Rate this post

Trong Kali Linux, có một số công cụ mạnh mẽ để thực hiện sniffing và spoofing, cho phép người dùng theo dõi và chiếm quyền kiểm soát lưu lượng mạng. Dưới đây là một số công cụ phổ biến để thực hiện công việc này:

bettercap

BetterCAP là một công cụ kiểm tra bảo mật mạng mã nguồn mở được phát triển trên nền tảng Golang. Nó cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ để thực hiện các cuộc tấn công và kiểm tra bảo mật mạng.

Các tính năng chính của BetterCAP bao gồm:

 1. Man-in-the-Middle (MITM) Attacks: BetterCAP cho phép thực hiện các cuộc tấn công MITM để giám sát và can thiệp vào giao tiếp giữa các thiết bị trong mạng. Điều này cho phép bạn kiểm tra bảo mật và phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống.
 2. Packet Sniffing: BetterCAP có khả năng theo dõi và bắt gói tin trong mạng. Điều này cho phép bạn kiểm tra dữ liệu đang được truyền qua mạng và phân tích thông tin quan trọng từ các gói tin này.
 3. Đánh cắp thông tin đăng nhập: BetterCAP có thể thực hiện các cuộc tấn công để đánh cắp thông tin đăng nhập từ các phiên làm việc trên mạng, bao gồm cả thông tin đăng nhập vào các trang web và ứng dụng.
 4. Đoạn mã hóa HTTPS: BetterCAP hỗ trợ việc giải mã và kiểm tra các kết nối HTTPS. Điều này cho phép bạn xem nội dung của các trang web được truyền qua kết nối bảo mật HTTPS và kiểm tra tính bảo mật của chúng.
 5. Scripting và Plugin: BetterCAP hỗ trợ việc viết các script và plugin tùy chỉnh để mở rộng khả năng của công cụ. Bạn có thể tạo ra các tấn công và kiểm tra tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn.

BetterCAP là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kiểm tra bảo mật mạng. Tuy nhiên, khi sử dụng BetterCAP, hãy luôn tuân thủ luật pháp và chính sách bảo mật và chỉ sử dụng công cụ này trên các hệ thống mà bạn có quyền truy cập và sự cho phép.

Burp Suite Burp Suite

Burp Suite là một công cụ kiểm tra bảo mật ứng dụng web được phát triển bởi PortSwigger. Nó cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ để thực hiện kiểm tra bảo mật ứng dụng web và phát hiện các lỗ hổng bảo mật.

Burp Suite bao gồm các thành phần chính sau:

 1. Proxy: Burp Suite cho phép bạn chuyển hướng lưu lượng truy cập từ trình duyệt web qua proxy của nó. Điều này cho phép bạn ghi lại các yêu cầu và phản hồi HTTP, điều chỉnh và kiểm tra chúng trước khi gửi tới máy chủ ứng dụng.
 2. Spider: Spider trong Burp Suite có khả năng tự động khám phá các liên kết và chức năng trong ứng dụng web để xây dựng một bản đồ của ứng dụng. Điều này giúp bạn xác định các điểm yếu và lỗ hổng trong ứng dụng.
 3. Scanner: Burp Suite cung cấp một công cụ Scanner tích hợp để tự động phát hiện các lỗ hổng bảo mật như lỗ hổng SQL injection, XSS, CSRF và nhiều lỗ hổng khác. Bạn có thể tùy chỉnh các quy tắc quét và kiểm tra kết quả để đưa ra các báo cáo chi tiết về các lỗ hổng phát hiện được.
 4. Intruder: Intruder cho phép bạn thực hiện tấn công theo từ điển và tấn công bằng phương pháp tùy chỉnh. Bạn có thể đặt các điểm chèn và tùy chỉnh các loại tấn công để kiểm tra tính bảo mật của ứng dụng.
 5. Repeater: Repeater cho phép bạn tái sử dụng và chỉnh sửa các yêu cầu HTTP và phản hồi để thử nghiệm và kiểm tra lại các tương tác với ứng dụng.
 6. Decoder: Burp Suite cung cấp các công cụ giải mã để xem nội dung được mã hóa và phân tích thông tin quan trọng từ các yêu cầu và phản hồi.
 7. Collaborator: Collaborator giúp bạn phát hiện các lỗ hổng phụ thuộc vào hệ thống bên thứ ba bằng cách theo dõi các yêu cầu từ ứng dụng tới các máy chủ ngoài và kiểm tra các phản hồi.

