Rate this post

Một kiểu liệt kê là một tập hợp các giá trị được gọi là phần tử, phần tử, v.v. Điều này là cần thiết khi chúng ta thực hiện phép toán với bộ giá trị giới hạn có sẵn cho biến. Ví dụ – bạn có thể nghĩ các ngày trong tháng chỉ có thể là một trong bảy ngày – Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Bảy, Thứ Sáu, Thứ Bảy.

Các bài viết liên quan:

Khởi tạo Enumeration

Việc liệt kê được khai báo bằng cách sử dụng từ khóa enum , theo sau là danh sách các số nhận dạng hợp lệ được phân tách bằng dấu phẩy. Danh sách này nằm trong dấu ngoặc nhọn {}. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp –

 1. enum  <enum_name> {  
 2. const1,   
 3. const2,   
 4. ….., constN  
 5. }  

Ở đây, enum_name biểu thị tên loại enum và danh sách các định danh nằm trong dấu ngoặc nhọn.

Mỗi mã định danh trong danh sách liệt kê có vị trí chỉ mục của nó. Chỉ số của phép liệt kê đầu tiên là 0; cách liệt kê thứ hai là 1, v.v.

Ví dụ –

Hãy xác định một bảng liệt kê cho các tháng trong năm.

enum EnumofYear {  
January, 
February, 
March, 
April, 
May, 
June, 
July, 
August, 
September, 
October, 
November, 
December, 
} 

Giả sử ví dụ lập trình –

Ví dụ:

enum EnumofYear {  
January, 
February, 
March, 
April, 
May, 
June, 
July, 
August, 
September, 
October, 
November, 
December, 
}  

void main(List<String> arguments) {

 print ( "example - Dart Enumeration" ); 
 print (EnumofYear.values); 
 EnumofYear.values.forEach ((v) => print ( 'value: $v, index: ${v.index}' )); 
}

Ví dụ – 2

enum Process_Status {  
  none,  
  running,  
  stopped,  
  paused  
}  
void main() {  
  print(Process_Status.values);  
  Process_Status.values.forEach((v) => print('value: $v, index: ${v.index}')); 
  print('running: ${Process_Status.running}, ${Process_Status.running.index}');  
  print('running index: ${Process_Status.values[1]}');  
} 

Xem thêm Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Dart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now