Rate this post

Control Flow Testing là một kiểm tra kỹ thuật trong White box testing. Quá trình này xác định và quan sát các luồng thực thi của một chương trình theo cách có cấu trúc. Chúng ta sử dụng kỹ thuật này để phát triển các test case.

Các bài viết liên quan:

Control Flow được hình thành từ node, edge, Decision Node, Junction node để xác định tất cả các đường thực thi có thể có.

Control Flow Testing là gì?

Control Flow Testing là một phương pháp kiểm thử phần mềm nhằm kiểm tra tính chính xác và độ tin cậy của chương trình dựa trên việc kiểm tra các luồng điều khiển (control flow) của nó. Luồng điều khiển bao gồm các câu lệnh, điều kiện, vòng lặp và cấu trúc điều khiển khác trong chương trình.

Mục tiêu của Control Flow Testing là tạo ra các testcase để kiểm tra các khối mã (code blocks) khác nhau trong chương trình, đảm bảo rằng tất cả các nhánh điều khiển được thực thi đúng và không có lỗi xảy ra. Phương pháp này tập trung vào việc thực hiện các điều kiện và lựa chọn trong chương trình để đảm bảo rằng tất cả các nhánh và điều kiện đã được kiểm tra.

Control Flow Testing sử dụng các kỹ thuật như kiểm tra chu trình, kiểm tra biên, kiểm tra điều kiện đơn, kiểm tra điều kiện đa và kiểm tra đường dẫn để tạo ra các testcase thích hợp. Khi được thực hiện đúng cách, Control Flow Testing có thể giúp phát hiện và loại bỏ các lỗi trong chương trình, tăng tính tin cậy và chất lượng của phần mềm.

Xem thêm Node.js console

Tầm quan trọng của Control Flow Testing trong phát triển phần mềm

Control Flow Testing đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm vì những lý do sau đây:

 1. Đảm bảo tính chính xác: Control Flow Testing giúp đảm bảo tính chính xác của chương trình. Bằng cách kiểm tra và thực thi các luồng điều khiển trong chương trình, nó giúp phát hiện lỗi logic, lỗi xử lý điều kiện và lỗi cấu trúc, giúp đảm bảo rằng chương trình hoạt động theo đúng mong đợi.
 2. Phát hiện lỗi và sự cố: Control Flow Testing giúp phát hiện lỗi và sự cố trong chương trình. Bằng cách tạo ra các testcase để kiểm tra các nhánh và điều kiện trong chương trình, nó giúp tìm ra các lỗi tiềm ẩn, lỗi biên, lỗi xử lý ngoại lệ và các vấn đề khác mà có thể gây ra lỗi hoặc sự cố khi chương trình được triển khai.
 3. Tăng tính tin cậy và chất lượng: Control Flow Testing đóng góp vào việc tăng tính tin cậy và chất lượng của phần mềm. Bằng việc kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các nhánh và điều kiện trong chương trình được kiểm tra, nó giúp đảm bảo rằng chương trình hoạt động một cách đáng tin cậy và không gây ra lỗi không mong muốn.
 4. Tối ưu hóa kiểm thử: Control Flow Testing giúp tối ưu hóa quá trình kiểm thử phần mềm. Bằng cách xác định các testcase quan trọng và tập trung vào việc kiểm tra các điều kiện và nhánh quan trọng, nó giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực kiểm thử trong quá trình phát triển.
 5. Cải thiện khả năng bảo trì: Control Flow Testing giúp cải thiện khả năng bảo trì của phần mềm. Bằng việc phát hiện và sửa chữa lỗi trong quá trình kiểm thử, nó giúp cải thiện tính bảo trì của chương trình và giảm thiểu các sự cố sau khi chương trình được triển khai.

Tóm lại, Control Flow Testing quan trọng trong phát triển phần mềm để đảm bảo tính chính xác, phát hiện lỗi và sự cố, tăng tính tin cậy và chất lượng, tối ưu hóa kiểm thử và cải thiện khả năng bảo trì của chương trình.

Xem thêm Giao diện điều khiển bằng giọng nói (VUI) là gì ?

Chiến lược thực hiện Control Flow Testing hiệu quả

Để thực hiện Control Flow Testing hiệu quả, có một số chiến lược quan trọng mà bạn có thể áp dụng:

