Rate this post

Một File có thể được định nghĩa là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ chuỗi các bản ghi. File được lưu trữ trong hệ thống File, có thể tồn tại trên đĩa hoặc trong bộ nhớ chính. Các File có thể đơn giản (văn bản thuần túy) hoặc phức tạp (định dạng đặc biệt).

Các bài viết liên quan:

Tập hợp các File được gọi là Thư mục. Tập hợp các thư mục ở các cấp độ khác nhau, được gọi là Hệ thống File.

Các thuộc tính của File

1. tên

Mọi File đều mang một tên mà File được nhận dạng trong hệ thống File. Một thư mục không thể có hai File trùng tên.

2. định danh

Cùng với tên, Mỗi File có phần mở rộng riêng xác định loại File. Ví dụ: một File văn bản có phần mở rộng là .txt, Một File video có thể có phần mở rộng là .mp4.

3. loại

Trong Hệ thống File, File được phân loại theo các loại khác nhau, chẳng hạn như File video, File âm thanh, File văn bản, File thực thi, v.v.

4. vị trí

Trong Hệ thống File, có một số vị trí mà trên đó, File có thể được lưu trữ. Mỗi File mang vị trí của nó làm thuộc tính của nó.

5. kích thước

Kích thước của File là một trong những thuộc tính quan trọng nhất của nó. Theo kích thước của File, chúng tôi có nghĩa là số byte mà File có được trong bộ nhớ.

6. bảo vệ

Quản trị viên của máy tính có thể muốn có các biện pháp bảo vệ khác nhau cho các File khác nhau. Do đó, mỗi File mang một bộ quyền riêng đối với nhóm Người dùng khác nhau.

7. thời gian và ngày

Mỗi File đều mang một dấu thời gian chứa thời gian và ngày mà File được sửa đổi lần cuối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now