Rate this post

Đường dẫn tuyệt đối trong HTML là một đường dẫn đến tập tin hoặc thư mục cụ thể mà không phụ thuộc vào vị trí hiện tại của tập tin HTML. Đường dẫn tuyệt đối bắt đầu bằng ký tự / hoặc http(s)://.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

<a href="/about">About Us</a>
<img src="https://example.com/images/logo.png" alt="Logo">
Trong ví dụ trên, liên kết sẽ chuyển đến trang “about.html” trong gốc thư mục của trang web, và hình ảnh sẽ được tải từ trang web “example.com”.

Sử dụng đường dẫn tuyệt đối có nhiều lợi ích như giúp tránh lỗi khi thay đổi vị trí của tập tin hoặc thư mục, dễ dàng quản lý và bảo trì trang web. Ngoài ra nó còn giúp tăng khả năng SEO của trang web.

Tại sao sử dụng đường dẫn tuyệt đối trong html

Sử dụng đường dẫn tuyệt đối trong HTML có nhiều lợi ích như:

  1. Giúp tránh lỗi: Khi sử dụng đường dẫn tuyệt đối, bạn không phải quan tâm đến vị trí hiện tại của tập tin HTML. Do đó, nếu bạn muốn di chuyển hoặc sửa đổi thư mục chứa tập tin HTML, bạn không cần phải sửa đổi đường dẫn liên kết trong tập tin HTML.
  2. Dễ dàng quản lý và bảo trì: Khi sử dụng đường dẫn tuyệt đối, bạn có thể dễ dàng quản lý và bảo trì trang web của mình bằng cách sử dụng các công cụ và thư viện quản lý đường dẫn.
  3. Tăng khả năng SEO: Sử dụng đường dẫn tuyệt đối có thể giúp tăng khả năng SEO của trang web bởi vì nó giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng hơn để hiểu về cấu trúc và nội dung của trang web của bạn.

Lưu ý rằng, khi sử dụng đường dẫn tuyệt đối, bạn cần đảm bảo rằng các tập tin và thư mục được liên kết đến tồn tại

Một số ví dụ về đường dẫn tuyệt đối trong html

Ví dụ 1: Liên kết đến trang “about.html” trong gốc thư mục của trang web:

<a href="/about">About Us</a>

Ví dụ 2: Liên kết đến thư mục “images” trong gốc thư mục của trang web và tải hình ảnh “logo.png” từ đó:

<img src="/images/logo.png" alt="Logo">

Ví dụ 3: Liên kết đến trang “services.html” trong thư mục “pages” trong gốc thư mục của trang web:

<a href="/pages/services.html">Our Services</a>

Ví dụ 4: Liên kết đến trang “contact.html” trong thư mục “pages” trong thư mục “info” trong gốc thư mục của trang web

<a href="/info/pages/contact.html">Contact Us</a>

Như vậy, trong các ví dụ trên, tôi đã cho các ví dụ về cách sử dụng đường dẫn tuyệt đối trong HTML để liên kết đến các trang web hoặc hình ảnh trong gốc thư mục của trang web. Lưu ý rằng, khi sử dụng đường dẫn tuyệt đối, bạn cần đảm bảo rằng các tập tin và thư mục được liên kết đến tồn tại và có thể truy cập được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now