Rate this post

Excel là một phần mềm bảng tính phổ biến được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng để thực hiện các tính toán, phân tích dữ liệu, và tổ chức thông tin theo cách cấu trúc và linh hoạt.

Hàm tính toán là một phần quan trọng trong Excel, cho phép bạn thực hiện các phép tính, xử lý dữ liệu và tạo các công thức phức tạp. Excel cung cấp hàng trăm hàm tính toán khác nhau, từ các hàm cơ bản như SUM, AVERAGE và MAX đến các hàm phức tạp như VLOOKUP, IF và COUNTIF.

Các hàm tính toán trong Excel có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ như:

 • Tính tổng, trung bình, số lớn nhất, số nhỏ nhất của một tập dữ liệu.
 • Kiểm tra điều kiện và thực hiện các hành động tương ứng.
 • Tìm kiếm giá trị trong một phạm vi dữ liệu.
 • Tính toán phần trăm, tỷ lệ, biểu đồ và đồ thị.
 • Xử lý các chuỗi ký tự và thực hiện các hoạt động với văn bản.

Sử dụng các hàm tính toán trong Excel, bạn có thể tạo các công thức phức tạp để tự động tính toán, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo. Công cụ này rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kế toán, tài chính, quản lý dự án, marketing và nghiên cứu dữ liệu.

Excel cung cấp một loạt các tính năng và công cụ khác nhau để tối ưu hóa việc làm việc với dữ liệu và hàm tính toán. Điều này bao gồm điều chỉnh định dạng, tạo biểu đồ, sắp xếp và lọc dữ liệu, áp dụng định dạng điều kiện và thiết kế các bảng điều khiển tùy chỉnh.

Với Excel và hàm tính toán của nó, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thực hiện các phép tính phức tạp, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo chuyên nghiệp.

Xem thêm Sử dụng Date và time trong SAS

Ví dụ dữ liệu Excel

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ làm việc với các bộ dữ liệu sau.

Ngân sách cung cấp nhà

Tiến độ dự án xây dựng nhà

Công thức trong Excel là gì?

CÔNG THỨC TRONG EXCEL là một biểu thức được xác định dựa vào những giá trị trong đối với hàng loạt các ô  và toán tử liên quan. Chẳng hạn: = A1 + A2 + A3, và bạn muốn xác định tổng phạm vi liên quan đến value rải dài  ô A1 : A3. Ví dụ về công thức được tạo thành từ các giá trị rời rạc như = 6 * 3.

=A2 * D2 / 2

ĐÂY,

 • “=” cho Excel biết rằng đây là một công thức và nó sẽ đánh giá nó.
 • “A2” * D2 “tạo tham chiếu đến địa chỉ ô A2 và D2, sau đó nhân các giá trị được tìm thấy trong các địa chỉ ô này.
 • “/” là toán tử số học chia
 • “2” là một giá trị rời rạc

Xem thêm strtotime trong php là gì ?

Công thức bài tập thực hành

Chúng tôi sẽ làm việc với dữ liệu mẫu cho ngân sách gia đình để tính tổng phụ.

 • Tạo sổ làm việc mới trong Excel
 • Nhập dữ liệu được hiển thị trong ngân sách đồ dùng gia đình ở trên.
 • Bảng tính của bạn sẽ trông như sau.

Bây giờ chúng ta sẽ viết công thức tính subtotal

 • Đặt forcus cho ô E4
 • Nhập công thức sau.
 • =C4*D4
 • “C4 * D4” sử dụng phép nhân toán tử số học (*) để nhân giá trị của địa chỉ ô C4 và D4.
 • Nhấn phím enter

Bạn sẽ nhận được kết quả sau

Hình ảnh động sau đây cho bạn thấy cách tự động chọn địa chỉ ô và áp dụng cùng một công thức cho các hàng khác.

Những sai lầm cần tránh khi làm việc với công thức trong Excel

 1. Hãy nhớ các quy tắc về Dấu ngoặc của Phép chia, Phép nhân, Phép cộng và Phép trừ (BODMAS). Điều này có nghĩa là các biểu thức là dấu ngoặc được đánh giá đầu tiên. Đối với các toán tử số học, phép chia được đánh giá đầu tiên sau đó là phép nhân, sau đó phép cộng và phép trừ là phép tính cuối cùng được đánh giá. Sử dụng quy tắc này, chúng ta có thể viết lại công thức trên dưới dạng = (A2 * D2) / 2. Điều này sẽ đảm bảo rằng A2 và D2 ​​được đánh giá đầu tiên sau đó chia cho hai.
 1. Công thức bảng tính Excel thường hoạt động với dữ liệu số; bạn có thể tận dụng xác thực dữ liệu để chỉ định loại dữ liệu sẽ được chấp nhận bởi một ô, tức là chỉ các số.
 1. Để đảm bảo rằng bạn đang làm việc với các địa chỉ ô chính xác được tham chiếu trong công thức, bạn có thể nhấn F2 trên bàn phím. Thao tác này sẽ làm nổi bật các địa chỉ ô được sử dụng trong công thức và bạn có thể kiểm tra chéo để đảm bảo chúng là địa chỉ ô mong muốn.
 1. Khi bạn đang làm việc với nhiều hàng, bạn có thể sử dụng số sê-ri cho tất cả các hàng và có số bản ghi ở cuối trang tính. Bạn nên so sánh số sê-ri với tổng số bản ghi để đảm bảo rằng công thức của bạn bao gồm tất cả các hàng.

