Rate this post

Các bài viết liên quan:

Định lý: Nếu A và B là hai sự kiện độc lập thì xác suất xảy ra cả hai bằng tích của các xác suất riêng lẻ của chúng.

          P (A∩B) = P (A) xP (B)

Chứng minh: Hãy để sự kiện

  • A có thể xảy ra là n1 luôn luôn trong đó p thành công
  • B có thể xảy ra là n2 cách trong số đó q thành công
  • Bây giờ, hãy kết hợp sự kiện thành công của A với sự kiện thành công của B.
  • Như vậy, tổng số trường hợp thành công = p x q
  • Ta có, tổng số trường hợp = n1 x n2.
  • Do đó, từ định nghĩa của xác suất

Ta có

Nếu có ba sự kiện độc lập A, B và C, thì

Nói chung, nếu có n sự kiện độc lập, thì

Ví dụ: Một túi đựng 5 quả bóng màu xanh lá cây và 7 quả bóng màu đỏ. Hai quả bóng được rút ra. Tìm xác suất để một quả xanh và một quả đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now