Rate this post

Hàm chuỗi này hiển thị tất cả các ký tự chuỗi ở dạng chữ hoa trong Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Nó chuyển đổi ký tự nhỏ hoặc tập hợp các ký tự nhỏ thành chữ in hoa.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về hàm UPPER trong SQL

Hàm UPPER trong SQL là một hàm được sử dụng để chuyển đổi các ký tự trong một chuỗi thành chữ hoa. Khi áp dụng hàm UPPER vào một giá trị chuỗi, nó sẽ trả về một bản sao của chuỗi đó với tất cả các ký tự được chuyển thành chữ hoa.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Cú pháp của hàm UPPER trong SQL như sau:

UPPER(string_expression)

Trong đó, string_expression là một biểu thức chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ hoa.

Ví dụ, giả sử chúng ta có một bảng Employees với cột Name chứa tên của nhân viên. Chúng ta muốn hiển thị tất cả các tên nhân viên dưới dạng chữ hoa. Để làm điều đó, chúng ta có thể sử dụng hàm UPPER như sau:

SELECT UPPER(Name) AS UpperName
FROM Employees;

Kết quả sẽ trả về tên của tất cả các nhân viên trong bảng Employees được chuyển đổi thành chữ hoa.

Hàm UPPER trong SQL rất hữu ích trong việc xử lý và so sánh các chuỗi dữ liệu, đồng thời giúp đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ trong các tác vụ tìm kiếm và sắp xếp.

Lưu ý rằng hàm UPPER chỉ chuyển đổi các ký tự trong bảng mã ASCII thành chữ hoa. Đối với các ký tự đặc biệt hoặc ký tự không thuộc bảng mã ASCII, việc chuyển đổi có thể không được áp dụng.

Xem thêm Ánh xạ SQL sang MongoDB

Cú pháp của hàm UPPER trong SQL

Cú pháp của hàm UPPER trong SQL như sau:

UPPER(string_expression)

Trong đó:

 • UPPER là tên của hàm chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa.
 • string_expression là biểu thức chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi. Đây có thể là một trường dữ liệu, một giá trị chuỗi cố định hoặc một biểu thức chuỗi khác.

Ví dụ sử dụng hàm UPPER:

SELECT UPPER('hello') AS UpperString;

Kết quả sẽ trả về giá trị “HELLO”, tức là chuỗi “hello” được chuyển thành chữ hoa.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm UPPER trong mệnh đề WHERE để tìm kiếm các giá trị không phân biệt hoa thường. Ví dụ:

SELECT *
FROM Customers
WHERE UPPER(CustomerName) = 'ABC COMPANY';

Trong trường hợp này, câu truy vấn sẽ tìm kiếm các khách hàng có tên “ABC Company” mà không phân biệt chữ hoa thường.

Lưu ý rằng cú pháp và chức năng của hàm UPPER có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể mà bạn đang sử dụng. Vì vậy, hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn của hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc cú pháp SQL tương ứng để biết thông tin chi tiết.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Cách sử dụng hàm UPPER trong SQL

Để sử dụng hàm UPPER trong SQL, bạn có thể áp dụng nó trong câu truy vấn SELECT, WHERE, ORDER BY hoặc bất kỳ phần nào của câu truy vấn mà bạn muốn chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa.

Dưới đây là một số ví dụ cách sử dụng hàm UPPER trong SQL:

 1. Sử dụng trong câu truy vấn SELECT:
SELECT UPPER(column_name) AS upper_column
FROM table_name;

Ví dụ:

SELECT UPPER(first_name) AS upper_first_name, UPPER(last_name) AS upper_last_name
FROM customers;
 1. Sử dụng trong câu truy vấn WHERE để tìm kiếm không phân biệt chữ hoa thường:
SELECT *
FROM table_name
WHERE UPPER(column_name) = 'SEARCH_VALUE';

Ví dụ:

SELECT *
FROM products
WHERE UPPER(category) = 'ELECTRONICS';
 1. Sử dụng trong câu truy vấn ORDER BY để sắp xếp chuỗi theo thứ tự chữ cái chữ hoa:
SELECT column_name
FROM table_name
ORDER BY UPPER(column_name);

Ví dụ:

SELECT product_name
FROM products
ORDER BY UPPER(product_name);

Lưu ý rằng cú pháp và chức năng của hàm UPPER có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà bạn đang sử dụng. Hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn của hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc cú pháp SQL tương ứng để biết thông tin chi tiết và sử dụng đúng cú pháp cho hệ thống của bạn.

