Rate this post

Footer trong website là một phần cuối cùng của trang web, thường gồm các thông tin liên quan đến website, như liên hệ, chính sách, bản quyền, … và có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác hoặc đến các tài nguyên trên trang web. Footer thường được hiển thị tại cuối mỗi trang trên trang web và có thể giúp cho người dùng tìm kiếm thông tin và truy cập nhanh các tài nguyên cần thiết trên trang web.

Các bài viết liên quan:

Tại sao cần sử dụng Footer trong website

Footer là một phần cuối cùng của trang web, thường đặt tại cuối trang và gồm các thông tin liên lạc, giới thiệu về công ty, chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và liên kết đến trang web khác. Footer cần sử dụng vì:

  1. Cung cấp thông tin liên lạc: Footer cho phép người dùng tìm thông tin liên lạc của công ty dễ dàng.
  2. Giới thiệu công ty: Footer cung cấp một nơi để giới thiệu về công ty và các hoạt động của nó.
  3. Liên kết đến trang web khác: Footer cung cấp các liên kết đến các trang web liên quan và có liên quan.
  4. Tạo đồng nhất về thiết kế: Footer giúp tạo đồng nhất về thiết kế trang web và giúp người dùng biết khi họ đang ở cuối trang.

Các thông tin thường có trong Footer

Footer thường chứa một số thông tin hỗ trợ cho người dùng, bao gồm: liên kết đến trang và nội dung của trang web, liên hệ với chủ sở hữu hoặc đội ngũ hỗ trợ, điều khoản sử dụng, bản quyền và ghi nhận các nguồn tham khảo. Nó còn cung cấp một cách dễ dàng cho người dùng tìm kiếm thêm thông tin về trang web và các dịch vụ hoặc sản phẩm của nó.

Những yếu tố cần xem xét khi thiết kế footer trên website?

Trong thiết kế footer trên website, cần xem xét các yếu tố sau:

  1. Sự liên kết: Footer là nơi kết nối tất cả các trang của website, nên nó nên có các liên kết đến các trang quan trọng nhất của website.
  2. Thông tin liên hệ: Footer nên có thông tin liên hệ để người dùng có thể gửi thông tin đến chủ sở hữu website.
  3. Sự đồng bộ hóa: Footer nên đồng bộ với design và giao diện của website để tạo sự đồng nhất và nổi bật.
  4. Tùy chỉnh: Footer nên có tùy chỉnh để cho phép chủ sở hữu website tùy biến nội dung và liên kết.
  5. Tối ưu SEO: Footer nên tối ưu cho SEO bằng cách sử dụng các từ khóa và liên kết đúng.
  6. Tối ưu trải nghiệm người dùng: Footer nên dễ dàng sử dụng và trải nghiệm tốt cho người dùng bằng cách tối ưu hóa các liên kết và thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now