Rate this post

Định nghĩa và nguyên tắc hoạt động của KNN

Thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors) là một thuật toán học máy không giám sát được sử dụng trong các bài toán phân loại và dự đoán. Nguyên tắc hoạt động của KNN dựa trên việc xác định nhãn của một điểm dữ liệu mới dựa trên nhãn của các điểm dữ liệu xung quanh nó.

Nguyên tắc hoạt động của KNN như sau:

 1. Định nghĩa K và khoảng cách: K là số lượng láng giềng gần nhất mà chúng ta muốn sử dụng để dự đoán nhãn của một điểm dữ liệu mới. Khoảng cách được tính dựa trên một phương pháp đo khoảng cách như khoảng cách Euclid hoặc khoảng cách Manhattan.
 2. Xác định K láng giềng gần nhất: Để dự đoán nhãn của một điểm dữ liệu mới, KNN tìm K điểm dữ liệu trong tập dữ liệu huấn luyện gần nhất với điểm đó dựa trên khoảng cách. Khoảng cách này có thể được tính bằng cách so sánh các đặc trưng của các điểm dữ liệu.
 3. Xác định nhãn dự đoán: Sau khi xác định được K láng giềng gần nhất, KNN sẽ sử dụng đa số phiếu bầu (voting) để xác định nhãn dự đoán cho điểm dữ liệu mới. Các láng giềng gần nhất đóng vai trò như các phiếu bầu và nhãn của láng giềng xuất hiện nhiều nhất sẽ được chọn là nhãn dự đoán.
 4. Đánh giá và dự đoán: Sau khi xác định nhãn dự đoán cho điểm dữ liệu mới, KNN có thể đánh giá độ chính xác của mô hình bằng cách so sánh nhãn dự đoán với nhãn thực tế của điểm dữ liệu.

KNN có thể được áp dụng vào nhiều loại bài toán phân loại và dự đoán, từ nhận dạng chữ viết tay đến hệ thống khuyến nghị. Điểm mạnh của KNN là dễ dàng hiểu và triển khai, đồng thời có khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, KNN cũng có nhược điểm là đòi hỏi tính toán khoảng cách giữa các điểm dữ liệu, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất với các tập dữ liệu lớn.

Xem thêm Mã hóa ELGAMAL

Cách áp dụng KNN trong các bài toán phân loại

Thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors) có thể được áp dụng trong các bài toán phân loại bằng các bước sau:

 1. Chuẩn bị dữ liệu và tiền xử lý: Thu thập và tiền xử lý dữ liệu huấn luyện và dữ liệu kiểm tra. Đảm bảo rằng dữ liệu đã được chuẩn hóa và xử lý để phù hợp với thuật toán KNN.
 2. Xác định số láng giềng gần nhất (K): Xác định số lượng láng giềng gần nhất (K) mà bạn muốn sử dụng để dự đoán nhãn của một điểm dữ liệu mới. Giá trị K thường được chọn dựa trên quan điểm chủ quan hoặc thông qua quá trình thử nghiệm và đánh giá.
 3. Tính toán khoảng cách: Sử dụng một phương pháp đo khoảng cách như khoảng cách Euclid hoặc khoảng cách Manhattan để tính toán khoảng cách giữa điểm dữ liệu mới và các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện.
 4. Xác định K láng giềng gần nhất: Chọn K láng giềng gần nhất với điểm dữ liệu mới dựa trên khoảng cách đã tính. Có thể sắp xếp các láng giềng theo thứ tự tăng dần của khoảng cách hoặc sử dụng các cấu trúc dữ liệu như cây KD-Tree để tăng tốc quá trình này.
 5. Phiếu bầu và xác định nhãn dự đoán: Sử dụng đa số phiếu bầu (voting) để xác định nhãn dự đoán cho điểm dữ liệu mới. Đếm số lượng láng giềng gần nhất có cùng nhãn và chọn nhãn xuất hiện nhiều nhất làm nhãn dự đoán cho điểm dữ liệu mới.
 6. Đánh giá mô hình: Đánh giá hiệu suất của mô hình bằng cách đo lường độ chính xác, độ phủ (recall), độ chính xác (precision) và các độ đo khác trên tập dữ liệu kiểm tra hoặc sử dụng các kỹ thuật cross-validation.
 7. Tinh chỉnh tham số: Nếu kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, bạn có thể tinh chỉnh tham số như K, phương pháp đo khoảng cách hoặc tiền xử lý dữ liệu để cải thiện hiệu suất của mô hình.

Qua các bước trên, bạn có thể áp dụng thuật toán KNN để giải quyết các bài toán phân loại, từ phân loại văn bản đến nhận dạng hình ảnh.