Xem thêm Function SAS – Tìm hiểu 4 loại hàm chính với các ví dụ

Hàm trong Excel là gì?

FUNCTION IN EXCEL là một công thức được xác định trước được sử dụng cho các giá trị cụ thể theo một thứ tự cụ thể. Hàm được sử dụng cho các tác vụ nhanh như tìm tổng, đếm, trung bình, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất cho một phạm vi ô. Ví dụ: ô A3 bên dưới chứa hàm SUM tính tổng của phạm vi A1: A2.

 • SUM để tổng hợp một dải số
 • AVERAGE để tính giá trị trung bình trong một phạm vị chứa những dải số bạn hướng đến.
 • COUNT để đếm số lượng mục trong một phạm vi nhất định

Tầm quan trọng của các Function trong excel

Các function tăng năng suất của người dùng khi làm việc với excel. Giả sử bạn muốn nhận được tổng số tiền lớn cho ngân sách đồ dùng gia đình ở trên. Để đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng công thức để lấy tổng số. Sử dụng một công thức, bạn sẽ phải tham chiếu từng ô từ E4 đến E8. Bạn sẽ phải sử dụng công thức sau.

= E4 + E5 + E6 + E7 + E8

Với một hàm, bạn sẽ viết công thức trên dưới dạng

=SUM (E4:E8)

Như bạn có thể thấy từ hàm trên được sử dụng để lấy tổng của một dải ô, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu sử dụng một hàm để lấy tổng so với sử dụng công thức sẽ phải tham chiếu đến rất nhiều ô.

Các Function phổ biến trong Excel

Chúng ta hãy xem xét một số hàm thường được sử dụng nhất trong công thức ms excel. Chúng ta sẽ bắt đầu với các chức năng thống kê.

S/NFunctionLoạiMô tảCông thức
01SUMToán & TrigThêm tất cả các giá trị trong một phạm vi ô=SUM(E4:E8)
02MINThống kêTìm giá trị nhỏ nhất trong một dải ô=MIN(E4:E8)
03MAXThống kêTìm giá trị lớn nhất trong một dải ô=MAX(E4:E8)
04AVERAGEThống kêTính giá trị trung bình trong một phạm vi ô=AVERAGE(E4:E8)
05COUNTThống kêĐếm số ô trong một dải ô=COUNT(E4:E8)
06LENBản vănTrả về số ký tự trong văn bản chuỗi=LEN(B7)
07SUMIFToán & TrigThêm tất cả các giá trị trong một phạm vi ô đáp ứng tiêu chí được chỉ định. = SUMIF (phạm vi, tiêu chí, [sum_range])=SUMIF(D4:D8,”>=1000″,C4:C8)
08AVERAGEIFThống kêTính giá trị trung bình trong một phạm vi ô đáp ứng các tiêu chí đã chỉ định. = AVERAGEIF (phạm vi, tiêu chí, [phạm vi trung bình])=AVERAGEIF(F4:F8,”Yes”,E4:E8)
09DAYSNgày & giờTrả về số ngày giữa hai ngày=DAYS(D4,C4)
10NOWNgày & giờTrả về ngày và giờ hệ thống hiện tại=NOW()

Function số trong Excel

Như tên cho thấy, các chức năng này hoạt động trên dữ liệu số. Bảng sau đây cho thấy một số hàm số phổ biến.

S/NFunctionLoạiMiêu tảCÔNG THỨC SỬ DỤNG
1ISNUMBERThông tinTrả về True nếu giá trị được cung cấp là số và False nếu nó không phải là số=ISNUMBER(A3)
2RANDToán & TrigTạo một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1=RAND()
3ROUNDToán & TrigLàm tròn giá trị thập phân đến số dấu thập phân được chỉ định=ROUND(3.14455,2)
4MEDIANThống kêTrả về số ở giữa tập hợp các số đã cho=MEDIAN(3,4,5,2,5)
5PIToán & TrigTrả về giá trị của Hàm toán học PI (π)=PI()
6POWERToán & TrigTrả về kết quả của một số được nâng lên thành lũy thừa. POWER( number, power )=POWER(2,4)
7MODToán & TrigTrả về Phần dư khi bạn chia hai số=MOD(10,3)
8ROMANToán & TrigChuyển một số thành chữ số la mã=ROMAN(1984)

Function chuỗi trong excel

Các hàm excel cơ bản này được sử dụng để thao tác trên dữ liệu văn bản. Bảng sau đây cho thấy một số hàm chuỗi phổ biến.

