Rate this post

DOM (Document Object Model) trong JavaScript là một cấu trúc đối tượng mô tả cấu trúc và nội dung của tài liệu HTML hoặc XML. Nó cho phép chúng ta truy cập, thay đổi và tái tạo các phần tử trong tài liệu bằng cách sử dụng các API của DOM.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ, bạn có thể sử dụng DOM để lấy thông tin về một phần tử HTML như thẻ div hoặc p, thay đổi nội dung của phần tử đó, thêm hoặc xóa phần tử mới vào tài liệu.

Các thao tác trên DOM được thực hiện bằng JavaScript, cho phép bạn tương tác với tài liệu HTML hoặc XML mà không cần phải tải lại trang. Điều này giúp tăng tốc độ và trải nghiệm người dùng trên trang web.

Tại sao nên sử dụng DOM trong JavaScript ?

 1. Truy cập và thay đổi phần tử trong tài liệu: DOM cho phép bạn truy cập và thay đổi các phần tử trong tài liệu HTML hoặc XML mà không cần phải tải lại trang.
 2. Tương tác với người dùng: DOM cho phép bạn xử lý các sự kiện của người dùng, chẳng hạn như click, hover, và tạo ra các hiệu ứng động trên trang web.
 3. Tăng tốc độ trang web: Sử dụng DOM cho phép tái sử dụng các phần tử trong tài liệu, giúp giảm số lần tải trang và tăng tốc độ trang web.
 4. Tạo ra các ứng dụng web: DOM cho phép bạn tạo ra các ứng dụng web bằng JavaScript, chẳng hạn như các trò chơi, các ứng dụng tổng hợp dữ liệu và các ứng dụng
 5. Tăng khả năng tùy biến: DOM cho phép bạn tùy biến giao diện trang web theo yêu cầu của người dùng hoặc theo tùy chọn của bạn, ví dụ như thay đổi màu sắc, font, kích thước của phần tử.
 6. Tương tác với dữ liệu: DOM cung cấp các API để truy cập và thao tác với dữ liệu trong tài liệu HTML hoặc XML, giúp bạn xử lý và hiển thị dữ liệu trên trang web.
 7. Kết hợp với các thư viện và framework: DOM có thể được sử dụng cùng với các thư viện và framework JavaScript khác như jQuery, React, AngularJS để tăng khả năng xử lý và tạo ra các ứng dụng web phức tạp hơn.

Sử dụng DOM trong JavaScript như thế nào ?

Sử dụng DOM trong JavaScript có nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của bạn.

 1. Truy cập phần tử: Bạn có thể sử dụng các hàm built-in như getElementById(), getElementsByTagName(), getElementsByClassName() để truy cập phần tử trong tài liệu.
 2. Thay đổi nội dung phần tử: Bạn có thể sử dụng thuộc tính innerHTML hoặc textContent để thay đổi nội dung của phần tử.
 3. Thêm hoặc xóa phần tử: Bạn có thể sử dụng các hàm như createElement(), appendChild(), insertBefore(), removeChild() để thêm hoặc xóa các phần tử trong tài liệu.
 4. Xử lý sự kiện: Bạn có thể sử dụng các hàm như addEventListener() để xử lý các sự kiện của người dùng trên trang web.
 5. Tùy biến giao diện: Bạn có thể sử dụng các thuộc tính như style để thay đổi kiểu dáng của phần tử.
 6. Truy cập và thay đổi dữ liệu: Bạn có thể sử dụng các thuộc tính như attributes hoặc dataset để truy cập và thay đổi dữ liệu trong các thuộc tính của phần tử.

Những lưu ý khi sử dụng  DOM trong JavaScript ? 

