Rate this post

ALTER Lệnh SQL là một câu lệnh DDL (Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu). ALTER được sử dụng để cập nhật cấu trúc của bảng trong cơ sở dữ liệu (như thêm, xóa, sửa đổi các thuộc tính của bảng trong cơ sở dữ liệu). Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách đổi tên cơ sở dữ liệu trong máy chủ SQL bằng cách sử dụng ALTER-Sửa đổi từ khóa. Để đổi tên cơ sở dữ liệu trước tiên chúng ta cần tạo cơ sở dữ liệu. Vì vậy, hãy để chúng tôi tạo ra nó.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về việc đổi tên cơ sở dữ liệu

Việc đổi tên cơ sở dữ liệu trong SQL là quá trình thay đổi tên của một cơ sở dữ liệu có sẵn thành một tên khác mà bạn mong muốn. Điều này có thể được thực hiện khi bạn muốn thay đổi tên cơ sở dữ liệu để phù hợp với mục đích mới hoặc cải thiện sự tổ chức của hệ thống cơ sở dữ liệu.

Khi đổi tên cơ sở dữ liệu, tên mới sẽ được áp dụng cho toàn bộ cơ sở dữ liệu, bao gồm các bảng, cột và các đối tượng khác liên quan. Quá trình này không ảnh hưởng đến cấu trúc dữ liệu hoặc dữ liệu đã có, chỉ thay đổi tên của chúng.

Xem thêm SQL SELECT Database

Để đổi tên cơ sở dữ liệu trong SQL, bạn cần sử dụng câu lệnh ALTER DATABASE với từ khóa RENAME TO. Ví dụ, để đổi tên cơ sở dữ liệu từ “old_database” thành “new_database”, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

ALTER DATABASE old_database RENAME TO new_database;

Lưu ý rằng quyền truy cập phù hợp cần được cấp cho người dùng để thực hiện câu lệnh ALTER DATABASE. Ngoài ra, việc đổi tên cơ sở dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng hoặc mã nguồn liên quan, do đó, hãy đảm bảo kiểm tra các yếu tố phụ thuộc và cập nhật chúng nếu cần thiết sau khi thực hiện thao tác đổi tên cơ sở dữ liệu.

Lưu ý rằng quá trình đổi tên cơ sở dữ liệu cần được thực hiện cẩn thận và hãy đảm bảo thực hiện sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện thao tác này để tránh mất dữ liệu không mong muốn.

Xem thêm ALTER trong SQL

Lý do để đổi tên cơ sở dữ liệu

Có một số lý do chính để đổi tên cơ sở dữ liệu trong SQL, bao gồm:

 1. Tên không phù hợp: Khi tên cơ sở dữ liệu không phản ánh đúng mục đích, nội dung hoặc tính chất của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, việc đổi tên giúp cải thiện sự rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều này có thể giúp người dùng và nhóm phát triển dễ dàng nhận ra nội dung và mục đích của cơ sở dữ liệu.
 2. Tính thẩm mỹ: Đôi khi, việc đổi tên cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện để cải thiện tính thẩm mỹ của hệ thống. Một tên cơ sở dữ liệu có ý nghĩa và trực quan có thể tạo ra ấn tượng tốt hơn và mang lại sự chuyên nghiệp cho ứng dụng hoặc dự án của bạn.
 3. Tính nhất quán: Khi bạn phải làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu hoặc hợp nhất các cơ sở dữ liệu, việc đặt tên đồng nhất có thể tạo ra sự nhất quán và thuận tiện trong quản lý và truy cập dữ liệu.
 4. Thay đổi yêu cầu: Trong quá trình phát triển và mở rộng ứng dụng, có thể xảy ra thay đổi yêu cầu về tên cơ sở dữ liệu. Việc đổi tên cơ sở dữ liệu giúp thích ứng với các thay đổi này mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc và dữ liệu hiện có.

