Rate this post

Dart là ngôn ngữ lập trình mới, được phát triển bởi Google, hiện đã được chấp thuận bởi tổ chức Ecma. Dart được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng: web, server, di động (IOS và Android với công cụ Flutter).

Xem thêm Tạo chương trình đầu tiên với Dart

Dart là ngôn ngữ hướng đối tượng với các cú phạm theo dạng C-style, nó hỗ trợ các khái niệm lập trình như interface, class.

Dart là gì?

Dart là một ngôn ngữ lập trình hiện đại có mục đích chung, cấp cao, được phát triển ban đầu bởi Google. Đây là ngôn ngữ lập trình mới xuất hiện vào năm 2011, nhưng phiên bản ổn định của nó đã được phát hành vào tháng 6 năm 2017. Dart không quá phổ biến vào thời điểm đó, nhưng nó đã trở nên phổ biến khi được sử dụng bởi Flutter.

Dart là một ngôn ngữ lập trình động, dựa trên lớp, hướng đối tượng với phạm vi đóng và từ vựng. Về mặt cú pháp, nó khá giống với Java, C và JavaScript. Nếu bạn biết bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào trong số này, bạn có thể dễ dàng học ngôn ngữ lập trình Dart.

Dart là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để phát triển ứng dụng di động, ứng dụng web hiện đại, ứng dụng máy tính để bàn và Internet of Things (IoT) bằng cách sử dụng khung Flutter. Nó cũng hỗ trợ một số khái niệm nâng cao như giao diện, mixin, lớp trừu tượng, tổng thể trường và giao diện kiểu. Nó là một ngôn ngữ biên dịch và hỗ trợ hai loại kỹ thuật biên dịch.

  • AOT (Ahead of Time) – Nó chuyển đổi mã Dart sang mã JavaScript được tối ưu hóa với sự trợ giúp của trình biên dịch dar2js và chạy trên tất cả các trình duyệt web hiện đại. Nó biên dịch mã tại thời điểm xây dựng.
  • JOT (Just-In-Time) – Nó chuyển đổi mã byte trong mã máy (mã gốc), nhưng chỉ mã cần thiết.

Xem thêm Các tính năng mới nhất của ngôn ngữ R

Lịch sử của Dart

Dart được tiết lộ lần đầu tiên trong hội nghị GOTO vào tháng 10 – 12 tháng 10 năm 2011 tại Aarhus, Đan Mạch. Ban đầu nó được thiết kế bởi Lars và Kespar và được phát triển bởi Google.

Phiên bản 1.0 đầu tiên của Dart được phát hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2013, nhằm mục đích thay thế JavaScript.

Vào tháng 7 năm 2014, ấn bản đầu tiên của ngôn ngữ Dart đã được Ecma International thông qua tại Đại hội đồng lần thứ 107 của tổ chức này.

Phiên bản đầu tiên đã bị chỉ trích do sự cố trên web và kế hoạch này đã bị loại bỏ vào năm 2015 với bản phát hành 1.9 của Dart.

Phiên bản thứ hai của Dart 2.0 được phát hành vào tháng 8, bao gồm một hệ thống âm thanh.

Phiên bản gần đây Dart 2.7 được bổ sung thêm phương thức mở rộng, cho phép chúng tôi thêm bất kỳ loại chức năng nào.

Xem thêm Ưu điểm và nhược điểm của Python

Tại sao lại sử dụng Dart?

Chúng tôi xác định các đặc điểm của Dart ở điểm sau.

Dart là một ngôn ngữ độc lập với nền tảng và hỗ trợ tất cả các hệ điều hành như Windows, Mac, Linux, v.v.

Nó là một ngôn ngữ mã nguồn mở, có nghĩa là nó có sẵn miễn phí cho tất cả mọi người. Nó đi kèm với giấy phép BSD và được công nhận bởi tiêu chuẩn ECMA.

Nó là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và hỗ trợ tất cả các tính năng của oops như kế thừa, giao diện và các tính năng kiểu tùy chọn.

Dart rất hữu ích trong việc xây dựng các ứng dụng thời gian thực vì tính ổn định của nó.

Dart đi kèm với trình biên dịch dar2js để truyền mã Dart thành mã JavaScript chạy trên tất cả các trình duyệt web hiện đại.

Máy ảo Dart độc lập cho phép mã Dart chạy trong môi trường giao diện dòng lệnh.

Những điểm chính cần nhớ

Trước khi học Dart, chúng ta nên ghi nhớ những khái niệm này. Những khái niệm này được đưa ra dưới đây.

Mọi thứ trong Dart được coi như một đối tượng bao gồm, số, Boolean, hàm, v.v. giống như Python. Tất cả các đối tượng kế thừa từ lớp Đối tượng.

Công cụ Dart có thể báo cáo hai loại sự cố trong khi mã hóa, cảnh báo và lỗi. Cảnh báo là dấu hiệu cho thấy mã của bạn có thể có một số vấn đề, nhưng nó không làm gián đoạn quá trình thực thi của mã, ngược lại lỗi có thể ngăn chặn việc thực thi mã.

Dart hỗ trợ gõ âm thanh. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này trong phần hướng dẫn tiếp theo.

Dart hỗ trợ các kiểu chung chung, như List <int> (danh sách các số nguyên) hoặc List <dynamic> (danh sách các đối tượng thuộc bất kỳ kiểu nào).

Xem thêm Các loại toán tử trong Dart

Tính năng của Dart

Dart là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mã nguồn mở, chứa nhiều tính năng hữu ích. Đây là ngôn ngữ lập trình mới và hỗ trợ một loạt các tiện ích lập trình như giao diện, bộ sưu tập, lớp, kiểu gõ động và tùy chọn. Nó được phát triển cho máy chủ cũng như trình duyệt. Dưới đây là danh sách các tính năng quan trọng của Dart.

