Rate this post

Trong SQL, Constraint là một hạn chế được thiết lập trên bảng hoặc cột dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng dữ liệu. Các Constraint được sử dụng để giới hạn truy vấn, tạo sự đồng bộ giữa các bảng và xác định các ràng buộc dữ liệu.

Ví dụ:

 • Constraint UNIQUE cho phép chúng ta đảm bảo rằng một cột hoặc nhiều cột trong một bảng có giá trị duy nhất.
 • Constraint PRIMARY KEY cho phép chúng ta xác định một cột hoặc nhiều cột là khóa chính của bảng và đảm bảo rằng giá trị của cột này luôn duy nhất.
 • Constraint FOREIGN KEY cho phép chúng ta xác định một cột hoặc nhiều cột trong một bảng liên kết với một bảng khác.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ sử dụng constraint trong sql

Ví dụ:

Tạo một bảng với ràng buộc NOT NULL cho cột “last_name”:

CREATE TABLE employees (
  employee_id INT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(50),
  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  hire_date DATE
);

Tạo một bảng với ràng buộc UNIQUE cho cột “email”:

CREATE TABLE users (
  user_id INT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50),
  email VARCHAR(50) UNIQUE,
  password VARCHAR(50)
);

Tạo một bảng với ràng buộc FOREIGN KEY cho cột “department_id”:

CREATE TABLE employees (
  employee_id INT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(50),
  last_name VARCHAR(50),
  department_id INT,
  FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id)
);

Các loại constraint trong sql

Trong SQL, các ràng buộc (constraints) là các quy tắc và điều kiện được áp dụng cho các trường hoặc bảng dữ liệu để giới hạn và bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu. Các loại ràng buộc phổ biến trong SQL bao gồm:

 1. PRIMARY KEY: Ràng buộc này chỉ định một hoặc nhiều cột trong bảng là khóa chính, đảm bảo tính duy nhất của mỗi bản ghi trong bảng.
 2. FOREIGN KEY: Ràng buộc này giúp xác định mối quan hệ giữa hai bảng và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Nó chỉ định rằng giá trị trong một cột của bảng tham chiếu phải trùng khớp với giá trị của khóa chính của bảng tham chiếu.
 3. CHECK: Ràng buộc này xác định một điều kiện mà giá trị trong một cột phải thỏa mãn. Nếu giá trị không thỏa mãn, thao tác thêm hoặc cập nhật dữ liệu sẽ không được thực hiện.
 4. UNIQUE: Ràng buộc này đảm bảo rằng giá trị trong một cột là duy nhất trong bảng.
 5. NOT NULL: Ràng buộc này yêu cầu giá trị của một cột không được phép rỗng (NULL).
 6. DEFAULT: Ràng buộc này xác định giá trị mặc định cho một cột nếu không có giá trị được cung cấp.
 7. INDEX: Ràng buộc này tạo một chỉ mục cho một cột hoặc một tập hợp các cột để tăng tốc độ truy vấn dữ liệu.

Tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của ứng dụng, ta có thể sử dụng một hoặc nhiều ràng buộc trong SQL để đảm bảo tính toàn vẹn và hợp lệ của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm Web SQL là gì?

Cách sử dụng constraint trong SQL

Cách sử dụng constraint trong SQL là cách áp dụng các quy tắc và ràng buộc cho các cột trong cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số cách phổ biến để sử dụng constraint trong SQL:

 1. Constraint khóa chính (Primary Key):
  • Định nghĩa một constraint khóa chính cho cột hoặc nhóm cột để đảm bảo rằng giá trị trong cột là duy nhất và không thể trống.
  • Ví dụ: CREATE TABLE table_name (column1 datatype, column2 datatype, ..., PRIMARY KEY (column1));
 2. Constraint khóa ngoại (Foreign Key):
  • Định nghĩa một constraint khóa ngoại cho cột trong một bảng để xác định mối quan hệ với cột trong bảng khác.
  • Ví dụ: CREATE TABLE table_name (column1 datatype, column2 datatype, ..., FOREIGN KEY (column1) REFERENCES other_table(column));
 3. Constraint duy nhất (Unique):
  • Định nghĩa một constraint duy nhất cho cột để đảm bảo rằng giá trị trong cột là duy nhất, không được trùng lặp.
  • Ví dụ: CREATE TABLE table_name (column1 datatype, column2 datatype, ..., UNIQUE (column1));
 4. Constraint kiểm tra (Check):
  • Định nghĩa một constraint kiểm tra để xác minh rằng giá trị trong cột phải tuân theo một điều kiện hoặc quy tắc cụ thể.
  • Ví dụ: CREATE TABLE table_name (column1 datatype, column2 datatype, ..., CHECK (column1 > 0));
 5. Constraint ràng buộc (Default):
  • Định nghĩa một giá trị mặc định cho cột trong trường hợp không có giá trị nào được cung cấp khi thêm dữ liệu.
  • Ví dụ: CREATE TABLE table_name (column1 datatype DEFAULT default_value, ...);

