Rate this post

  Trong những ngày đầu, kỹ thuật trực quan hóa chủ yếu dành cho dữ liệu số. Gần đây, ngày càng có nhiều dữ liệu phi số, chẳng hạn như văn bản và mạng xã hội, trở nên khả dụng. Hình dung và phân tích dữ liệu như vậy thu hút rất nhiều sự quan tâm.

  Các bài viết liên quan:

  Có nhiều kỹ thuật trực quan hóa mới dành riêng cho những loại dữ liệu này. Ví dụ: nhiều người trên Web gắn thẻ các đối tượng khác nhau như hình ảnh, mục blog và đánh giá sản phẩm. Đám mây thẻ là hình ảnh hóa thống kê các thẻ do người dùng tạo. Thông thường, trong một đám mây thẻ, các thẻ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo thứ tự mà người dùng ưa thích. Tầm quan trọng của thẻ được biểu thị bằng kích thước phông chữ hoặc màu sắc.

  Các đám mây thẻ thường được sử dụng theo hai cách. Đầu tiên, trong đám mây thẻ cho một mục, chúng tôi có thể sử dụng kích thước của thẻ để thể hiện số lần thẻ được những người dùng khác nhau áp dụng cho mục này. Thứ hai, khi hiển thị thống kê thẻ trên nhiều mục, chúng tôi có thể sử dụng kích thước của thẻ để đại diện cho số mục mà thẻ đã được áp dụng, nghĩa là mức độ phổ biến của thẻ.

  Ngoài dữ liệu phức tạp, các mối quan hệ phức tạp giữa các mục dữ liệu cũng đặt ra những thách thức cho việc trực quan hóa.

  Bản đồ tin tức: Sử dụng bản đồ dạng cây để trực quan hóa các câu chuyện tiêu đề của tin tức trên Google.

  Tóm lại, trực quan hóa cung cấp các công cụ hiệu quả để khám phá dữ liệu. Chúng tôi đã giới thiệu một số phương pháp phổ biến và những ý tưởng thiết yếu đằng sau chúng. Có rất nhiều công cụ và phương pháp hiện có. Hơn nữa, trực quan hóa có thể được sử dụng trong khai thác dữ liệu ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ngoài việc trực quan hóa dữ liệu, trực quan hóa có thể được sử dụng để thể hiện quá trình khai thác dữ liệu, các mẫu thu được từ phương pháp khai thác và tương tác của người dùng với dữ liệu. Khai thác dữ liệu trực quan là một hướng nghiên cứu và phát triển quan trọng.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Contact Me on Zalo
  Call now