Rate this post

Ở đây, chúng tôi tạo một hàm ẩn danh hoạt động như một hàm đóng. Một hàm không có tên được gọi là hàm ẩn danh.

Các bài viết liên quan:

Bao đóng là một hàm tham chiếu đến biến tham chiếu từ bên ngoài nội dung của nó. Hàm có thể truy cập và gán cho các biến được tham chiếu.

Ví dụ về hàm đóng:

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now