Lưu ý rằng cú pháp và cách sử dụng các constraint có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể mà bạn đang sử dụng, chẳng hạn như MySQL, SQL Server, Oracle, và PostgreSQL.

Lợi ích của việc sử dụng constraint trong SQL

Việc sử dụng constraint trong SQL mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho việc quản lý cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng constraint trong SQL:

 1. Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu: Constraint đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách áp đặt quy tắc và ràng buộc trên các cột trong cơ sở dữ liệu. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ và thao tác trong cơ sở dữ liệu là hợp lệ và không gây ra sự mất mát hoặc hỏng hóc dữ liệu.
 2. Ngăn chặn việc thực hiện các thao tác không hợp lệ: Constraint giúp ngăn chặn việc thực hiện các thao tác không hợp lệ trên cơ sở dữ liệu. Ví dụ, constraint khóa chính ngăn chặn việc chèn các bản ghi trùng lặp, và constraint khóa ngoại đảm bảo rằng các mối quan hệ giữa các bảng được duy trì đúng cách.
 3. Cung cấp khả năng truy xuất và truy vấn dữ liệu hiệu quả: Constraint cung cấp thông tin về quy tắc và ràng buộc trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp truy vấn và truy xuất dữ liệu trở nên hiệu quả hơn, vì hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể sử dụng thông tin constraint để tối ưu hóa kế hoạch thực hiện truy vấn.
 4. Tăng cường bảo mật dữ liệu: Constraint có thể giúp tăng cường bảo mật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ, constraint duy nhất đảm bảo rằng các giá trị trong cột là duy nhất, ngăn chặn việc lưu trữ thông tin nhạy cảm bị trùng lặp. Constraint cũng có thể được sử dụng để áp đặt các quy tắc kiểm tra để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ theo các quy định bảo mật.
 5. Hỗ trợ việc quản lý cơ sở dữ liệu: Constraint giúp quản lý cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách áp dụng constraint, bạn có thể định nghĩa và duy trì quy tắc và ràng buộc dữ liệu một cách rõ ràng và dễ hiểu. Điều này giúp giảm thiểu sự mắc lỗi và khắc phục vấn đề dữ liệu trong quá trình quản lý cơ sở dữ liệu.

Nhờ vào những lợi ích trên, việc sử dụng constraint trong SQL là một phần quan trọng của việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả và an toàn.

Phân biệt criteria và constraint

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, “criteria” và “constraint” đều là các khái niệm liên quan đến việc đảm bảo tính toàn vẹn và hợp lệ của dữ liệu trong hệ thống.

 • “Criteria” (tiêu chí) là một tập hợp các quy tắc và điều kiện được đưa ra để đảm bảo rằng dữ liệu được cập nhật, truy vấn và xử lý theo cách đáng tin cậy, chính xác và đúng yêu cầu. Thường được sử dụng trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng các chức năng tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu. Ví dụ, “Hãy hiển thị tất cả các sản phẩm có giá bán lớn hơn 100.000 VNĐ và được đánh giá từ 4 sao trở lên”.
 • “Constraint” (ràng buộc) là một quy tắc được thiết kế để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn và độ chính xác. Ràng buộc thường được áp dụng cho cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính duy nhất của khóa chính, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi thêm, xóa hoặc cập nhật bản ghi, hoặc đảm bảo tính duy nhất của giá trị trong một cột của bảng. Ví dụ, “Khóa chính của bảng sản phẩm phải là một số nguyên duy nhất không âm”, hoặc “Giá trị trong cột số điện thoại phải là một số điện thoại hợp lệ theo quy tắc quốc tế”.

Tóm lại, “criteria” và “constraint” đều là những quy tắc và điều kiện quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ liệu trong hệ thống, tuy nhiên chúng được áp dụng và sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now