Rate this post

“const” trong JavaScript là một từ khóa dùng để khai báo một hằng số. Hằng số là một biến mà giá trị không thể thay đổi sau khi khai báo.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

const PI = 3.14;

Trong ví dụ trên, “PI” là một hằng số với giá trị là 3.14. Nếu cố gắng thay đổi giá trị của hằng số, sẽ xảy ra lỗi.

PI = 3.15; // Lỗi: không thể thay đổi giá trị của hằng số

Tại sao cần dùng “const” ? 

Có nhiều lý do tại sao bạn cần dùng “const” trong JavaScript:

 1. Tối ưu hoá: Sử dụng “const” giúp cho mã của bạn dễ đọc và dễ hiểu hơn, vì nó cho biết rằng giá trị của biến sẽ không thay đổi sau khi khai báo.
 2. Bảo mật: Sử dụng “const” giúp bảo vệ giá trị của biến khỏi sự thay đổi bất ngờ, giúp cho mã của bạn dễ dàng hơn để theo dõi và debug.
 3. Tối ưu hiệu năng: Sử dụng “const” giúp cho JavaScript engine của trình duyệt tối ưu hoá hiệu năng của mã của bạn hơn, vì nó có thể dễ dàng hơn để tối ưu hoá biến không thay đổi.
 4. Dễ dàng hơn khi chia sẻ code: Sử dụng “const” giúp cho người khác dễ dàng hơn để hiểu và sử dụng code của bạn, vì nó cho biết rằng giá trị của biến sẽ không thay đổi sau khi khai báo.
 5. Giúp giảm tình trạng sai: Sử dụng “const” giúp giảm tình trạng sai logic do thay đổi giá trị của biến mà không cần thiết
 6. Tốt hơn cho best practice: Sử dụng “const” là một trong các best practice của JavaScript và các ngôn ngữ lập trình khác.
 7. Tối ưu hóa bộ nhớ: Sử dụng “const” giúp cho JavaScript engine của trình duyệt tối ưu hóa bộ nhớ của mã của bạn hơn, vì nó có thể dễ dàng hơn để quản lý và giải phóng bộ nhớ cho các biến không thay đổi.
 8. Tạo mã dễ quản lý hơn: Sử dụng “const” giúp cho việc quản lý và bảo trì mã của bạn dễ hơn, vì nó cho biết rằng giá trị của biến sẽ không thay đổi sau khi khai báo.

Vậy là có nhiều lý do tại sao chúng ta nên sử dụng “const” trong JavaScript, nó giúp cho mã của chúng ta dễ đọc, dễ hiểu, bảo mật, tối ưu hoá hiệu năng và dễ quản lý hơn.

Dùng “const” trong javascript như thế nào ? 

Trong JavaScript, sử dụng từ khóa const để khai báo một hằng số. Một biến được khai báo với const sẽ không thể gán lại giá trị mới cho nó. Ví dụ:

const pi = 3.14;

pi = 3; // sẽ gặp lỗi, không thể gán lại giá trị cho hằng số pi

Cũng giống như let, const chỉ có tác dụng trong phạm vi block hoặc function mà nó được khai báo.

if(true) {

    const name = "john";

}

console.log(name); // ReferenceError: name is not defined

Chú ý: Trong trường hợp khai báo một object hoặc một array, ta vẫn có thể thay đổi các thuộc tính hoặc phần tử trong object hoặc array nhưng không thể gán lại object hoặc array mới cho hằng số.

const person = { name: "john", age: 30 };

person.name = "doe"; // ok

person = { name: "doe", age: 25 }; // lỗi

Xem thêm Giới thiệu về Array trong JavaScript

Khi nào nên dùng “const” trong JavaScript ?

Trong JavaScript, sử dụng const khi bạn muốn khai báo một hằng số hoặc một giá trị không thay đổi. Sử dụng const sẽ giúp bạn tránh việc gán giá trị mới cho một hằng số bởi nhầm lẫn hoặc do lỗi của người dùng.