Burp Suite là một công cụ rất phổ biến trong lĩnh vực kiểm tra bảo mật ứng dụng web và được sử dụng rộng rãi

DNSChef

DNSChef là một công cụ kiểm tra bảo mật mạng và phân giải tên miền (DNS) được phát triển bởi Pete ‘corelanc0d3r’ Arlinghaus. Nó cho phép bạn thực hiện các kỹ thuật tấn công DNS, nhằm kiểm tra tính bảo mật và sự phản ứng của hệ thống mạng.

Dưới đây là một số tính năng chính của DNSChef:

 1. Phishing DNS: DNSChef cho phép bạn thực hiện các cuộc tấn công DNS spoofing để chuyển hướng lưu lượng DNS đến máy chủ giả mạo. Điều này có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công như phishing, để đánh cắp thông tin đăng nhập và thông tin nhạy cảm từ người dùng.
 2. Phân giải tên miền tuỳ chỉnh: Bạn có thể cấu hình DNSChef để phân giải các tên miền nhất định đến các địa chỉ IP tuỳ chỉnh. Điều này rất hữu ích trong việc kiểm tra ứng dụng và hệ thống, khi bạn muốn chuyển hướng các yêu cầu DNS từ một tên miền cụ thể đến một máy chủ mà bạn kiểm soát.
 3. Quản lý các quy tắc DNS: DNSChef cho phép bạn tạo và quản lý các quy tắc DNS tùy chỉnh. Bạn có thể định nghĩa các quy tắc dựa trên các mẫu đích, địa chỉ IP đích và các thông số khác để điều chỉnh cách xử lý yêu cầu DNS.
 4. Ghi lại lưu lượng DNS: DNSChef có khả năng ghi lại và ghi nhận các yêu cầu DNS và các phản hồi tương ứng. Điều này giúp bạn theo dõi và phân tích lưu lượng DNS trong quá trình kiểm tra và phát triển ứng dụng.

DNSChef là một công cụ mạnh mẽ trong việc kiểm tra bảo mật mạng và phân giải tên miền. Tuy nhiên, hãy chắc chắn sử dụng nó với mục đích hợp lệ và tuân thủ các quy định và quy tắc an ninh mạng.

fiked

Fiked là một công cụ mô phỏng một dịch vụ mạng giả mạo trong môi trường kiểm thử bảo mật. Nó được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công Man-in-the-Middle (MITM) bằng cách mô phỏng một dịch vụ mạng giả mạo, từ đó thu thập thông tin xác thực từ các thiết bị kết nối đến mạng.

Dưới đây là một số thông tin về Fiked:

 1. Giả mạo dịch vụ mạng: Fiked giả mạo một dịch vụ mạng như HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, Telnet, FTP, và nhiều dịch vụ khác. Khi một thiết bị kết nối đến dịch vụ giả mạo, Fiked sẽ thu thập thông tin xác thực và dữ liệu tương tác của người dùng.
 2. MITM và thu thập thông tin: Bằng cách mô phỏng một dịch vụ mạng, Fiked cho phép thực hiện cuộc tấn công MITM và thu thập thông tin quan trọng như tên đăng nhập, mật khẩu, dữ liệu gửi và nhận qua giao thức mạng.
 3. Hỗ trợ giao thức và cấu hình linh hoạt: Fiked hỗ trợ nhiều giao thức mạng và cung cấp cấu hình linh hoạt để tùy chỉnh hoạt động của công cụ. Bạn có thể cấu hình cổng lắng nghe, loại giao thức, các thông báo giả mạo, và các tùy chọn khác để tùy chỉnh tấn công theo nhu cầu của bạn.
 4. Quản lý và ghi lại dữ liệu: Fiked cung cấp các tùy chọn để quản lý và ghi lại dữ liệu thu thập được từ cuộc tấn công. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu thu thập trong các tệp tin và phân tích sau này.

