Entity SEO và Web semantic là gì?

Entity SEO và Web semantic là gì?

Rate this post

Bạn đang muốn nâng cao thứ hạng tìm kiếm của mình, các kỹ thuật seo cơ bản đã được sử dung, thì Entity là kỹ thuật các bạn có thể sử dụng nâng cao thứ hạng từ khóa.

Entity là gì

Trong Web semantic, một Entity là “thing” được mô tả trong một tài liệu. Một Entity giúp máy tính hiểu mọi thứ bạn biết về một người, một tổ chức hoặc một địa điểm được đề cập trong tài liệu. Tất cả các dữ kiện này được sắp xếp trong các câu lệnh được gọi là bộ ba được thể hiện dưới dạng chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ.

Mỗi tài liệu trên Web là về nhiều loại “Thing” khác nhau. Các Entity mô tả nội dung bằng cách sử dụng các mô hình kiến ​​thức được gọi là đồ thị giúp máy tính “suy nghĩ” theo cách chúng ta làm và đổi lại, điều đó giúp chúng ta tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn.

Các Entity được liên kết với nhau. Mỗi Entity nắm giữ thông tin cần thiết để cung cấp câu trả lời trực tiếp cho các câu hỏi về chính nó (ví dụ: “Thubten Gyatso được sinh ra khi nào?”) Và các câu hỏi có thể được trả lời bằng cách xem xét các mối quan hệ với các Entity khác (ví dụ “Trinley Gyatso có phải là tiền thân của anh ta không?”) .

Sử dụng Entity với WordLift là gì?

Các Entity trong WordLift là các trang web mô tả “Thing” mà chúng tôi nói nhiều nhất trong trang web của mình. Tất cả các Entity được tổ chức theo một từ vựng trong WordPress. Mỗi Entity là một trang web và tương ứng với một điểm dữ liệu mà WordLift tạo ra trong web dữ liệu.

WordLift xuất bản các Entity và thuộc tính của chúng trong một mô hình thông minh – về mặt kỹ thuật được gọi là “đồ thị” – được thiết kế để giúp máy tính hiểu “mọi thứ” trong thế giới thực và mối quan hệ của chúng với nhau. Biểu đồ được xuất bản bằng cách sử dụng dữ liệu được liên kết và nó được sử dụng, trong WordLift, để làm phong phú thêm tất cả nội dung được xuất bản trên một trang web.

Entity SEO và Web semantic là gì?

Hãy lấy trang này làm ví dụ. Đây là trang Entity để mô tả các Entity là gì. Bạn đang đọc nội dung từ trang web này, một tài liệu siêu văn bản được kết nối với World Wide Web. Bất kỳ lúc nào trình thu thập thông tin, một tác nhân thông minh hoặc một chatbot đều có thể đọc thông tin tương tự này bằng cách xem dữ liệu có cấu trúc mà WordLift đã tạo cho Entity này.

Mặc dù con người có thể đọc tài liệu web, nhưng đối với máy tính thì việc đọc dữ liệu giàu semantic được liên kết với dữ liệu khác được công bố trong các tập dữ liệu có sẵn mở là cách dễ dàng hơn.

Entity khác với một article hoặc một website như thế nào?

WordLift sử dụng các Đối tượng theo ba cách:

  • Các Entity mô tả “những điều” mà bạn nói trong các bài viết của mình bằng cách sử dụng dữ liệu được liên kết 5 sao để các công cụ tìm kiếm có thể hiểu một cách chắc chắn những gì bạn đang viết về
  • Các Entity giúp tổ chức nội dung bạn đang viết. Khi bạn chú thích một bài viết với một Entity, WordLift tạo ra mối quan hệ giữa bài viết và Entity theo cách mà máy tính có thể hiểu được nó. Các mối quan hệ này được lưu trữ trong biểu đồ của trang web và được sử dụng để cung cấp các đề xuất có ý nghĩa cho người đọc của bạn
  • Các Entity cung cấp thông tin theo ngữ cảnh cho khán giả. Lấy ví dụ về Dữ liệu được Liên kết – đây là một khái niệm mà tôi đã sử dụng trong bài viết này và bạn có thể không quen thuộc. Trong trường hợp này, WordLift giúp chúng ta tạo liên kết để bạn có thể tìm hiểu thêm dữ liệu liên kết là gì và tránh chuyển sang trang web khác để lấy thông tin tương tự.

Các Entity phải có liên quan đến nội dung bạn đang viết và theo một cách nào đó, xác định chiến lược nội dung của bạn và miền tri thức mà bạn đang giải quyết với trang web của mình.

Nguyên tắc nào để tạo các Entity mới để chú thích một bài đăng trên blog hoặc một trang?