 1. Phân tích và hiểu rõ luồng điều khiển: Đầu tiên, phân tích và hiểu rõ các luồng điều khiển trong chương trình. Xác định các điều kiện, vòng lặp, câu lệnh điều kiển và các nhánh khác trong chương trình để biết được những điểm kiểm thử quan trọng.
 2. Thiết kế testcase đầy đủ: Xác định các testcase phù hợp để kiểm tra các điều kiện và nhánh trong chương trình. Đảm bảo rằng các testcase kiểm thử đầy đủ và đa dạng để kiểm tra các trường hợp khác nhau.
 3. Tạo các dữ liệu kiểm thử hợp lý: Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử đa dạng và phù hợp với từng điều kiện và nhánh trong chương trình. Điều này đảm bảo rằng bạn kiểm tra các trường hợp biên và các trường hợp cực đoan để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của kiểm thử.
 4. Sử dụng công cụ hỗ trợ: Có thể sử dụng các công cụ và framework kiểm thử phần mềm để hỗ trợ việc thực hiện Control Flow Testing. Các công cụ này cung cấp các tính năng như sinh dữ liệu kiểm thử tự động, phân tích luồng điều khiển, và theo dõi kết quả kiểm thử.
 5. Đánh giá và tối ưu hóa: Sau khi thực hiện kiểm thử, đánh giá kết quả và cải thiện quy trình kiểm thử theo những phản hồi và học hỏi từ quá trình kiểm thử trước đó. Tìm hiểu các lỗi đã được phát hiện và tìm cách cải thiện quy trình kiểm thử để tăng hiệu suất và hiệu quả.
 6. Kết hợp với các phương pháp kiểm thử khác: Control Flow Testing không phải là phương pháp duy nhất để kiểm thử phần mềm. Kết hợp nó với các phương pháp kiểm thử khác như kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống để đảm bảo tính toàn diện và đáng tin cậy của kiểm thử.
 7. Định kỳ và liên tục: Thực hiện Control Flow Testing theo một lịch trình định kỳ và liên tục để đảm bảo rằng các thay đổi trong chương trình không gây ra lỗi và đảm bảo tính ổn định và chất lượng của phần mềm.

Tóm lại, để thực hiện Control Flow Testing hiệu quả, bạn cần phân tích, thiết kế và kiểm tra các testcase đầy đủ và đa dạng, sử dụng dữ liệu kiểm thử hợp lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, đánh giá và tối ưu hóa quy trình kiểm thử, kết hợp với các phương pháp kiểm thử khác, thực hiện định kỳ và liên tục.

Các ký hiệu được sử dụng cho điều khiển luồng

 1. Node
 2. Edge
 3. Decision Node
 4. Junction node

Node 

Các nút trong điều khiển luồng biểu đồ được sử dụng để tạo đường dẫn của các thủ tục. Về cơ bản, nó đại diện cho nhân vật của các thủ tục mà thủ tục sẽ tiếp tục, người thử nghiệm có thể xác định nhân vật của các thủ tục.

Chúng ta có thể nhìn thấy bên dưới trong ví dụ đại diện đầu tiên của nút cho thủ tục bắt đầu và thủ tục tiếp tục theo đánh dấu giá trị của n sau khi đánh giá trị, nút quyết định sẽ xác định tiếp theo nút của thủ tục giá trị của n nếu nó là 18 trở lên hơn 18, thủ tục Điều kiện đủ sẽ thực hiện ngược lại nếu nó nhỏ hơn 18 Thủ tục Không đủ điều kiện được thực hiện. Nút tiếp theo là kết nối nút, và cuối nút là điểm dừng của nút để dừng chương trình.

Edge

Cạnh trong đồ thị luồng điều khiển được sử dụng để liên kết hướng của các nút.

Chúng ta có thể thấy ví dụ dưới đây, tất cả các mũi tên được sử dụng để liên kết các nút theo một hướng thích hợp.

Xem thêm Node.js REPL

Decision node

Định dạng nút trong điều khiển luồng biểu đồ được sử dụng để quyết định nút tiếp theo của thủ tục theo giá trị.

Chúng ta có thể thấy ở bên dưới trong ví dụ nút quyết định. 18, procedure Not enough performance.

Junction node

Nút kết nối trong điều khiển luồng đồ là điểm mà ít nhất ba liên kết gặp nhau.

Example

public class VoteEligiblityAge{ 
  
public static void main(String []args){ 
int n=45; 
if(n>=18) 
{ 
  System.out.println("You are eligible for voting"); 
 } else      
{ 
  System.out.println("You are not eligible for voting"); 
 } 
} 
} 

Ví dụ trên màn hình hiển thị đủ điều kiện để bỏ phiếu trong đó nếu tuổi từ 18 trở lên, vì vậy, hãy trong thông báo “Bạn đủ điều kiện để bỏ phiếu” nếu nhỏ hơn 18 thì trong “Bạn không đủ điều kiện để bỏ phiếu. “

Chương trình cho tình thái này được viết ở trên và điều khiển luồng đồ thị được thiết kế cho thử nghiệm mục tiêu.

Trong điều khiển luồng biểu hiện, bắt đầu, tuổi, đủ điều kiện, không đủ điều kiện và dừng là các nút, n> = 18 là quyết định nút để xác định bất kỳ phần nào (nếu hoặc khác) sẽ thực hiện theo giá trị was for. Kết nối của đủ điều kiện nút và nút không đủ điều kiện ở đó trên nút dừng.

Các trường hợp thử nghiệm được thiết kế thông qua luồng biểu đồ của chương trình để xác định đường dẫn thực thi có đúng hay không. Tất cả các nút, đường giao nhau, cạnh tranh và quyết định là những yếu tố thiết kế để thử nghiệm các trường.

Xem thêm Kết nối MongoDB với Php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now