Rate this post

File Allocation Table (FAT) là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong hệ thống tập tin của các hệ điều hành như MS-DOS, Windows và một số hệ điều hành khác. FAT được thiết kế để quản lý và theo dõi việc lưu trữ các tập tin trên ổ đĩa.

FAT hoạt động dựa trên việc sử dụng một bảng (table) để ghi nhận thông tin về vị trí và trạng thái của các khối dữ liệu trên đĩa. Bảng này được gọi là File Allocation Table, vì nó lưu trữ thông tin về các khối dữ liệu (clusters) mà các tập tin sử dụng trên đĩa.

Cấu trúc của FAT bao gồm một số cột, mỗi cột đại diện cho một khối dữ liệu trên đĩa. Các giá trị trong các cột này thể hiện trạng thái của khối dữ liệu đó, ví dụ như có thể sử dụng, đã được sử dụng, hoặc bị hỏng. Bằng cách duyệt qua các cột của FAT, hệ thống tập tin có thể xác định được vị trí của các khối dữ liệu trên đĩa và liên kết chúng lại thành các tập tin.

FAT có một số ưu điểm và ứng dụng phổ biến. Một trong những ưu điểm của FAT là tính đơn giản và khả năng tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị lưu trữ. FAT cũng hỗ trợ tốt cho việc truy cập và ghi dữ liệu nhanh chóng trên đĩa.

FAT cũng được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị lưu trữ di động như USB, thẻ nhớ và ổ cứng di động do tính đơn giản và khả năng tương thích. Ngoài ra, FAT cũng được sử dụng trong các hệ điều hành đám mây và trong các ứng dụng nhúng.

Tuy nhiên, FAT cũng có hạn chế, như hạn chế kích thước tệp tin (đặc biệt trong các phiên bản cũ hơn) và hạn chế về hiệu suất với các ổ đĩa lớn.

Tóm lại, File Allocation Table (FAT) là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong hệ thống tập tin, được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều hành và thiết bị lưu trữ. Nó cung cấp khả năng quản lý và theo dõi các tập tin trên đĩa thông qua việc sử dụng một bảng gọi là File Allocation Table.

Các bài viết liên quan:

Cấu trúc của File Allocation Table

Cấu trúc của File Allocation Table (FAT) bao gồm một loạt các cột, mỗi cột đại diện cho một khối dữ liệu (cluster) trên đĩa. Các giá trị trong các cột thể hiện trạng thái của khối dữ liệu đó, ví dụ như khối dữ liệu đã được sử dụng, khối dữ liệu còn trống, hoặc khối dữ liệu đã bị hỏng.

Một số thành phần quan trọng của cấu trúc FAT bao gồm:

 1. Boot Sector: Là phần đầu tiên của đĩa và chứa thông tin cơ bản về hệ thống tập tin, bao gồm cả cấu trúc FAT.
 2. Reserved Area: Khu vực dành riêng để lưu trữ các thông tin quan trọng như bảng File Allocation Table (FAT), bảng dữ liệu định dạng tập tin (File System Information), và mã máy chủ (Boot Code).
 3. File Allocation Table (FAT): Đây là thành phần quan trọng nhất của cấu trúc FAT. Nó là một bảng chứa các mục nhập dành cho mỗi khối dữ liệu trên đĩa. Mỗi mục nhập FAT có một giá trị chỉ định trạng thái của khối dữ liệu đó.
 4. Data Area: Khu vực này chứa các tập tin và dữ liệu thực sự trên đĩa. Các tập tin được chia thành các khối dữ liệu và được liên kết với nhau thông qua các giá trị trong bảng FAT.

Cấu trúc của FAT có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản FAT và hệ điều hành sử dụng. Có một số phiên bản khác nhau của FAT như FAT12, FAT16 và FAT32, với mỗi phiên bản có các cấu trúc FAT và quy định khác nhau.

Tóm lại, cấu trúc của File Allocation Table (FAT) bao gồm các thành phần như Boot Sector, Reserved Area, File Allocation Table và Data Area. Các thành phần này cùng nhau tạo nên hệ thống quản lý và theo dõi việc lưu trữ tập tin trên đĩa.

Bảng phân bổ tệp cần được lưu vào bộ nhớ đệm để giảm số lần tìm kiếm phần đầu. Bây giờ người đứng đầu không cần phải duyệt qua tất cả các khối đĩa để truy cập vào một khối kế tiếp.

Nó chỉ cần truy cập vào bảng phân bổ tệp, đọc mục nhập khối mong muốn từ đó và truy cập khối đó. Đây là cách mà truy cập ngẫu nhiên được thực hiện bằng cách sử dụng FAT. Nó được sử dụng bởi MS-DOS và các phiên bản Windows trước NT.

Chức năng và ưu điểm của File Allocation Table

Chức năng và ưu điểm của File Allocation Table (FAT) trong hệ thống tập tin là như sau:

