Rate this post

Hàm foreach trong PHP là một vòng lặp dùng để duyệt qua các phần tử trong một mảng. Nó cho phép bạn duyệt qua mỗi phần tử trong mảng và thực hiện một số thao tác nào đó trên mỗi phần tử.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp cơ bản của foreach là:

foreach (array as $value) {

    // code to be executed

}

hoặc

foreach (array as $key => $value) {

    // code to be executed

}

Trong đó:

 • array là mảng cần duyệt
 • $value là biến sẽ chứa giá trị của mỗi phần tử trong mảng
 • $key (optional) là biến sẽ chứa chỉ mục (index) của mỗi phần tử trong mảng

Ví dụ :

$fruits = array(“apple”, “banana”, “orange”);

tại sao nên sử dụng foreach trong php ? 

Có nhiều lý do tại sao bạn nên sử dụng foreach trong PHP:

 1. Dễ sử dụng: foreach rất dễ sử dụng và đọc dễ hiểu hơn so với các vòng lặp khác, nhất là khi bạn cần duyệt qua một mảng.
 2. Tiết kiệm thời gian: foreach hoạt động nhanh hơn so với các vòng lặp for hoặc while khi duyệt qua một mảng.
 3. Tiết kiệm không gian: foreach không tạo ra biến đếm như for hoặc while, do đó tiết kiệm không gian bộ nhớ.
 4. Tái sử dụng được: foreach có thể dùng lại để duyệt qua các mảng khác nhau, trong khi đó các vòng lặp for hoặc while thường chỉ dùng cho một mảng cụ thể.
 5. An toàn: foreach sẽ dừng lại khi duyệt hết phần tử của mảng, tránh việc duyệt vào vùng bộ nhớ không hợp lệ hoặc gây ra lỗi vòng lặp vô hạn.
 6. Hiệu quả: foreach duyệt qua mỗi phần tử trong mảng mà không cần quan tâm đến chỉ mục của mỗi phần tử, do đó giúp cho việc lặp một mảng trở nên dễ dàng và nhanh hơn.

Trong nhiều trường hợp, sử dụng foreach sẽ giúp bạn làm việc một cách dễ dàng và hiệu quả hơn so với các vòng lặp khác.

sử dụng foreach trong php như thế nào ? 

Cú pháp cơ bản của foreach là:

foreach (array as $value) {

    // code to be executed

}

hoặc

foreach (array as $key => $value) {

    // code to be executed

}

Trong đó:

 • array là mảng cần duyệt
 • $value là biến sẽ chứa giá trị của mỗi phần tử trong mảng
 • $key (optional) là biến sẽ chứa chỉ mục (index) của mỗi phần tử trong mảng

Ví dụ:

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

foreach ($fruits as $fruit) {

    echo $fruit . "<br>";

}

Kết quả:

apple

banana

orange

Ví dụ khác:

$fruits = array("a" => "apple", "b" => "banana", "c" => "orange");

foreach ($fruits as $key => $value) {

    echo "Key: $key; Value: $value <br>";

}

Kết quả:

Key: a; Value: apple

Key: b; Value: banana

Key: c; Value: orange

Bạn có thể sử dụng cấu trúc foreach để duyệt qua một mảng và thực hiện các thao tác nào đó trên mỗi phần tử trong mảng.

những lưu ý khi sử dụng foreach trong php 

 1. Không thay đổi kích thước của mảng trong vòng lặp: Nếu bạn thay đổi kích thước của mảng trong vòng lặp, nó có thể gây ra lỗi hoặc dẫn đến kết quả không mong muốn.
 2. Chạy vòng lặp nếu mảng rỗng: Nếu mảng rỗng thì vòng lặp không chạy, nên kiểm tra trước khi chạy vòng lặp.
 3. Kiểm tra biến $key: Nếu bạn muốn sử dụng chỉ mục của mỗi phần tử trong mảng, hãy kiểm tra xem biến $key có được sử dụng hay không.
 4. Không sử dụng vòng lặp foreach với mảng giá trị số nguyên : khi mảng giá trị số nguyên thì sử dụng vòng lặp for sẽ tốt hơn.
 5. Không sử dụng vòng lặp foreach với mảng lớn : khi sử dụng vòng lặp foreach với mảng lớn có thể gây chậm chạp hệ thống .
 6. Không sử dụng vòng lặp foreach trong một vòng lặp foreach khác: Điều này có thể gây ra lỗi vòng lặp vô hạn.
 7. Sử dụng & hoặc =& trước $value khi muốn thay đổi giá trị trong mảng trong vòng lặp
 8. Chỉ sử dụng foreach trong trường hợp duyệt mảng, không dùng với các biến kiểu khác.
 9. Dùng vòng lặp foreach khi cần duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng, không dùng nếu chỉ cần duyệt qua một số phần tử cụ thể.

ví dụ 

Ví dụ 1: Duyệt qua mảng và in ra giá trị của mỗi phần tử

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

foreach ($fruits as $fruit) {

    echo $fruit . "<br>";

}

Kết quả:

apple

banana

orange

Ví dụ 2: Duyệt qua mảng và in ra chỉ mục và giá trị của mỗi phần tử

$fruits = array("a" => "apple", "b" => "banana", "c" => "orange");

foreach ($fruits as $key => $value) {

    echo "Key: $key; Value: $value <br>";

}

Kết quả:

Key: a; Value: apple

Key: b; Value: banana

Key: c; Value: orange

Ví dụ 3: Tính tổng của một mảng số nguyên

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);

$sum = 0;

foreach ($numbers as $number) {

    $sum += $number;

}

echo "The sum of the numbers is: $sum";

Kết quả:

The sum of the numbers is: 15

Ví dụ 4 : thay đổi giá trị trong mảng trong vòng lặp

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);

foreach ($numbers as &$number) {

    $number *= 2;

}

print_r($numbers);

Kết quả:

Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 6 [3] => 8 [4] => 10 )

Từ ví dụ trên ta thấy rằng, khi sử dụng & trước $number, giá trị của mảng sẽ bị thay đổi theo như thao tác đã thực hiện trong vòng lặp.

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng vòng lặp foreach trong PHP, bạn có thể tùy biến và sử dụng nó theo nhu cầu của mình.

kết luận 

foreach là một cấu trúc vòng lặp rất hữu ích trong PHP, nó giúp bạn duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng mà không cần quan tâm đến chỉ mục của mỗi phần tử. Nó giúp cho việc lặp một mảng trở nên dễ dàng và nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một số điều khi sử dụng nó như không thay đổi kích thước của mảng trong vòng lặp, chạy vòng lặp nếu mảng rỗng, kiểm tra biến $key và không sử dụng vòng lặp foreach trong một vòng lặp foreach khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now