Ví dụ:

 • Khi bạn muốn khai báo một hằng số như pi hoặc e trong toán học, sử dụng const sẽ giúp bảo vệ giá trị của hằng số đó khỏi việc gán lại giá trị.
 • Khi bạn muốn khai báo một giá trị không thay đổi như tên của một nút trong một form, sử dụng const sẽ giúp bảo vệ tên của nút đó khỏi việc gán lại giá trị.

Chú ý: Để giảm tình trạng không rõ ràng về việc gán giá trị mới cho một biến, nên sử dụng const khi khai báo một biến để chắc chắn rằng giá trị của biến đó sẽ không thay đổi trong quá trình chạy chương trình.

Lưu ý khi dùng “const” ?

Trong JavaScript, có một số lỗi thường gặp khi sử dụng const:

 1. Gán giá trị mới cho một hằng số: Nếu bạn cố gắng gán một giá trị mới cho một hằng số đã được khai báo với const, sẽ gặp lỗi TypeError: Assignment to constant variable
 2. Khai báo hằng số trùng tên: Nếu bạn khai báo hai hằng số trùng tên trong một phạm vi, sẽ gặp lỗi SyntaxError: Identifier ‘x’ has already been declared
 3. Sử dụng hằng số chưa được khai báo: Nếu bạn sử dụng một hằng số chưa được khai báo, sẽ gặp lỗi ReferenceError: x is not defined
 4. Gán lại object hoặc array: Nếu bạn cố gắng gán lại object hoặc array cho một hằng số đã được khai báo với const, sẽ gặp lỗi TypeError: Assignment to constant variable
 5. Gán giá trị mới cho thuộc tính hoặc phần tử của object hoặc array khi khai báo với const : Nếu bạn khai báo một object hoặc một array với const, ta vẫn có thể thay đổi các thuộc tính hoặc phần tử trong object hoặc array nhưng không thể gán lại object hoặc array mới cho hằng số.

Để tránh các lỗi trên, bạn nên chú ý khi khai báo và sử dụng const, chú ý đến tên của hằng số và đảm bảo rằng bạn không cố gắng gán giá trị mới cho nó sau khi đã khai báo. Nếu bạn muốn thay đổi giá trị của một hằng số, hãy khai báo một biến mới với giá trị mới.

Bạn cũng nên chú ý đến phạm vi của hằng số, chắc chắn rằng bạn không sử dụng một hằng số chưa được khai báo hoặc khai báo một hằng số trùng tên trong một phạm vi.

Bạn cũng nên chú ý khi khai báo một object hoặc một array với const, ta vẫn có thể thay đổi các thuộc tính hoặc phần tử trong object hoặc array nhưng không thể gán lại object hoặc array mới cho hằng số.

Xem thêm const trong c++

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng “const”

Ví dụ 1: Khai báo một hằng số cho tên của một nút trong một form

const submitButton = "submitBtn";

document.getElementById(submitButton).addEventListener("click", submitForm);

Ví dụ 2: Sử dụng hằng số trong một block

if(true) {

    const name = "john";

    console.log(name); // "john"

}

console.log(name); // ReferenceError: name is not defined

Ví dụ 2: Khai báo object với const

const person = { name: "john", age: 30 };

console.log(person.name); // "john"

person.name = "doe"; // ok

console.log(person.name); // "doe"

person = { name: "doe", age: 25 }; // lỗi

Ví dụ 3: Khai báo một hằng số cho một hàm

const log = console.log;

log("Hello World!"); // "Hello World!"

Trong các ví dụ trên, các hằng số được khai báo với const không thể gán lại giá trị mới cho nó, vì vậy bạn cần chú ý khi sử dụng const.

Kết luận

Trong JavaScript, sử dụng const là một cách tốt để khai báo các hằng số hoặc giá trị không thay đổi. Nó giúp bảo vệ giá trị của hằng số đó khỏi việc gán lại giá trị bởi nhầm lẫn hoặc do lỗi của người dùng. Nhưng cũng cần chú ý khi khai báo và sử dụng const , chú ý đến tên của hằng số và đảm bảo rằng bạn không cố gắng gán giá trị mới cho nó sau khi đã khai báo. Nếu bạn muốn thay đổi giá trị của một hằng số, hãy khai báo một biến mới với giá trị mới.

Xem thêm Array trong SAS, sử dụng mảng trong SAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now