ty sử dụng Node.js, một môi trường thời gian chạy JavaScript được xây dựng trên công cụ JavaScript V8 của Google Chrome. Một vài ví dụ nổi tiếng bao gồm Paypal, LinkedIn, Netflix và Uber!

Xây dựng máy chủ web và phát triển các ứng dụng máy chủ

Ngoài các trang web và ứng dụng, các nhà phát triển cũng có thể sử dụng JavaScript để xây dựng các máy chủ web đơn giản và phát triển cơ sở hạ tầng back-end bằng Node.js.

Phát triển Game

Chúng ta vẫn có thể sử dụng JavaScript để lập trình Game trên trình duyệt. Đây là một cách tuyệt vời để các nhà phát triển mới bắt đầu thực hành các kỹ năng JavaScript của họ.

Tại sao nên sử dụng JavaScript trên các ngôn ngữ lập trình khác?

Ngoài khả năng không giới hạn, có nhiều lý do để các nhà phát triển web sử dụng JavaScript thay vì các ngôn ngữ lập trình khác:

 • JavaScript là ngôn ngữ lập trình một và chỉ một trên Browser
 • JavaScript là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất

Ưu và nhược điểm của JavaScript

Giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng mà chúng ta đã thảo luận ngắn gọn bên dưới:

Ưu điểm của JavaScript

Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích hoặc lợi thế của việc sử dụng JavaScript –

1. Tốc độ

Vì JavaScript là một ngôn ngữ ‘thông dịch’, nó làm giảm thời gian mà các ngôn ngữ lập trình khác như Java yêu cầu để biên dịch. JavaScript cũng là một kịch bản phía máy khách, tăng tốc quá trình thực thi chương trình vì nó tiết kiệm thời gian cần thiết để kết nối với máy chủ.

2. Tính đơn giản

JavaScript rất dễ hiểu và dễ học. Cấu trúc đơn giản cho người dùng cũng như các nhà phát triển. Nó cũng rất khả thi để thực hiện, tiết kiệm rất nhiều tiền cho các nhà phát triển để phát triển nội dung động cho web.

3. Mức độ phổ biến

Vì tất cả các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ JavaScript, nên nó được nhìn thấy ở hầu hết mọi nơi. Tất cả các công ty nổi tiếng đều sử dụng JavaScript như một công cụ bao gồm Google, Amazon, PayPal, v.v.

4. Khả năng tương tác

JavaScript hoạt động hoàn hảo với các ngôn ngữ lập trình khác và do đó nhiều nhà phát triển thích nó trong việc phát triển nhiều ứng dụng. Chúng tôi có thể nhúng nó vào bất kỳ trang web nào hoặc bên trong tập lệnh của ngôn ngữ lập trình khác.

5. Giảm tải phía máy chủ

Vì JavaScript hoạt động ở phía máy khách, nên việc xác thực dữ liệu có thể thực hiện trên chính trình duyệt thay vì gửi nó đến máy chủ. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, toàn bộ trang web không cần phải tải lại. Trình duyệt chỉ cập nhật phân đoạn đã chọn của trang.

6. Giao diện phong phú

JavaScript cung cấp nhiều giao diện khác nhau cho các nhà phát triển để tạo các trang web hấp dẫn. Kéo và thả các thành phần hoặc thanh trượt có thể cung cấp giao diện phong phú cho các trang web. Điều này dẫn đến cải thiện khả năng tương tác của người dùng trên trang web.

7. Chức năng mở rộng

Các tiện ích bổ sung của bên thứ ba như Greasemonkey (một tiện ích mở rộng của Mozilla Firefox) cho phép các nhà phát triển thêm các đoạn mã được xác định trước vào mã của họ để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Những tiện ích bổ sung này giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng JavaScript nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều so với các ngôn ngữ lập trình khác.

8. Tính linh hoạt

JavaScript hiện có khả năng phát triển front-end cũng như back-end. Phát triển back-end sử dụng NodeJS trong khi nhiều thư viện giúp phát triển front-end như AngularJS, ReactJS, v.v.

9. Giảm chi phí

JavaScript cải thiện về khả năng sử dụng và hiệu suất của các website, bằng cách giảm thiểu code và chức năng bên phía server.

