Rate this post

Edge Server là một máy chủ tại các điểm cuối của mạng lưới, nó chịu trách nhiệm chuyển tiếp các yêu cầu từ khách hàng đến các máy chủ chính. Mục đích của Edge Server là giảm tải cho máy chủ chính và cung cấp những dịch vụ tốt hơn cho người dùng bằng cách lưu trữ tài nguyên truy cập thường xuyên hoặc cung cấp các dịch vụ xử lý tại địa điểm gần với người dùng.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Edge Server

Edge Server, hay còn được gọi là máy chủ biên, là một khái niệm trong kiến trúc mạng và hệ thống máy chủ. Nó đề cập đến một dạng máy chủ được triển khai tại các điểm gần người dùng cuối (edge) trong mạng, thay vì tập trung tại trung tâm dữ liệu truyền thống.

Edge Server thường được đặt tại các vị trí gần với người dùng cuối nhằm giảm độ trễ và tăng tốc độ truy cập cho các dịch vụ trực tuyến. Chúng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách đưa dữ liệu và nội dung gần hơn về vị trí địa lý của họ. Điều này làm giảm thời gian phản hồi và tăng khả năng phục vụ đồng thời.

Edge Server thường được sử dụng trong các lĩnh vực như content delivery network (CDN), edge computing, streaming media, IoT (Internet of Things) và các ứng dụng mạng phân tán khác. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nội dung, xử lý dữ liệu và tăng cường hiệu suất mạng.

Một số tính năng quan trọng của Edge Server bao gồm bộ nhớ đệm (caching) nội dung, tải cân bằng tải (load balancing), bảo mật và mã hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu và phân phối nội dung.

Cách hoạt động của Edge Server

Edge Server hoạt động bằng cách đặt các máy chủ tại các vị trí gần người dùng cuối, tại các điểm địa lý chiến lược trên khắp thế giới. Khi một yêu cầu truy cập được gửi từ người dùng, Edge Server nhận và xử lý yêu cầu này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dưới đây là cách hoạt động cơ bản của Edge Server:

 1. Nhận yêu cầu: Khi người dùng gửi yêu cầu truy cập tới một dịch vụ hoặc ứng dụng trực tuyến, yêu cầu đó sẽ được gửi tới Edge Server gần nhất theo địa lý.
 2. Xử lý yêu cầu: Edge Server tiếp nhận yêu cầu và xử lý nó tại chính điểm đó. Nó có thể thực hiện một số công việc như tải cân bằng tải (load balancing), bộ nhớ đệm (caching), xử lý dữ liệu và mã hóa.
 3. Phản hồi yêu cầu: Sau khi hoàn thành xử lý, Edge Server trả lại phản hồi cho người dùng. Phản hồi có thể là nội dung trang web, dữ liệu được yêu cầu hoặc các tài nguyên liên quan khác.
 4. Gửi yêu cầu tiếp theo: Nếu yêu cầu của người dùng đòi hỏi truy cập đến các tài nguyên bổ sung, Edge Server có thể chuyển tiếp yêu cầu đó đến các máy chủ khác, bao gồm cả các máy chủ trong trung tâm dữ liệu.
 5. Lưu trữ và phân phối nội dung: Edge Server có thể lưu trữ một bản sao của nội dung trên máy chủ gần người dùng. Điều này giúp giảm độ trễ truy cập và tăng tốc độ phản hồi bằng cách đưa nội dung gần hơn về vị trí địa lý của người dùng.
 6. Cập nhật dữ liệu: Edge Server có thể tự động cập nhật dữ liệu từ các nguồn tại trung tâm dữ liệu hoặc từ các nguồn dữ liệu khác. Điều này đảm bảo rằng nội dung được cung cấp là phiên bản mới nhất.

Edge Server là một phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng trong môi trường mạng phân tán, đặc biệt là trong các ứng dụng có yêu cầu thời gian thực và phản hồi nhanh.

