Rate this post

file_put_contents là một hàm trong PHP được sử dụng để ghi nội dung vào một file. Nó là một cách đơn giản và hiệu quả hơn so với việc mở và ghi file bằng cách sử dụng các hàm về file trong PHP, như fopen, fwrite và fclose.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng file_put_contents trong php ? 

file_put_contents là một hàm trong PHP được sử dụng để ghi dữ liệu vào một tệp tin trên máy chủ. Nó là một cách dễ dàng và nhanh chóng để ghi dữ liệu vào tệp tin mà không cần phải mở và đóng tệp tin.

Nếu bạn muốn ghi dữ liệu vào tệp tin hoặc cập nhật nội dung của một tệp tin, file_put_contents là một lựa chọn tốt cho bạn. Nó cung cấp một cách đơn giản và dễ sử dụng để thực hiện việc này mà không cần phải viết mã cho mở, ghi và đóng tệp tin.

Khi nào nên sử dụng file_put_contents trong php ? 

Khi bạn muốn ghi dữ liệu vào một tập tin trên máy chủ, chẳng hạn như lưu trữ dữ liệu đã nhập từ một mẫu hoặc lưu trữ log. Sử dụng file_put_contents có thể giúp bạn ghi dữ liệu vào tập tin một cách đơn giản và nhanh chóng.

Sử dụng file_put_contents trong php như thế nào ? 

Sử dụng file_put_contents trong PHP rất đơn giản, chỉ cần gọi hàm với 2 tham số truyền vào là đường dẫn tới tập tin và nội dung muốn ghi. Ví dụ:

$file = "test.txt";

$content = "This is a test";

file_put_contents($file, $content);

Trong ví dụ trên, file_put_contents sẽ ghi nội dung “This is a test” vào tập tin test.txt (nếu tập tin chưa tồn tại, nó sẽ được tạo mới).

Những lưu ý khi sử dụng file_put_contents trong php 

 • Phải có quyền ghi trên file hoặc thư mục mà bạn muốn lưu dữ liệu.
 • Xác định đúng đường dẫn và tên file.
 • Chọn đúng chế độ mở file (MODE), ví dụ như FILE_APPEND để thêm dữ liệu vào file hoặc LOCK_EX để tránh trùng lặp dữ liệu.
 • Chú ý xử lý lỗi khi việc ghi dữ liệu thất bại.
 • Chắc chắn rằng tập tin có thể ghi được, nếu tập tin không ghi được, có thể xảy ra lỗi.
 • Chắc chắn rằng bạn muốn ghi đè lên nội dung cũ của tập tin hoặc bạn muốn thêm nội dung mới vào cuối tập tin.
 • Đảm bảo rằng bạn cấp đủ quyền truy cập cho tập tin.
 • Nếu bạn muốn ghi dữ liệu mới vào tập tin mà không ghi đè lên dữ liệu cũ, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng tham số thứ hai của hàm file_put_contents để chỉ ra cách ghi tập tin.

Các ví dụ sử dụng file_put_contents trong php 

Dưới đây là một số ví dụ sử dụng file_put_contents trong PHP:

 1. Ghi dữ liệu vào tập tin:
$data = "Dữ liệu cần ghi vào tập tin";

file_put_contents("file.txt", $data);
 1. Ghi dữ liệu vào tập tin với chế độ mở rộng:
$data = "Dữ liệu cần ghi vào tập tin";

file_put_contents("file.txt", $data, FILE_APPEND);
 1. Ghi dữ liệu vào tập tin với chế độ mã hóa:
$data = "Dữ liệu cần ghi vào tập tin";

file_put_contents("file.txt", $data, LOCK_EX);

Chú ý: LOCK_EX là chế độ mã hóa dùng để tránh trường hợp xảy ra tùy chọn ghi trùng lặp.

Một ví dụ nâng cao khi sử dụng file_put_contents trong PHP là ghi dữ liệu mới vào một tệp mà không cần xóa dữ liệu cũ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thêm tham số FILE_APPEND:

$file = 'data.txt';

$data = "This is some new data\n";

file_put_contents($file, $data, FILE_APPEND | LOCK_EX);

Nó sẽ ghi dữ liệu mới vào cuối tệp data.txt mà không xóa dữ liệu cũ.

Kết luận 

file_put_contents là một hàm trong PHP dùng để ghi dữ liệu vào một tập tin. Nó có các lợi ích như tiện dụng, dễ sử dụng và ghi dữ liệu một cách nhanh chóng. Khi sử dụng file_put_contents, cần chú ý đến một số vấn đề về bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu. Để sử dụng file_put_contents eficient, cần phải tìm hiểu kĩ về các tham số và cách sử dụng nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now