 1. Quản lý và theo dõi vị trí các tập tin: FAT được sử dụng để ghi nhận thông tin về vị trí và trạng thái của các khối dữ liệu trên đĩa. Nhờ đó, nó cho phép hệ thống tập tin xác định vị trí và quản lý các tập tin một cách hiệu quả.
 2. Tối ưu hóa việc truy cập và ghi dữ liệu: FAT sử dụng một cấu trúc đơn giản và dễ hiểu, cho phép truy cập nhanh chóng đến các khối dữ liệu trên đĩa. Việc ghi dữ liệu cũng được thực hiện một cách hiệu quả, giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống tập tin.
 3. Hỗ trợ cho hệ thống tập tin đa nền tảng: FAT là một hệ thống tập tin đa nền tảng, có khả năng hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như MS-DOS, Windows, Linux và các thiết bị nhúng. Điều này giúp đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng khác nhau.
 4. Khả năng tương thích: FAT được hỗ trợ rộng rãi trên nhiều thiết bị lưu trữ, bao gồm ổ đĩa cứng, USB, thẻ nhớ, ổ đĩa di động và các thiết bị lưu trữ khác. Điều này đảm bảo tính tương thích cao và khả năng sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau.
 5. Đơn giản và nhẹ nhàng: FAT có cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và gọn nhẹ, không đòi hỏi nhiều tài nguyên hệ thống. Điều này làm cho nó phù hợp với các thiết bị có tài nguyên hạn chế và yêu cầu một hệ thống tập tin đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng FAT cũng có một số hạn chế như hạn chế kích thước tệp tin và khả năng hỗ trợ dung lượng đĩa lớn. Điều này đã khắc phục bằng việc phát triển các phiên bản FAT mới như FAT32 để hỗ trợ các đĩa có dung lượng lớn hơn.

Tóm lại, File Allocation Table (FAT) có chức năng quản lý và theo dõi vị trí các tập tin, tối ưu hóa việc truy cập và ghi dữ liệu, hỗ trợ đa nền tảng, tương thích rộng rãi, đơn giản và nhẹ nhàng.

Xem thêm Linked Index Allocation trong hệ điều hành

Các biến thể và phiên bản của File Allocation Table

File Allocation Table (FAT) có một số biến thể và phiên bản khác nhau tùy thuộc vào sự phát triển và cải tiến của công nghệ lưu trữ. Dưới đây là một số biến thể và phiên bản phổ biến của FAT:

 1. FAT12: Đây là phiên bản đầu tiên của FAT và được sử dụng trong các hệ thống tập tin ban đầu như MS-DOS và Windows 1.x. FAT12 được thiết kế để hỗ trợ đĩa mềm có dung lượng tối đa là 1,44 MB.
 2. FAT16: FAT16 là phiên bản nâng cấp của FAT12 và hỗ trợ dung lượng đĩa lớn hơn. FAT16 được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều hành như MS-DOS, Windows 3.x và Windows 95/98. Phiên bản này có thể hỗ trợ đĩa có dung lượng lên đến 2 GB.
 3. FAT32: FAT32 là phiên bản tiếp theo của FAT và được phát triển để hỗ trợ dung lượng đĩa lớn hơn nữa. FAT32 được sử dụng trong các hệ điều hành như Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 và Windows XP. Phiên bản này có khả năng hỗ trợ đĩa có dung lượng lên đến 2 TB.
 4. exFAT: exFAT (Extended File Allocation Table) là một biến thể của FAT32 và được thiết kế để hỗ trợ các thiết bị lưu trữ lớn và di động như thẻ nhớ, ổ đĩa di động, máy ảnh, và các thiết bị USB. exFAT có khả năng hỗ trợ dung lượng đĩa lên đến 128 PB (petabyte).

Mỗi phiên bản FAT có các đặc điểm và hạn chế riêng, và sự lựa chọn của phiên bản phụ thuộc vào yêu cầu của hệ thống và thiết bị cụ thể. Tuy nhiên, trong các phiên bản FAT sau này, FAT32 và exFAT được sử dụng phổ biến hơn do khả năng hỗ trợ dung lượng đĩa lớn và tương thích trên nhiều hệ điều hành.

Xem thêm Linked List Allocation trong Hệ điều hành

Ứng dụng và sự phổ biến của File Allocation Table

File Allocation Table (FAT) được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống lưu trữ và thiết bị. Dưới đây là một số ứng dụng và sự phổ biến của FAT:

 1. Hệ điều hành Windows: FAT được sử dụng trong các phiên bản cũ của hệ điều hành Windows như Windows 95, Windows 98, và Windows Me. Phiên bản FAT32 tiếp theo được sử dụng trong các phiên bản Windows sau này như Windows 2000, Windows XP, và Windows 7 để hỗ trợ việc định dạng và sử dụng đĩa.
 2. Thẻ nhớ và ổ đĩa di động: FAT được sử dụng trong các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ SD, thẻ nhớ microSD, ổ đĩa di động, và các thiết bị USB. FAT cung cấp khả năng tương thích rộng rãi và dễ dùng trên nhiều thiết bị và hệ điều hành khác nhau.
 3. Thiết bị nhúng: FAT được sử dụng trong các thiết bị nhúng như camera số, điện thoại di động, máy nghe nhạc, và các thiết bị điện tử khác. Điều này giúp đơn giản hóa việc truyền tải và chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống.
 4. Thiết bị game: FAT được sử dụng trong các thiết bị game như máy chơi game PlayStation 2, Xbox, và các hệ thống game khác. Điều này cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu trò chơi và các tập tin liên quan.
 5. Thiết bị giám sát và điều khiển: FAT được sử dụng trong các thiết bị giám sát và điều khiển trong các ngành công nghiệp và hệ thống nhúng. FAT cung cấp cơ chế lưu trữ đơn giản và tin cậy để quản lý dữ liệu trong các ứng dụng này.

Tuy FAT đã được thay thế bởi các hệ thống tập tin tiên tiến hơn như NTFS trong các phiên bản Windows mới nhất, nhưng nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị và hệ thống cũ, nhỏ gọn, hoặc có yêu cầu đơn giản. Ưu điểm của FAT là tính tương thích cao, đơn giản và dễ sử dụng, trong khi nhược điểm của nó là hạn chế về dung lượng đĩa và khả năng bảo mật hạn chế.

Xem thêm Indexed Allocation trong hệ điều hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now