Rate this post

Hàm explode trong PHP là một hàm dùng để tách một chuỗi thành một mảng theo một ký tự hoặc chuỗi nhất định. Hàm này nhận vào ba tham số:

 • Tham số thứ nhất là chuỗi hoặc ký tự mà bạn muốn dùng để tách chuỗi
 • Tham số thứ hai là chuỗi cần tách.
 • Tham số thứ ba là số lần tách chuỗi, nếu không truyền thì mặc định là tách toàn bộ.

Ví dụ:

$string = "Hello,world,welcome,to,PHP";

$arr = explode(",", $string);

print_r($arr);

/*

kết quả sẽ là mảng có 5 phần tử 

Array

(

    [0] => Hello

    [1] => world

    [2] => welcome

    [3] => to

    [4] => PHP

)

*/

Kết luận, hàm explode trong PHP là một hàm rất hữu ích để tách chuỗi thành mảng, giúp cho việc xử lý dữ liệu trong PHP trở nên dễ dàng hơn.

Tại sao nên sử  dụng explode trong php ? 

Có nhiều lý do tại sao nên sử dụng hàm explode trong PHP:

 1. Tách chuỗi: Hàm explode cung cấp một cách dễ dàng để tách một chuỗi thành một mảng theo một ký tự hoặc chuỗi nhất định, giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
 2. Xử lý dữ liệu: Khi làm việc với dữ liệu được nhập từ người dùng, chúng ta thường sẽ cần phải tách chuỗi để lấy ra các thông tin cần thiết. Ví dụ, tách địa chỉ email của người dùng ra từ một chuỗi.
 3. Làm việc với CSV: CSV (Comma Separated Values) là một định dạng dữ liệu rất phổ biến, hàm explode giúp cho việc đọc và xử lý dữ liệu từ CSV trở nên dễ dàng hơn.
 4. Làm việc với các chuỗi đặc biệt: Hàm explode có thể sử dụng để tách các chuỗi đặc biệt như địa chỉ IP, URL, v.v.
 5. Tách từ: Hàm explode có thể sử dụng để tách từ trong một chuỗi.
 6. Làm việc với dữ liệu JSON: hàm explode có thể sử dụng để tách dữ liệu từ một chuỗi JSON.

Sử dụng explode trong php như thế nào ? 

Sử dụng hàm explode trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần gọi hàm explode với ba tham số như sau:

$new_array = explode(separator, original_string, limit);

 • separator: là chuỗi hoặc ký tự mà bạn muốn dùng để tách chuỗi
 • original_string: là chuỗi cần tách
 • limit: là số lần tách chuỗi, nếu không truyền thì mặc định là tách toàn bộ

Ví dụ:

$string = "Hello,world,welcome,to,PHP";

$arr = explode(",", $string);

print_r($arr);

Kết quả sẽ là mảng có 5 phần tử

Array

(

    [0] => Hello

    [1] => world

    [2] => welcome

    [3] => to

    [4] => PHP

)

Còn nếu bạn muốn tách chuỗi với số lần tách giới hạn, bạn chỉ cần truyền thêm tham số thứ ba như sau:

$string = "Hello,world,welcome,to,PHP";

$arr = explode(",", $string, 3);

print_r($arr);

Kết quả sẽ là mảng có 3 phần tử

Array

(

    [0] => Hello

    [1] => world

    [2] => welcome,to,PHP

)

Như vậy, bạn có thể thấy rằng hàm explode rất dễ sử dụng và hữu ích trong việc tách chuỗi trong PHP.

những lưu ý khi sử dụng explode trong php 

 1. Kiểm tra chuỗi trước khi tách: Bạn nên kiểm tra xem chuỗi có tồn tại hay không trước khi gọi hàm explode để tránh lỗi.
 2. Sử dụng ký tự hoặc chuỗi đặc biệt: Khi sử dụng hàm explode, bạn cần lưu ý rằng nếu separator là một ký tự đặc biệt như ‘.’ hoặc ‘|’, bạn cần phải escape nó trước khi sử dụng nó.
 3. Sử dụng limit: Sử dụng tham số limit có thể giúp giới hạn số lần tách chuỗi, giúp giảm tải cho hệ thống.
 4. Tách chuỗi trong dữ liệu JSON: Khi sử dụng hàm explode để tách chuỗi trong dữ liệu JSON, bạn nên sử dụng hàm json_decode để chuyển dữ liệu thành mảng PHP trước khi sử dụng explode.
 5. Lưu ý về performance: Tùy thuộc vào dữ liệu và số lần tách, hàm explode có thể chiếm nhiều tài nguyên hệ thống và gây chậm trễ cho hệ thống, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc sử dụng hàm này.

Ví dụ 

Ví dụ 1: Tách chuỗi theo dấu phẩy

$string = "hello,world,welcome,to,php";

$arr = explode(",", $string);

print_r($arr);

Kết quả:

Array ( [0] => hello [1] => world [2] => welcome [3] => to [4] => php ) 

Ví dụ 2: Tách chuỗi theo dấu gạch ngang

$string = "hello-world-welcome-to-php";

$arr = explode("-", $string);

print_r($arr);

Kết quả:

Array ( [0] => hello [1] => world [2] => welcome [3] => to [4] => php )

Ví dụ 3: Tách chuỗi với số lần tách giới hạn

$string = "hello,world,welcome,to,php";

$arr = explode(",", $string, 3);

print_r($arr);

Kết quả:

Array ( [0] => hello [1] => world [2] => welcome,to,php )

Ví dụ 4: Tách chuỗi trong dữ liệu JSON

$json = '{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}';

$data = json_decode($json, true);

$arr = explode(",", $data['city']);

print_r($arr);

Kết quả:

Array ( [0] => New [1] => York )

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng hàm explode trong PHP, bạn có thể sử dụng hàm này để tách chuỗi theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

Kết luận 

Hàm explode trong PHP là một hàm rất hữu ích trong việc tách chuỗi. Nó cho phép bạn tách một chuỗi thành một mảng các phần tử bằng cách sử dụng một ký tự hoặc chuỗi đặc biệt như separator. Bạn có thể sử dụng hàm explode để tách chuỗi theo dấu phẩy, dấu gạch ngang, hoặc bất kỳ ký tự hoặc chuỗi đặc biệt khác. Bạn cũng có thể sử dụng tham số limit để giới hạn số lần tách chuỗi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng sử dụng hàm explode có thể chiếm nhiều tài nguyên hệ thống và gây chậm trễ cho hệ thống, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc sử dụng hàm này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now