 1. Chú ý khi sử dụng hàm getElementById() vì nó chỉ trả về phần tử đầu tiên có id tương ứng.
 2. Hãy chú ý rằng các hàm getElementsByTagName(), getElementsByClassName() trả về một NodeList, không phải mảng, nên bạn cần sử dụng các phương thức như forEach() hoặc item() để lặp qua các phần tử trong NodeList.
 3. Khi thay đổi giao diện trang web, hãy chú ý tới performance của trang web, bởi việc thay đổi quá nhiều phần tử có thể gây chậm trễ cho trang web.
 4. Khi xử lý sự kiện, hãy chú ý đến vị trí của hàm xử lý sự kiện, nó nên được đặt sau khi các phần tử đã được tạo ra trên trang.
 5. Chú ý với các thao tác DOM trên các phần tử của trang web, đặc biệt khi sử dụng innerHTML vì nó có thể gây ra các lỗi bảo mật nếu không cẩn thận.
 6. Chú ý với các thao tác DOM trên các phần tử mới tạo
 7. Chú ý sử dụng các thuộc tính của phần tử, chẳng hạn như classList, dataset để truy cập và thay đổi dữ liệu trong các thuộc tính của phần tử, điều này sẽ giúp giảm số lần truy cập thuộc tính của phần tử.
 8. Chú ý việc sử dụng các API của DOM, chẳng hạn như các API của form, để xử lý dữ liệu người dùng nhập vào, điều này sẽ giúp xử lý dữ liệu đơn giản hơn và tiện lợi hơn.
 9. Chú ý việc kiểm tra tài liệu, một số hàm và thuộc tính của DOM chỉ hoạt động trong một loại tài liệu nhất định, chẳng hạn như getElementsByTagName chỉ hoạt động trong tài liệu HTML.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng DOM trong JavaScript ?

 1. Truy cập và thay đổi nội dung trong một phần tử: Ví dụ, thay đổi nội dung trong một thẻ h1 khi người dùng nhấn vào một nút.
<button id="changeButton">Change Text</button>

<h1 id="header">Hello World!</h1>
<script>

  var button = document.getElementById("changeButton");

  var header = document.getElementById("header");

  button.addEventListener("click", function(){

    header.innerHTML = "Text Changed!";

  });

</script>

 1. Xử lý sự kiện cho nhiều phần tử cùng một lúc: Ví dụ, thay đổi màu sắc của tất cả các phần tử li khi người dùng nhấn vào một nút.
<button id="changeColorButton">Change Color</button>

<ul>

  <li>Item 1</li>

  <li>Item 2</li>

  <li>Item 3</li>

</ul>
<script>

  var button = document.getElementById("changeColorButton");

  var listItems = document.getElementsByTagName("li");

  button.addEventListener("click", function(){

    for(var i = 0; i < listItems.length; i++) {

      listItems[i].style.color = "red";

    }

  });

</script>

 1. Thêm hoặc xóa phần tử trong tài liệu: Ví dụ, thêm một phần tử li vào một thẻ ul khi người dùng nhấn vào một nút.
<button id="addButton">Add Item</button>

<ul id="list"></ul>
<script>

  var button = document.getElementById("addButton");

  var list = document.getElementById("list");

  button.addEventListener("click", function(){

    var newItem = document.createElement("li");

    newItem.innerHTML = "New Item";

    list.appendChild(newItem);

  });

</script>

 1. Tùy biến giao diện trang web: Ví dụ, thay đổi kích thước và màu sắc của một phần tử khi người dùng di chuyển chuột qua lên.
<div id="box"></div>

<script>
<script>
var box = document.getElementById("box");

  box.addEventListener("mouseover", function(){

    box.style.width = "200px";

    box.style.height = "200px";

    box.style.backgroundColor = "blue";

  });

  box.addEventListener("mouseout", function(){

    box.style.width = "100px";

    box.style.height = "100px";

    box.style.backgroundColor = "red";

  });

</script>

 

 1. Truy cập và thay đổi dữ liệu trong các thuộc tính của phần tử: Ví dụ, lấy giá trị của thuộc tính data-id của một phần tử và sử dụng giá trị đó để xử lý dữ liệu.
<div id="box" data-id="123"></div>

<script>
var box = document.getElementById("box");

  var id = box.dataset.id;

  console.log(id); // 123

  

Kết luận 

DOM (Document Object Model) trong JavaScript là một cấu trúc dữ liệu mô tả cách tài liệu (thường là trang web) được tạo ra và quản lý. Sử dụng DOM, chúng ta có thể truy cập, thay đổi và xử lý các phần tử trong tài liệu như thẻ HTML, thuộc tính và nội dung. Điều này giúp cho việc tùy biến giao diện và xử lý dữ liệu trong trang web đơn giản và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến performance và bảo mật khi sử dụng DOM trong JavaScript.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now