S/NFunctionLoạiMô tảCông thứcGiải thích
1LEFTBản vănTrả về một số ký tự được chỉ định từ đầu (phía bên trái) của một chuỗi=LEFT(“W3SEO99”,4)4 ký tự bên trái của “W3SEO99”
2RIGHTBản vănTrả về một số ký tự được chỉ định từ cuối (phía bên phải) của một chuỗi=RIGHT(“W3SEO99”,2)2 ký tự bên phải của “W3SEO99”
3MIDBản vănLấy một số ký tự từ giữa chuỗi từ một vị trí và độ dài bắt đầu được chỉ định. =MID (text, start_num, num_chars)=MID(“W3SEO99”,2,3)Truy xuất các ký tự 2 đến 5
4ISTEXTThông tinTrả về True nếu tham số được cung cấp là Văn bản=ISTEXT(value)value – Giá trị cần kiểm tra.
5FINDBản vănTrả về vị trí bắt đầu của một chuỗi văn bản trong một chuỗi văn bản khác. Hàm này phân biệt chữ hoa chữ thường.
=FIND(find_text, within_text, [start_num])
=FIND(“oo”,”Roofing”,1)Tìm oo trong “Roofing”, Kết quả là 2
6REPLACEBản vănThay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi được chỉ định khác.
=REPLACE (old_text, start_num, num_chars, new_text)
=REPLACE(“Roofing”,2,2,”xx”)Thay thế “oo” bằng “xx”

Function ngày giờ trong excel

Các hàm này được sử dụng để thao tác các giá trị ngày tháng. Bảng sau đây cho thấy một số hàm ngày phổ biến

S/NFunctionTHỂ LOẠIMÔ TẢCÔNG THỨC SỬ DỤNG
1DATENgày & giờTrả về số đại diện cho ngày trong mã excel=DATE(2015,2,4)
2DAYSNgày & giờTìm số ngày giữa hai ngày=DAYS(D6,C6)
3MONTHNgày & giờTrả về tháng từ một giá trị ngày=MONTH(“4/2/2015”)
4MINUTENgày & giờTrả về số phút từ một giá trị thời gian=MINUTE(“12:31”)
5YEARNgày & giờTrả về năm từ một giá trị ngày tháng=YEAR(“04/02/2015”)

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được sử dụng để thực hiện tra cứu theo chiều dọc ở cột bên trái nhất và trả về một giá trị trong cùng một hàng từ cột mà bạn chỉ định. Hãy giải thích điều này bằng ngôn ngữ của một giáo dân. Ngân sách đồ dùng gia đình có một cột số sê-ri xác định duy nhất từng mặt hàng trong ngân sách. Giả sử bạn có số sê-ri của mặt hàng và bạn muốn biết mô tả mặt hàng, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP. Đây là cách hàm VLOOKUP hoạt động.

=VLOOKUP (C12, A4:B8, 2, FALSE)

ĐÂY,

 • “= VLOOKUP” gọi hàm tra cứu theo chiều dọc
 • “C12” chỉ định giá trị được tra cứu ở cột ngoài cùng bên trái
 • “A4: B8” chỉ định mảng bảng với dữ liệu
 • “2” chỉ định số cột với giá trị hàng được trả về bởi hàm VLOOKUP
 • “FALSE” cho hàm VLOOKUP biết rằng chúng tôi đang tìm kiếm kết quả khớp chính xác của giá trị tra cứu được cung cấp

Hình ảnh động bên dưới cho thấy điều này đang hoạt động

Xem thêm date trong java

Đây là danh sách các Công thức và Hàm Excel quan trọng

Bạn cần phải nhớ những công thức và hàm chính này vì nó rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi hiện nay.

 • SUM function = =SUM(E4:E8)
 • MIN function = =MIN(E4:E8)
 • MAX function = =MAX(E4:E8)
 • AVERAGE function = =AVERAGE(E4:E8)
 • COUNT function = =COUNT(E4:E8)
 • DAYS function = =DAYS(D4,C4)
 • VLOOKUP function = =VLOOKUP (C12, A4:B8, 2, FALSE)
 • DATE function = =DATE(2020,2,4)

Tóm lược

Excel cho phép bạn thao tác dữ liệu bằng công thức và / hoặc hàm. Các hàm thường hoạt động hiệu quả hơn so với việc viết công thức. Các hàm cũng chính xác hơn so với công thức vì tỷ lệ mắc lỗi là rất tối thiểu.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now