Rate this post

Khi chúng ta cần thực thi một chương trình với một số đối số, chúng ta thường sử dụng đối số dòng lệnh. Các đối số được truyền từ bảng điều khiển có thể được chương trình Go nhận và nó có thể được sử dụng làm đầu vào.

Các bài viết liên quan:

Hệ điều hành.Args được sử dụng để lấy các đối số. Chỉ số 0 của os.Args chứa đường dẫn của chương trình.

Hệ điều hành.Args [1:] chứa các đối số được cung cấp.

Đối số dòng lệnh ví dụ 1

chạy

Kết quả

Đối số dòng lệnh ví dụ 2

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now