Ứng dụng của Edge Server

Edge Server có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ và mạng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của Edge Server:

 1. Content Delivery Network (CDN): Edge Server là thành phần chính của hệ thống CDN. Chúng giúp phân phối nội dung, như hình ảnh, video và tập tin tĩnh, từ các máy chủ gần người dùng cuối. Điều này giúp giảm độ trễ truy cập và tăng tốc độ phản hồi.
 2. Streaming Media: Edge Server được sử dụng để phục vụ nội dung truyền phát trực tiếp (streaming) như video, âm thanh và trò chơi trực tuyến. Chúng giúp giảm độ trễ, đảm bảo khả năng phục vụ đồng thời và cải thiện trải nghiệm người dùng.
 3. Internet of Things (IoT): Edge Server được triển khai trong mạng IoT để xử lý dữ liệu tại chỗ và giảm độ trễ trong việc gửi dữ liệu lên máy chủ trung tâm. Chúng hỗ trợ việc xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định gần với các thiết bị IoT.
 4. Edge Computing: Edge Server được sử dụng trong mô hình Edge Computing để xử lý dữ liệu và tính toán gần với nguồn dữ liệu. Điều này giúp giảm lượng dữ liệu truyền về trung tâm dữ liệu và giảm độ trễ.
 5. Ứng dụng Web và di động: Edge Server giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng web và di động bằng cách đưa nội dung gần hơn về người dùng. Điều này giúp giảm thời gian tải trang và cải thiện trải nghiệm người dùng.
 6. Bảo mật và giám sát: Edge Server có thể được sử dụng để triển khai các giải pháp bảo mật và giám sát mạng, như tường lửa ứng dụng (WAF), phân tích lưu lượng mạng và phát hiện xâm nhập.
 7. Công nghệ đám mây: Edge Server cũng được sử dụng trong các mô hình đám mây như Fog Computing, nơi chúng đóng vai trò là điểm kết nối giữa các thiết bị đám mây và người dùng cuối.

Edge Server đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất, độ tin cậy và trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng mạng phân tán và yêu cầu thời gian thực.

Xem thêm CDN là gì? khái niệm cơ bản về CDN

Sự khác biệt giữa Edge Server và CDN

Edge Server và Content Delivery Network (CDN) có một số điểm khác biệt quan trọng. Dưới đây là một số khác biệt chính giữa hai khái niệm này:

 1. Vị trí triển khai: Edge Server thường được triển khai tại các điểm gần người dùng cuối, trong khi CDN bao gồm một mạng lưới toàn cầu các máy chủ phân tán tại các vị trí địa lý chiến lược.
 2. Phạm vi phục vụ: Edge Server phục vụ các yêu cầu truy cập từ người dùng đến các dịch vụ và ứng dụng cụ thể. Trong khi đó, CDN phục vụ nhiều loại nội dung trực tuyến, bao gồm cả tập tin tĩnh (hình ảnh, video) và nội dung động (trang web, ứng dụng).
 3. Bộ nhớ đệm (Caching): Edge Server có thể lưu trữ bản sao nội dung gần người dùng trong bộ nhớ đệm để giảm độ trễ và tăng tốc độ phản hồi. Trong khi đó, CDN sử dụng cơ chế bộ nhớ đệm phân tán để lưu trữ nội dung trên nhiều máy chủ trong mạng CDN.
 4. Tải cân bằng (Load balancing): Cả Edge Server và CDN có thể thực hiện tải cân bằng tải để phân phối yêu cầu truy cập vào các máy chủ khác nhau. Tuy nhiên, CDN thường có cơ chế tải cân bằng tải phân tán mạnh mẽ hơn để xử lý lượng truy cập lớn từ nhiều nguồn khác nhau.
 5. Quản lý nội dung: CDN thường đi kèm với các công cụ và tính năng quản lý nội dung phong phú, bao gồm cập nhật, quản lý phiên bản và theo dõi hiệu suất. Edge Server tập trung hơn vào việc xử lý yêu cầu truy cập và cung cấp nội dung gần người dùng.

Tóm lại, Edge Server là một thành phần quan trọng trong hệ thống CDN và tập trung vào việc phục vụ nội dung gần người dùng cuối. CDN cung cấp một kiến trúc phân tán rộng lớn và quản lý nội dung phức tạp hơn. Cả hai đều giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng, nhưng phạm vi và quy mô triển khai của chúng có sự khác biệt.

Phân biệt edge server và origin server

Edge Server và Origin Server là hai loại server được sử dụng trong một hệ thống CDN (Content Delivery Network).

Edge Server là một loại server được cấu hình để lưu trữ và cung cấp nội dung đến người dùng từ các vị trí gần với người dùng. Edge Server cung cấp nội dung từ cache để tăng tốc độ truy cập và giảm tải trên Origin Server.