Lưu ý rằng Fiked là một công cụ được sử dụng cho mục đích kiểm thử bảo mật và chỉ nên được sử dụng với sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp của hệ thống và dịch vụ mạng.

hamster-sidejack

Hamster-Sidejack là một công cụ kiểm thử bảo mật trong lĩnh vực tấn công Man-in-the-Middle (MITM). Nó được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công MITM trên các phiên HTTP và HTTPS, nhằm thu thập thông tin xác thực và lưu lượng truy cập của người dùng.

Dưới đây là một số thông tin về Hamster-Sidejack:

 1. Tấn công MITM trên HTTP và HTTPS: Hamster-Sidejack cho phép thực hiện cuộc tấn công MITM trên các phiên HTTP và HTTPS. Khi thiết bị kết nối đến mạng qua Hamster-Sidejack, nó sẽ giả mạo và can thiệp vào giao tiếp giữa người dùng và máy chủ web để thu thập thông tin xác thực và lưu lượng truy cập.
 2. Ghi lại thông tin xác thực và lưu lượng truy cập: Khi tấn công thành công, Hamster-Sidejack sẽ ghi lại các thông tin xác thực như tên đăng nhập, mật khẩu và các yêu cầu truy cập từ người dùng. Điều này giúp nhà kiểm thử bảo mật thu thập thông tin quan trọng để đánh giá mức độ bảo mật của hệ thống.
 3. Hỗ trợ tùy chỉnh và mở rộng: Hamster-Sidejack cung cấp khả năng tùy chỉnh và mở rộng để phù hợp với các yêu cầu kiểm thử bảo mật cụ thể. Bạn có thể cấu hình các thiết lập proxy, cổng lắng nghe, các quy tắc xác thực và các tùy chọn khác để điều chỉnh tấn công.

Lưu ý rằng Hamster-Sidejack là một công cụ kiểm thử bảo mật được sử dụng với mục đích hợp pháp và chỉ nên được thực hiện với sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp của hệ thống và dịch vụ mạng.

HexInject

HexInject là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng trong kiểm thử bảo mật và phân tích mạng. Nó cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các gói tin mạng trực tiếp từ mức độ hex, giúp bạn thực hiện các kiểm tra và tấn công liên quan đến mạng một cách linh hoạt.

Dưới đây là một số thông tin về HexInject:

 1. Tạo và chỉnh sửa gói tin mạng: HexInject cho phép bạn tạo và chỉnh sửa gói tin mạng trực tiếp từ cấu trúc hex của chúng. Bạn có thể chỉnh sửa các trường header, payload và các phần khác của gói tin để thực hiện các kiểm tra và tấn công như tấn công buffer overflow, tấn công SQL injection, và nhiều hơn nữa.
 2. Hỗ trợ nhiều giao thức: HexInject hỗ trợ nhiều giao thức mạng phổ biến như TCP, UDP và ICMP. Điều này cho phép bạn tạo và chỉnh sửa gói tin cho các giao thức khác nhau trong quá trình kiểm thử bảo mật.
 3. Giám sát và phân tích mạng: HexInject cung cấp khả năng giám sát và phân tích gói tin mạng. Bạn có thể theo dõi và hiểu các tương tác mạng, phân tích cú pháp gói tin và phát hiện các lỗ hổng bảo mật có thể tồn tại trong hệ thống.

Lưu ý rằng HexInject là một công cụ mạnh mẽ và cần được sử dụng với mục đích hợp pháp. Sử dụng nó để kiểm thử bảo mật chỉ khi bạn có sự đồng ý và quyền hợp pháp từ chủ sở hữu hệ thống và mạng.

iaxflood

iaxflood là một công cụ được sử dụng trong kiểm thử bảo mật và phân tích hệ thống VoIP (Voice over IP). Nó được thiết kế để tấn công và kiểm tra tính ổn định và bảo mật của hệ thống VoIP dựa trên giao thức IAX (Inter-Asterisk eXchange).