Nhược điểm của JavaScript

Bây giờ sau khi thảo luận về những lợi ích của việc sử dụng JavaScript, đã đến lúc chúng ta xem xét một số nhược điểm của việc sử dụng JavaScript mà chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn bên dưới:

1. Bảo mật phía máy khách

Vì mã JavaScript có thể xem được đối với người dùng, nên những người khác có thể sử dụng nó cho các mục đích xấu. Những thực hành này có thể bao gồm việc sử dụng mã nguồn mà không cần xác thực. Ngoài ra, rất dễ dàng đặt một số mã vào trang web làm ảnh hưởng đến tính bảo mật của dữ liệu trên trang web.

2. Hỗ trợ trình duyệt

Trình duyệt diễn giải JavaScript khác nhau trong các trình duyệt khác nhau. Do đó, mã phải được chạy trên nhiều nền tảng khác nhau trước khi xuất bản. Các trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ một số chức năng mới và chúng tôi cũng cần kiểm tra chúng.

3. Thiếu cơ sở gỡ lỗi

Mặc dù một số trình soạn thảo HTML hỗ trợ gỡ lỗi, nhưng nó không hiệu quả bằng các trình soạn thảo khác như trình soạn thảo C / C ++. Ngoài ra, vì trình duyệt không hiển thị bất kỳ lỗi nào nên nhà phát triển rất khó phát hiện ra sự cố.

4. Thừa kế duy nhất

JavaScript chỉ hỗ trợ kế thừa đơn chứ không hỗ trợ đa kế thừa. Một số chương trình có thể yêu cầu đặc tính ngôn ngữ hướng đối tượng này.

5. Chức năng Bitwise chậm chạp

JavaScript lưu trữ một số dưới dạng số dấu phẩy động 64 bit và các toán tử hoạt động trên các toán hạng theo chiều dọc bit 32 bit. Do đó, JavaScript chuyển đổi số thành số nguyên có dấu 32 bit, hoạt động trên chúng và chuyển đổi chúng trở lại số JavaScript 64 bit. Việc chuyển đổi liên tục này mất nhiều thời gian hơn trong việc chuyển đổi số thành số nguyên. Điều này làm tăng thời gian cần thiết để chạy tập lệnh và giảm tốc độ của nó.

6. Kết xuất Dừng

Một lỗi mã duy nhất có thể ngừng hiển thị toàn bộ mã JavaScript trên trang web. Đối với người dùng, có vẻ như JavaScript không có mặt. Tuy nhiên, các trình duyệt rất chịu được những lỗi này.

Lịch sử phát triển của Javascript

Lịch sử phát triển của JavaScript bắt đầu vào năm 1995, khi Brendan Eich, một nhà lập trình tại Netscape Communications, đã thiết kế và viết ra một ngôn ngữ mới để hỗ trợ các tính năng trên trình duyệt web. Ngôn ngữ được gọi là Mocha, sau đó chuyển thành JavaScript.

JavaScript được chấp nhận bởi cộng đồng lập trình web và trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Từ năm 1996, Netscape đã công bố chuẩn ECMAScript, một tiêu chuẩn chung cho JavaScript, và các trình duyệt khác như Microsoft cũng bắt đầu hỗ trợ ngôn ngữ này.

Từ đó, JavaScript đã tiếp tục phát triển và mở rộng với các phiên bản mới, bao gồm ECMAScript 3 (1999), ECMAScript 5 (2009) và ECMAScript 6 (2015), ECMAScript 7 (2016) và ECMAScript 8 (2017), ECMAScript 9 (2018), ECMAScript 10 (2019), ECMAScript 11 (2020)…. và các chuẩn mới tiếp tục ra mắt hỗ trợ cho các tính năng mới và cải tiến hiệu suất cho ngôn ngữ.