Origin Server, trái lại, là một loại server chứa nội dung gốc, thực sự của trang web hoặc ứng dụng. Origin Server chịu trách nhiệm truyền tải nội dung đến Edge Server khi cần.

Trong một hệ thống CDN, Edge Server và Origin Server hoạt động liên tục nhau để cung cấp nội dung tốt nhất cho người dùng, giảm tải trên Origin Server và tăng tốc độ truy cập.

Xem thêm 9 function quan trọng trong OpenCV trong computer vision

Edge server bao gồm các thành phần gì ?

Edge server bao gồm nhiều thành phần quan trọng như:

 1. Cache: Để lưu trữ nội dung tải từ origin server và trả về cho người dùng một cách nhanh chóng.
 2. Load balancer: Chuyển hướng lưu lượng truy cập tới origin server phù hợp với tốc độ và tài nguyên còn trống.
 3. Firewall: Bảo vệ từ các tấn công mạng bằng cách kiểm soát các gói tin đầu vào và đầu ra.
 4. Security module: Bảo vệ từ các tấn công bảo mật bằng cách mã hóa dữ liệu truyền đi và giải mã dữ liệu đầu vào.
 5. Monitoring module: Theo dõi hoạt động của edge server và gửi các thông báo về sự cố hoặc sự bất thường nếu có.

Chúng ta có thể thấy rằng, edge server cung cấp nhiều tính năng quan trọng để hỗ trợ tối ưu hoá tốc độ tải và bảo mật cho trang web.

Các công nghệ và ví dụ về Edge Server

Có nhiều công nghệ và ví dụ về Edge Server mà bạn có thể sử dụng trong môi trường mạng. Dưới đây là một số công nghệ phổ biến và ví dụ về Edge Server:

 1. Serverless Computing: Công nghệ serverless (không có máy chủ) như AWS Lambda, Azure Functions hay Google Cloud Functions cho phép bạn chạy mã và xử lý logic ngay tại các điểm gần người dùng, thay vì phải truyền dữ liệu về máy chủ trung tâm. Điều này giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ phản hồi.
 2. Fog Computing: Fog Computing là một kiến trúc mạng phân tán, trong đó các Edge Server được triển khai tại các thiết bị mạng nhỏ như thiết bị IoT, cổng mạng hoặc bộ chuyển đổi. Fog Computing giúp xử lý dữ liệu và tính toán gần nguồn dữ liệu, giảm lượng dữ liệu truyền về trung tâm dữ liệu và đáp ứng nhanh hơn cho các ứng dụng yêu cầu thời gian thực.
 3. Content Delivery Network (CDN): CDN là một mạng lưới các máy chủ phân tán tại các vị trí địa lý chiến lược. Các máy chủ CDN hoạt động như Edge Server, lưu trữ bản sao nội dung gần người dùng và phục vụ nội dung từ các vị trí gần nhất. Ví dụ về dịch vụ CDN bao gồm Cloudflare, Akamai và Fastly.
 4. Mobile Edge Computing (MEC): MEC là một kiến trúc mạng mà các Edge Server được triển khai gần các trạm cơ sở (base station) trong mạng di động. Các Edge Server trong MEC hỗ trợ xử lý dữ liệu và tính toán gần nguồn dữ liệu, cung cấp các dịch vụ đám mây gần trạm cơ sở để hỗ trợ ứng dụng di động, trò chơi và IoT.
 5. Blockchain: Các mạng blockchain cũng có thể sử dụng Edge Server để triển khai các nút (node) đào và xử lý giao dịch. Thay vì tham gia vào một mạng blockchain phân tán lớn, một số mạng blockchain cho phép triển khai các Edge Server nhỏ hơn để cải thiện hiệu suất và giảm độ trễ trong quá trình xử lý giao dịch.
 6. 5G Edge Computing: Với việc triển khai công nghệ 5G, Edge Server trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các Edge Server trong mạng 5G có thể xử lý dữ liệu và tính toán gần nguồn dữ liệu, hỗ trợ các ứng dụng yêu cầu thời gian thực như tự lái ô tô, thực tế tăng cường và trò chơi đa người chơi trực tuyến.

Đây chỉ là một số ví dụ về công nghệ và ứng dụng của Edge Server. Các công nghệ này đang phát triển nhanh chóng và có thể có nhiều ví dụ khác trong tương lai.

Xem thêm Các loại máy chủ OLAP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now