Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là gì?

Kiểm thử phần mềm là hoạt động khảo sát kết quả thực tiễn sản phẩm hay chất lượng của dịch vụ phần mềm trong đúng môi trường thực tế, mà chúng ta dự định triển khai nhằm cung cấp cho những người lập trình, và phát triển phần mềm những thông tin về chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ phần mềm ấy. Mục đích của kiểm thử phần mềm là tìm ra các lỗi hay khiếm khuyết phần mềm nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động tối ưu  của phần mềm trong nhiều ngành khác nhau. (Wikipedia)

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

Software testing là một trong những kỹ thuật phần mềm “ xác minh và xác nhận (verification and validation hay gọi tắt là V&V). Verification (chữ V đầu tiên) là quá trình đánh giá một hệ thốnghoặc thành phần để xác định xem các sản phẩm của một giai đoạn phát triển nhất định đáp ứng các điều kiện áp đặt vào lúc bắt đầu của giai đoạn đó hay không.

Các hoạt động Verification bao gồm việc kiểm thử và đánh giá. Ví dụ trong phần mềm chơi game Monopoly, chúng ta có thể xác minh rằng hai người chơi không thể sở hữu cùng một nhà. Validation quá trình đánh giá một hệ thống hoặc một thành phần trong hoặc ở cuối của quá trình phát triển để xác định xem nó đáp ứng yêu cầu quy định.

Có thể bạn quan tâm:

Vai trò của kiểm thử phần mềm

Để có thể tạo ra một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh về mặt hình thức và chức năng, các nhà phát triển phải chia quá trình xây dựng ra làm nhiều giai đoạn xây dựng, và việc phân chia này được gọi là qui trình phát triển phần mềm. Bắt đầu từ khi bắt đầu có ý tưởng cho đến khi đưa hoàn thành một sản phẩm phần mềm. Khối lượng và chất lượng công việc trong các giai đoạn phát triển phần mềm cũng có sự thay đổi theo thời gian.

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

Như vậy, đằng sau một sản phẩm phần mềm cung cấp cho khách hàng, có nhiều hơn những thứ ta tưởng tượng. Không chỉ đơn giản là các đoạn code lập trình mà còn rất nhiều công viêc ẩn đằng sau nó.

Trong quá trình làm phần mềm qua từng giai đoạn, việc mắc lỗi không chỉ xảy ra trong khi lập trình mà còn xảy ra cao hơn trong các công đoạn khác của qui trình phát triển một sản phẩm phần mềm. Việc kiểm thử cũng vì thế phải được tiến hành trong tất cả các phần tạo nên một sản phẩm phần mềm.

Xem thêm hướng dẫn testing owasp

Leave a Reply