Các framework hàng đầu của javascript

Trong lập trình JavaScript, có nhiều framework và thư viện khác nhau được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web và mobile. Một số framework hàng đầu bao gồm:

 1. React: Là một framework xây dựng giao diện của Facebook, nổi tiếng với khả năng tái sử dụng component và việc xử lý dữ liệu hiệu quả.
 2. Angular: Là một framework xây dựng ứng dụng đa nền tảng của Google, hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng web và mobile.
 3. Vue: Là một framework xây dựng giao diện mã nguồn mở, dễ sử dụng và tương thích với các framework khác.
 4. Express: Là một framework xây dựng back-end dựa trên Node.js, hỗ trợ cho việc xây dựng các API và xử lý dữ liệu.
 5. Meteor: Là một framework xây dựng ứng dụng đa nền tảng, hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng web và mobile.
 6. Ember: Là một framework xây dựng giao diện có khả năng tự động tạo ra các component và xử lý dữ liệu.
 7. Backbone: Là một framework xây dựng giao diện dựa trên mô hình MVC, hỗ trợ cho việc xử lý dữ liệu và tái sử dụng component.
 8. Next.js: Là một framework xây dựng server-rendered React apps, hỗ trợ cho viết frontend trong website

Sử dụng IDE gì để lập trình javascript

Có rất nhiều Integrated Development Environment (IDE) hoặc text editor mà bạn có thể sử dụng để lập trình JavaScript, bao gồm:

 1. Visual Studio Code: Là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí và mã nguồn mở, hỗ trợ rất nhiều plugins và có giao diện người dùng thân thiện.
 2. Sublime Text: Là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí và có thể sử dụng bản dùng thử, hỗ trợ rất nhiều plugins và có giao diện người dùng đơn giản.
 3. Atom: Là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí và mã nguồn mở, hỗ trợ rất nhiều plugins và có giao diện người dùng đơn giản.
 4. WebStorm: Là một IDE chuyên dụng cho JavaScript và các ngôn ngữ web khác, hỗ trợ rất nhiều tính năng và có giao diện người dùng thân thiện, nhưng cần mua bản quyền.
 5. Eclipse: Là một IDE miễn phí và mã nguồn mở, hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình và có giao diện người dùng thân thiện.

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn và thói quen lập trình của bạn, bạn có thể chọn một trong số các IDE hoặc text editor trên để sử dụng.

Bạn có thể chọn một trong số các IDE hoặc text editor trên để sử dụng khi lập trình JavaScript. Tuy nhiên, để chắc chắn rằng bạn có một trải nghiệm lập trình tốt nhất, bạn nên tìm hiểu về tính năng và giao diện của mỗi IDE trước khi quyết định sử dụng.

Các kiến thức cơ bản cần nắm trong lập trình JavaScript bao gồm:

 1. Các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ: vòng lặp, câu điều kiện, hàm và biến.
 2. Các kiến thức về DOM (Document Object Model): Cách truy cập và thao tác với các element trong trang web.
 3. Các kiến thức về JavaScript events: Cách xử lý các sự kiện trên trang web.
 4. Các kiến thức về JavaScript Objects: Cách tạo và sử dụng các object trong JavaScript.
 5. Các kiến thức về JSON (JavaScript Object Notation): Cách sử dụng và xử lý dữ liệu dạng JSON.
 6. Các kiến thức về AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): Cách tạo các yêu cầu HTTP và xử lý dữ liệu từ máy chủ mà không cần load lại trang web.
 7. Các kiến thức về JavaScript Libraries và Framework: Sử dụng các thư viện và framework để xây dựng các ứng dụng web và mobile.
  • Các JavaScript Libraries và Framework hàng đầu bao gồm:
  • jQuery: là một thư viện JavaScript phổ biến, dễ sử dụng và giúp tăng tốc quá trình phát triển.
  • React: là một JavaScript Library được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web.
  • Angular: là một JavaScript Framework được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web có giao diện người dùng đa phương tiện.
  • Vue: là một JavaScript Framework được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web.
  • Lodash: là một thư viện JavaScript phổ biến, cung cấp các hàm tiện ích để xử lý dữ liệu và chuỗi.
  • Express: là một JavaScript Framework được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web cổng (backend).
 8. Các hướng dẫn javascript khác:

Phần kết luận

Hy vọng rằng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích và nó giúp bạn hiểu rõ hơn những kiến ​​thức cơ bản về JavaScript và cách nó tác động đến các trang web.

Bây giờ bạn đã tìm hiểu kỹ các thuật ngữ chính, bạn nên trang bị tốt hơn để nắm bắt bản thân trong các cuộc trò chuyện với các nhà phát triển!

Xem thêm core web vitals là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now