Xem thêm Làm thế nào để tạo các hàm trong SQL?

Ưu điểm của hàm UPPER trong SQL

Hàm UPPER trong SQL có một số ưu điểm quan trọng, bao gồm:

 1. Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa: Hàm UPPER cho phép chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần chuỗi thành chữ hoa. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán trong việc xử lý dữ liệu và tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 2. Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa thường: Sử dụng hàm UPPER trong câu truy vấn WHERE, bạn có thể tìm kiếm dữ liệu mà không phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và chính xác trong việc tìm kiếm dữ liệu.
 3. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự chữ cái: Bằng cách sử dụng hàm UPPER trong câu truy vấn ORDER BY, bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự chữ cái chữ hoa. Điều này hữu ích khi bạn muốn sắp xếp dữ liệu mà không quan tâm đến chữ hoa chữ thường.
 4. Dễ dàng tích hợp vào các câu truy vấn: Hàm UPPER là một hàm tích hợp sẵn trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vì vậy bạn có thể sử dụng nó một cách dễ dàng trong các câu truy vấn SQL của mình mà không cần phải viết mã phức tạp.

Lưu ý rằng hiệu quả và tính phù hợp của hàm UPPER có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể mà bạn đang sử dụng. Hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn hoặc cú pháp SQL tương ứng để biết thêm thông tin chi tiết và sử dụng đúng cú pháp cho hệ thống của bạn.

Lưu ý khi sử dụng hàm UPPER trong SQL

Khi sử dụng hàm UPPER trong SQL, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

 1. Cú pháp chính xác: Hãy đảm bảo bạn sử dụng cú pháp đúng cho hàm UPPER trong câu truy vấn SQL. Thông thường, cú pháp đúng là UPPER(expression), trong đó expression là giá trị hoặc cột mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ hoa.
 2. Ổn định dữ liệu đầu vào: Hàm UPPER chỉ hoạt động đúng với các ký tự được mã hóa trong bảng mã chính quy của hệ thống. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào của bạn không chứa các ký tự đặc biệt hoặc ký tự không hợp lệ có thể gây ra lỗi.
 3. Hiệu suất: Sử dụng hàm UPPER có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của câu truy vấn, đặc biệt là khi xử lý một lượng lớn dữ liệu. Điều này có thể do việc chuyển đổi các giá trị thành chữ hoa tốn thời gian xử lý. Hãy cân nhắc sử dụng hàm UPPER chỉ khi thực sự cần thiết và đảm bảo rằng câu truy vấn của bạn được tối ưu hóa để đạt được hiệu suất tốt nhất.
 4. Ngôn ngữ và phiên bản: Lưu ý rằng ngôn ngữ và phiên bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu bạn đang sử dụng có thể ảnh hưởng đến cú pháp và tính năng của hàm UPPER. Hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn hoặc cú pháp SQL tương ứng để biết thông tin cụ thể cho hệ thống của bạn.
 5. Kiểm tra kết quả: Đảm bảo rằng bạn kiểm tra kết quả của hàm UPPER để đảm bảo rằng dữ liệu đã được chuyển đổi thành chữ hoa như mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào, hãy kiểm tra lại cú pháp và dữ liệu đầu vào để đảm bảo tính chính xác.

Nhớ rằng các lưu ý này chỉ mang tính chất chung và có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể mà bạn đang sử dụng. Luôn kiểm tra tài liệu hướng dẫn và cú pháp SQL tương ứng để có thông tin chi tiết và chính xác cho hệ thống của bạn.

Xem thêm Một số function trong SQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now