Rate this post

Hằng số const chứa dữ liệu không bị thay đổi. Dữ liệu này chỉ có thể là kiểu boolean, số (số nguyên, số thực hoặc số phức) hoặc chuỗi.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp: const tên kiểu-dữ-liệu = giá-trị-hằng-số

Ví dụ: 

Định nghĩa kiểu [type] là tùy chọn, trình biên dịch có thể ngầm định kiểu từ giá trị.

Ví dụ kiểu dữ liệu được gán: 

Ví dụ kiểu dữ liệu ngầm định:

Ví dụ về hằng số:

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now