Google bert

Google bert

Rate this post

Bằng cách công bố đây là “sự thay đổi lớn nhất trong 5 năm qua” và “sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến 1/10 lượt tìm kiếm”, Google chắc chắn đã khiến một số người quay đầu với một cái tên khó thấy: BERT. BERT là một mô hình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) giúp Google hiểu ngôn ngữ tốt hơn để cung cấp các kết quả phù hợp hơn. Có hàng triệu lẻ một bài báo trực tuyến về tin tức này, nhưng chúng tôi muốn cập nhật cho bạn về tin tức này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét nhanh BERT là gì và chỉ cho bạn một số tài nguyên sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết rộng hơn về những gì BERT làm.

Các bài viết liên quan:

Để bắt đầu, điều quan trọng nhất cần ghi nhớ rằng lời khuyên của Google không bao giờ thay đổi khi triển khai các bản cập nhật này cho thuật toán của nó. Tiếp tục sản xuất nội dung chất lượng phù hợp với mục tiêu của người dùng và làm cho trang web của bạn tốt nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi sẽ không trình bày một kỹ thuật để tối ưu hóa cho thuật toán BERT vì không có.

Google BERT là gì?

BERT là một kỹ thuật dựa trên mạng nơ-ron để xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã được đào tạo trước trên kho ngữ liệu Wikipedia. Từ viết tắt đầy đủ là Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Đó là một thuật toán máy học giúp hiểu rõ hơn về các truy vấn và nội dung.

Điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là BERT sử dụng ngữ cảnh và mối quan hệ của tất cả các từ trong một câu, thay vì từng từ một theo thứ tự. Vì vậy, BERT có thể tìm ra ngữ cảnh đầy đủ của một từ bằng cách xem các từ đứng trước và sau nó. Phần hai hướng của nó làm cho BERT trở nên độc đáo.

Xem thêm cách tạo nội dung có mục đích

Bằng cách áp dụng điều này, Google có thể hiểu rõ hơn ý chính đầy đủ của một truy vấn. Google đã xuất bản một số truy vấn mẫu trong bài đăng trên blog khởi chạy. Tôi sẽ không lặp lại tất cả nhưng muốn làm nổi bật một cái để cung cấp cho bạn ý tưởng về cách hoạt động của nó trong tìm kiếm. Đối với con người, câu hỏi “du khách Brazil năm 2019 đến Mỹ cần thị thực” rõ ràng là về việc trả lời liệu một khách du lịch từ Brazil có cần phải có thị thực vào Mỹ vào năm 2019. Máy tính gặp khó khăn với điều đó. BERT xem xét mọi thứ trong câu và do đó tìm ra ý nghĩa thực sự.

Như bạn có thể thấy từ ví dụ, BERT hoạt động tốt nhất trong các truy vấn phức tạp hơn. Nó không phải là thứ xuất hiện khi bạn tìm kiếm từ các cụm từ đầu, mà là các truy vấn ở đuôi dài. Tuy nhiên, Google cho biết nó sẽ ảnh hưởng đến cứ một trong mười tìm kiếm. Và thậm chí sau đó, Google nói rằng BERT đôi khi sẽ làm sai. Đó không phải là giải pháp cuối cùng để hiểu ngôn ngữ.

Đọc thêm: Mục đích tìm kiếm

Google áp dụng BERT ở đâu?

Đối với nội dung xếp hạng, BERT hiện đang được triển khai ở Hoa Kỳ cho ngôn ngữ tiếng Anh. Google cũng sẽ sử dụng kiến ​​thức của BERT để cải thiện tìm kiếm bằng các ngôn ngữ khác. Ngày nay, BERT được sử dụng cho các đoạn trích nổi bật ở tất cả các thị trường nơi các kết quả nhiều định dạng này xuất hiện. Theo Google, điều này dẫn đến kết quả tốt hơn nhiều ở những thị trường đó.

Tài liệu BERT

Chúng tôi không đi vào chi tiết những gì BERT thực hiện, nói về tác động của nó đối với NLP và cách nó hiện được đưa vào tìm kiếm, bởi vì chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận khác. Nếu bạn muốn hiểu cách này hoạt động, bạn nên đọc nghiên cứu. May mắn thay, có rất nhiều bài báo có thể đọc được về chủ đề này.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một hiểu biết vững chắc về những gì đang diễn ra trong thế giới hiểu biết ngôn ngữ đang phát triển nhanh chóng.

Bản cập nhật mới nhất của Google: BERT

Điều quan trọng nhất rút ra từ bản cập nhật BERT này là Google lại đang trở nên gần gũi hơn với việc hiểu ngôn ngữ ở cấp độ con người. Đối với xếp hạng, nó sẽ có nghĩa là nó sẽ hiển thị kết quả tốt hơn phù hợp với truy vấn đó và đó chỉ có thể là một điều tốt.

Không có cách tối ưu hóa nào cho BERT ngoài công việc bạn đang làm: sản xuất nội dung phù hợp với chất lượng tuyệt vời. Cần trợ giúp để viết nội dung tuyệt vời? Chúng tôi có chương trình đào tạo viết bài quảng cáo SEO chuyên sâu để chỉ ra cho bạn những cơ hội.

Xem thêm seo copywritting

Leave a Reply