Hướng dẫn cơ bản để thêm một Entity mới là:

“Tôi nên tạo ra các Entity mà một articles có thể sử dụng một cách hợp lý để phân loại nội dung tôi đang viết như thể nó là một cuốn sách”

Trong một số trường hợp, các khái niệm chính quan trọng đối với khán giả của chúng tôi không được WordLift tự động phát hiện. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể tạo chúng và dạy WordLift – cũng như các công cụ tìm kiếm, để chúng có thể nhận ra chúng trong tương lai.

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Khi một khái niệm mới được giới thiệu để mô tả PASO, một từ viết tắt của Personal Assistant Search Optimization, tôi đã tạo một Entity mới trên trang web này và mô tả nó bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc với WordLift.

Như bạn có thể thấy trong video bên dưới, Entity, sau vài tuần, đã trở thành một đoạn trích nổi bật. Bằng cách đó, Google Home đã có thể cung cấp một định nghĩa đơn giản về PASO bằng cách sử dụng nội dung từ chính trang web này.

Tôi đã có một số bài viết có thể được sử dụng để sắp xếp nội dung trên trang web của mình, tôi có thể biến chúng thành các Entity không?

Có, bây giờ bạn có thể chuyển đổi các bài báo hoặc trang hiện có của mình thành các Entity. Điều này giúp bạn tái sử dụng các bài viết nền tảng của mình để tổ chức lại nội dung trên trang web của bạn và cải thiện thứ hạng tìm kiếm của các trang này.

Các bài báo nền tảng thường nhằm mô tả “những thứ” bạn quan tâm nhất và là sự kết hợp hoàn hảo để trở thành Entity.

Làm cách nào để tôi có thể liên kết các Entity với nhau?

Theo Schema.org thuộc tính sameAs là:

URL của một website nhằm tham chiếu danh tính mặt hàng. Ví dụ: URL của trang Wikipedia của mục, mục nhập Wikidata hoặc trang web chính thức.

Nó giống như bạn đang nói với công cụ tìm kiếm “cái này giống với cái bạn tìm thấy ở địa chỉ này”. Ngày nay, chỉ có từ 10.000 đến 50.000 miền sử dụng thuộc tính này. Đó cũng là lý do tại sao bạn có thể tạo ra sự khác biệt cho chiến lược SEO của mình bằng cách sử dụng nó.

Tuy nhiên, chỉ thuộc tính sameAs có thể không đủ nếu bạn cần truy vấn dữ liệu mà bạn đang xuất bản (hoặc đơn giản là nếu bạn muốn người khác truy vấn dữ liệu mà bạn đang xuất bản trên nhiều tập dữ liệu).

Bạn cần một cái gì đó nhiều hơn nữa. Bạn cần xuất bản dữ liệu theo cái gọi là lược đồ dữ liệu mở năm sao do Berners-Lee giới thiệu, yêu cầu bạn liên kết mọi phần dữ liệu với dữ liệu khác.

Đây là nơi mà tài sản owl: sameAs phát huy tác dụng.

Làm cách nào để bạn có thể liên kết các Entity từ trang web WordPress của mình với đám mây dữ liệu mở được liên kết?

Hãy tưởng tượng chúng tôi muốn giải thích cho Matt Mullenweg một công cụ tìm kiếm và liên kết trang tôi có cho anh ấy trên blog của tôi với các Entity trong đám mây LOD. Làm cách nào để thực hiện điều đó trên trang web WordPress của tôi?

Entity SEO và Web semantic là gì?

Như bạn có thể thấy ở trên, tôi đã sử dụng WordLift trong WordPress của mình để tạo một trang về Matt Mullenweg. Trang đó được thiết lập dưới dạng “người” Loại Entity Lược đồ. Để làm rõ tôi đang nói về ai, tôi chạy một tìm kiếm bằng WordLift, chạm vào các biểu đồ khổng lồ được xuất bản trong LOD và trong tích tắc, tôi có thể nhận được tham chiếu đến Entity của Matt Mullenweg trên Freebase, Wikidata và DBpedia.

Sau khi tôi cập nhật trang, các thuộc tính Schema sameAs và owl: sameAs được WordLift tự động thêm vào và cung cấp cho các công cụ tìm kiếm.

Entity SEO và Web semantic là gì?

Dữ liệu có cấu trúc đã được tạo mà không cần viết một dòng mã nào và giờ đây Google có thể thu thập thông tin và lập chỉ mục trang đó theo cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều hơn thế.

Giờ đây, dữ liệu của tôi có thể tương tác với các bộ dữ liệu khác và cũng được xuất bản ngoài trang trong biểu đồ kiến ​​thức dựa trên RDF.

Leave a Reply