Lưu ý rằng khi đổi tên cơ sở dữ liệu, cần đảm bảo rằng quá trình này không làm mất dữ liệu quan trọng hoặc gây ảnh hưởng đến các thành phần liên quan khác của hệ thống. Hãy thực hiện sao lưu dữ liệu và kiểm tra các yếu tố phụ thuộc trước khi thực hiện thao tác đổi tên cơ sở dữ liệu.

Xem thêm RENAME trong SQL

Cách đổi tên cơ sở dữ liệu trong SQL

Để đổi tên cơ sở dữ liệu trong SQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER DATABASE. Cú pháp chung của câu lệnh ALTER DATABASE để đổi tên cơ sở dữ liệu là như sau:

ALTER DATABASE current_name RENAME TO new_name;

Trong đó:

 • current_name là tên hiện tại của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn đổi tên.
 • new_name là tên mới mà bạn muốn đặt cho cơ sở dữ liệu.

Ví dụ, để đổi tên cơ sở dữ liệu từ “old_database” thành “new_database”, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

ALTER DATABASE old_database RENAME TO new_database;

Lưu ý rằng bạn cần có quyền truy cập và quyền ALTER DATABASE để thực hiện câu lệnh này. Đồng thời, khi đổi tên cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng không có phiên làm việc hoặc kết nối nào đang sử dụng cơ sở dữ liệu đó, vì quá trình đổi tên có thể gây ra sự cố nếu có các phiên hoặc kết nối đang tồn tại.

Lưu ý rằng việc đổi tên cơ sở dữ liệu là một thao tác quan trọng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện thao tác này, nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

Xem thêm Drop Database trong MongoDB

Lưu ý khi đổi tên cơ sở dữ liệu

Khi đổi tên cơ sở dữ liệu trong SQL, có một số lưu ý quan trọng cần được xem xét để đảm bảo quá trình diễn ra một cách an toàn và hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý khi đổi tên cơ sở dữ liệu:

 1. Sao lưu dữ liệu: Trước khi thực hiện thao tác đổi tên, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không bị mất hoặc bị hỏng trong quá trình đổi tên.
 2. Kiểm tra phụ thuộc: Đảm bảo kiểm tra các yếu tố phụ thuộc đối với cơ sở dữ liệu đó. Nếu có các bảng, chế độ xem, thủ tục lưu trữ hoặc các đối tượng khác phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật các yếu tố này để phù hợp với tên mới của cơ sở dữ liệu.
 3. Kiểm tra ứng dụng hoặc mã nguồn liên quan: Nếu cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng hoặc mã nguồn khác, hãy đảm bảo kiểm tra và cập nhật các định dạng kết nối, tên cơ sở dữ liệu và thông tin liên quan trong mã nguồn của bạn.
 4. Đảm bảo quyền truy cập: Đối với quyền truy cập và quyền ALTER DATABASE, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền thích hợp để thực hiện thao tác đổi tên. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng có đủ quyền truy cập để thực hiện thao tác này.
 5. Kiểm tra tên mới: Trước khi xác nhận đổi tên, hãy đảm bảo kiểm tra lại tên mới một lần nữa để đảm bảo tính chính xác và phù hợp. Điều này giúp tránh sai sót và đảm bảo rằng tên mới phản ánh đúng nội dung và mục đích của cơ sở dữ liệu.
 6. Thực hiện trong môi trường thử nghiệm: Để tránh ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất, hãy xem xét thực hiện quá trình đổi tên trong một môi trường thử nghiệm hoặc sao chép của cơ sở dữ liệu. Điều này giúp bạn thử nghiệm và đảm bảo rằng quá trình đổi tên diễn ra đúng như mong đợi trước khi áp dụng vào môi trường sản xuất.

Lưu ý rằng việc đổi tên cơ sở dữ liệu có thể là một thao tác quan trọng và có thể gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống và ứng dụng của bạn. Hãy chắc chắn là bạn đã xem xét kỹ các lưu ý trên và thực hiện quá trình đổi tên một cách cẩn thận và có kế hoạch.

Xem thêm Tạo Database trong MongoDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now