Mã nguồn mở

Dart là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, có nghĩa là nó có sẵn miễn phí. Nó được phát triển bởi Google, được phê duyệt bởi tiêu chuẩn ECMA và đi kèm với giấy phép BSD.

Nền tảng độc lập

Dart hỗ trợ tất cả các hệ điều hành chính như Windows, Linux, Macintosh, v.v. Dart có Máy ảo riêng được gọi là Dart VM, cho phép chúng tôi chạy mã Dart trong mọi hệ điều hành.

Xem thêm Cú pháp cơ bản của Dart

Hướng đối tượng

Dart là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và hỗ trợ tất cả các khái niệm oops như lớp, kế thừa, giao diện và các tính năng gõ tùy chọn. Nó cũng hỗ trợ các khái niệm nâng cao như mixin, abstract, các lớp, hệ thống kiểu chung được sửa đổi và mạnh mẽ.

Đồng nhất

Dart là một ngôn ngữ lập trình không đồng bộ, có nghĩa là nó hỗ trợ đa luồng sử dụng Isolates. Các vùng cách ly là các thực thể độc lập có liên quan đến các luồng nhưng không chia sẻ bộ nhớ và thiết lập giao tiếp giữa các quá trình bằng cách truyền thông điệp. Thông điệp nên được nối tiếp nhau để tạo hiệu quả truyền thông. Việc tuần tự hóa thông báo được thực hiện bằng cách sử dụng một ảnh chụp nhanh được tạo ra bởi đối tượng đã cho và sau đó truyền đến một vùng cách ly khác để giải mã.

Thư viện mở rộng

Dart bao gồm nhiều thư viện tích hợp hữu ích bao gồm SDK (Bộ phát triển phần mềm), lõi, toán học, không đồng bộ, toán học, chuyển đổi, html, IO, v.v. Nó cũng cung cấp cơ sở để tổ chức mã Dart thành các thư viện với không gian tên riêng. Nó có thể sử dụng lại bằng câu lệnh nhập.

Dễ học

Như chúng ta đã thảo luận trong phần trước, học Dart không phải là nhiệm vụ của Hercules vì ​​chúng ta biết rằng cú pháp của Dart tương tự như Java, C #, JavaScript, kotlin, v.v. nếu bạn biết bất kỳ ngôn ngữ nào trong số này thì bạn có thể học Dart dễ dàng.

Biên dịch linh hoạt

Dart cung cấp sự linh hoạt để biên dịch mã và nhanh chóng. Nó hỗ trợ hai loại quy trình biên dịch, AOT (Ahead of Time) và JIT (Just-in-Time). Mã Dart được truyền bằng ngôn ngữ khác có thể chạy trong các nhà sản xuất web hiện đại.

Xem thêm Các loại biến trong Dart

Nhập An toàn

Dart là ngôn ngữ an toàn kiểu, có nghĩa là nó sử dụng cả kiểm tra kiểu tĩnh và kiểm tra thời gian chạy để xác nhận rằng giá trị của một biến luôn khớp với kiểu tĩnh của biến, đôi khi nó được gọi là kiểu gõ âm thanh.

Mặc dù loại là bắt buộc, nhưng chú thích loại là tùy chọn vì loại nhiễu. Điều này làm cho mã dễ đọc hơn. Ưu điểm khác của ngôn ngữ an toàn kiểu chữ là khi chúng ta thay đổi phần mã, hệ thống sẽ cảnh báo chúng ta về sửa đổi mà chúng ta đã sửa trước đó.

Các đối tượng

Dart coi mọi thứ như một đồ vật. Giá trị gán cho biến là một đối tượng. Các hàm, số và chuỗi cũng là một đối tượng trong Dart. Tất cả các đối tượng kế thừa từ lớp Đối tượng.

Hỗ trợ trình duyệt

Dart hỗ trợ tất cả các trình duyệt web hiện đại. Nó đi kèm với trình biên dịch dart2js để chuyển đổi mã Dart thành mã JavaScript được tối ưu hóa phù hợp với tất cả các loại trình duyệt web.

Cộng đồng

Dart có một cộng đồng lớn trên toàn thế giới. Vì vậy, nếu bạn gặp vấn đề trong khi viết mã thì rất dễ dàng tìm được trợ giúp. Nhóm các nhà phát triển chuyên dụng đang làm việc để nâng cao chức năng của nó.

Ở đây chúng ta đã thảo luận về các tính năng thiết yếu của ngôn ngữ Dart. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm các khái niệm về ngôn ngữ Dart trong các bài hướng dẫn sắp tới.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu của Dart

Các kiến thức cần nắm của Dart

Để lập trình với Dart, bạn cần nắm các kiến thức cơ bản sau:

  1. Các kiểu dữ liệu: Dart hỗ trợ các kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên, số thực, chuỗi, bool và dynamic.
  2. Các toán tử và các biểu thức: Dart hỗ trợ các toán tử cơ bản như +, -, *, /, % và các biểu thức điều kiện if-else, for, while.
  3. Các hàm và closure: Bạn cần biết cách định nghĩa và sử dụng các hàm trong Dart và cách sử dụng closure.
  4. Các class và object: Bạn cần hiểu cách định nghĩa và sử dụng các class và object trong Dart.
  5. Các gói (package): Bạn cần hiểu cách sử dụng các gói để thêm các tính năng mới vào chương trình của bạn.
  6. Lập trình di động: Nếu bạn muốn lập trình cho các thiết bị di động, bạn cần nắm vững các kiến thức về Flutter, một framework để tạo ra các ứng dụng di động cho iOS và Android sử dụng Dart.
  7. Bài tập: 100+ bài tập ngôn ngữ lập trình Dart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now