Xem thêm Function trong toán học

Ưu điểm và nhược điểm của thuật toán KNN

Ưu điểm của thuật toán KNN

Thuật toán KNN có những ưu điểm sau:

 1. Đơn giản và dễ hiểu: KNN là một thuật toán đơn giản và dễ hiểu. Không cần giả định phân phối dữ liệu hay học một mô hình phức tạp.
 2. Khả năng xử lý dữ liệu phi cấu trúc: KNN có khả năng xử lý dữ liệu phi cấu trúc, không yêu cầu các giả định về cấu trúc dữ liệu. Điều này cho phép nó áp dụng cho nhiều loại dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu văn bản, hình ảnh, và âm thanh.
 3. Hiệu suất tốt đối với tập dữ liệu nhỏ: KNN hoạt động tốt trên các tập dữ liệu nhỏ với số lượng mẫu ít. Nó không đòi hỏi quá nhiều tính toán trước khi thực hiện dự đoán.
 4. Dễ dàng tinh chỉnh tham số: K là tham số quan trọng trong thuật toán KNN. Việc điều chỉnh giá trị K có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thuật toán. Tuy nhiên, việc tinh chỉnh K là khá dễ dàng và có thể được thực hiện thông qua quá trình thử và sai.

Xem thêm Testing Perceptron Model trong Pytorch

Nhược điểm của thuật toán KNN

Mặc dù thuật toán KNN có nhiều ưu điểm, nó cũng có nhược điểm sau:

 1. Phụ thuộc vào kích thước dữ liệu: KNN có hiệu suất giảm khi tập dữ liệu lớn vì việc tính toán khoảng cách giữa các điểm dữ liệu mất nhiều thời gian. KNN không phải là thuật toán phù hợp cho việc xử lý các tập dữ liệu lớn.
 2. Nhạy cảm với nhiễu và dữ liệu không đồng nhất: KNN dễ bị ảnh hưởng bởi các nhiễu trong dữ liệu và các điểm dữ liệu nằm trong các lớp khác nhau gần nhau. Điều này có thể dẫn đến việc phân loại không chính xác hoặc không ổn định.
 3. Cần xử lý các biến số và mất cân bằng dữ liệu: KNN không xử lý được các biến số khác nhau và cần sự cân bằng dữ liệu trong các lớp khác nhau. Nếu một lớp có số lượng mẫu nhiều hơn so với lớp khác, KNN có thể dễ dàng bị thiên vị và cho ra kết quả không chính xác.
 4. Yêu cầu lưu trữ toàn bộ dữ liệu huấn luyện: KNN yêu cầu lưu trữ toàn bộ dữ liệu huấn luyện trong bộ nhớ để tính toán khoảng cách và tìm láng giềng gần nhất. Điều này có thể là một vấn đề khi làm việc với các tập dữ liệu lớn và yêu cầu nhiều tài nguyên.

Tóm lại, KNN có những ưu điểm như đơn giản, xử lý dữ liệu phi cấu trúc và dễ dàng tinh chỉnh tham số. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm như phụ thuộc vào kích thước dữ liệu, nhạy cảm với nhiễu, cần xử lý các biến số và mất cân bằng dữ liệu, và yêu cầu lưu trữ toàn bộ dữ liệu huấn luyện.

Xem thêm Thuật toán Partitioning trong hệ điều hành

Ví dụ minh họa và ứng dụng thực tế của KNN

Ví dụ minh họa:

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu gồm các điểm dữ liệu trong không gian hai chiều, được phân thành hai lớp: lớp A (màu xanh) và lớp B (màu đỏ). Chúng ta muốn phân loại một điểm dữ liệu mới (màu vàng) vào lớp A hoặc lớp B.

Thuật toán KNN sẽ xác định K láng giềng gần nhất với điểm dữ liệu mới và dựa trên đa số phiếu bầu (voting) của K láng giềng để quyết định lớp của điểm dữ liệu mới. Trong ví dụ này, nếu chọn K = 3, KNN sẽ chọn lớp A cho điểm dữ liệu mới vì có hai láng giềng gần nhất thuộc lớp A và chỉ một láng giềng thuộc lớp B.

Ứng dụng thực tế của KNN:

 1. Phân loại email rác: KNN có thể được sử dụng để phân loại email là rác hoặc không phải rác dựa trên các đặc trưng như từ khóa, độ dài và tần suất xuất hiện của từ trong email.
 2. Nhận dạng khuôn mặt: KNN có thể được áp dụng trong các hệ thống nhận dạng khuôn mặt để xác định xem một khuôn mặt mới có thuộc về người nào trong cơ sở dữ liệu đã biết hay không.
 3. Phân loại tin tức: KNN có thể được sử dụng để phân loại các bài viết, tin tức vào các chủ đề khác nhau như thể thao, chính trị, giải trí dựa trên nội dung và từ khóa trong các bài viết.
 4. Hệ thống gợi ý sản phẩm: KNN có thể được sử dụng trong hệ thống gợi ý sản phẩm để đề xuất các sản phẩm tương tự dựa trên sự tương đồng của các sản phẩm và lịch sử mua hàng của người dùng.
 5. Nhận dạng tín hiệu: KNN có thể được áp dụng trong các ứng dụng nhận dạng tín hiệu như nhận dạng giọng nói, nhận dạng vân tay, nhận dạng chữ viết tay, v.v.

Trên thực tế, KNN là một thuật toán phân loại đơn giản và phổ biến được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ trí tuệ nhân tạo cho đến các ứng dụng thương mại điện tử và hệ thống nhận dạng.

Xem thêm Permutation và Combinations

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now