Rate this post

GET và POST đều là hai yêu cầu HTTP phổ biến được sử dụng để xây dựng API REST. Yêu cầu POST được sử dụng để gửi một lượng lớn dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

Express.js tạo điều kiện cho bạn xử lý các yêu cầu GET và POST bằng cách sử dụng phiên bản express.

Express.js POST Method

Phương thức gửi tạo điều kiện cho bạn gửi một lượng lớn dữ liệu vì dữ liệu được gửi trong phần thân. Phương thức Post là an toàn vì dữ liệu không hiển thị trong thanh URL nhưng nó không được sử dụng phổ biến như phương thức GET. Mặt khác, phương thức GET hiệu quả hơn và được sử dụng nhiều hơn POST.

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh phương thức POST.

Ví dụ 1:

File: index.html

File: post_example1.js

Mở trang index.html và điền vào các mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now