Dưới đây là một số thông tin về iaxflood:

 1. Tấn công DoS (Denial of Service): iaxflood cho phép bạn tạo ra các gói tin mạng IAX giả mạo và gửi chúng đến hệ thống VoIP mục tiêu. Điều này có thể gây ra tình trạng quá tải và làm cho hệ thống VoIP không thể hoạt động đúng cách, gây ra sự gián đoạn trong việc thiết lập cuộc gọi hoặc làm gián đoạn dịch vụ.
 2. Kiểm tra tính ổn định: Bằng cách tạo ra một luồng lưu lượng IAX lớn, iaxflood có thể kiểm tra tính ổn định của hệ thống VoIP bằng cách đưa ra một lượng lớn các kết nối và yêu cầu đồng thời. Điều này giúp bạn xác định được khả năng xử lý và khả năng chịu tải của hệ thống.
 3. Kiểm tra bảo mật: iaxflood cũng có thể được sử dụng để kiểm tra bảo mật của hệ thống VoIP. Bằng cách tạo ra các gói tin mạng IAX có nội dung đặc biệt và không hợp lệ, bạn có thể kiểm tra xem hệ thống có phản ứng phù hợp và có cơ chế bảo vệ chống lại các tấn công không hợp lệ hay không.

Lưu ý rằng việc sử dụng iaxflood trong môi trường sản xuất hoặc trên hệ thống không được phép có thể gây ra sự gián đoạn và gây hại cho hệ thống. Đảm bảo rằng bạn sử dụng công cụ này chỉ trong mục đích kiểm thử bảo mật hợp pháp và có sự đồng ý từ chủ sở hữu hệ thống VoIP trước khi tiến hành bất kỳ kiểm tra nào.

inviteflood

inviteflood là một công cụ trong lĩnh vực VoIP (Voice over IP) được sử dụng để thực hiện tấn công DoS (Denial of Service) hoặc DDoS (Distributed Denial of Service) đối với hệ thống VoIP mục tiêu. Công cụ này thường được sử dụng trong các bài kiểm tra bảo mật hoặc trong các cuộc tấn công mạng.

inviteflood tạo ra một lưu lượng gọi đến hệ thống VoIP bằng cách gửi các yêu cầu INVITE (mời) đến các địa chỉ IP và cổng mục tiêu. Mục đích của việc gửi các yêu cầu INVITE liên tục là làm quá tải hệ thống VoIP và làm cho nó không thể hoạt động đúng cách.

Tuy nhiên, việc sử dụng inviteflood để thực hiện tấn công DoS hoặc DDoS là không hợp pháp và có thể gây ra sự cố mạng, làm gián đoạn dịch vụ và gây thiệt hại cho hệ thống mục tiêu. Để tránh vi phạm pháp luật và tạo ra sự cố không mong muốn, việc sử dụng inviteflood hoặc bất kỳ công cụ tấn công mạng nào khác cần được thực hiện chỉ trong môi trường kiểm thử bảo mật hợp pháp và với sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống.

iSMTP

iSMTP là một công cụ trong lĩnh vực thử nghiệm bảo mật và kiểm tra hệ thống email. iSMTP được sử dụng để thực hiện các kiểm tra và tấn công liên quan đến giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) trong việc gửi và nhận email.

Công cụ này cho phép người dùng thực hiện các kiểm tra bảo mật như kiểm tra tính xác thực (authentication), kiểm tra tính toàn vẹn của email, kiểm tra tính bảo mật và các lỗ hổng trong cấu hình hệ thống email.

iSMTP cung cấp các chức năng như gửi email, spoofing (giả mạo) địa chỉ email, thử các phương thức xác thực khác nhau, tìm kiếm và khai thác các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống email, và theo dõi và ghi lại các thông tin quan trọng như lỗi hệ thống, phản hồi từ máy chủ email, v.v.

Tuy nhiên, việc sử dụng iSMTP hoặc bất kỳ công cụ nào khác để thực hiện các hoạt động tấn công mạng trái phép là vi phạm pháp luật và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng iSMTP nên chỉ được thực hiện trong môi trường kiểm thử bảo mật hợp pháp và với sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống.

isr-evilgrade

isr-evilgrade là một công cụ trong lĩnh vực kiểm thử bảo mật và khai thác lỗ hổng phần mềm. Công cụ này được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công MITM (Man-in-the-Middle) và khai thác lỗ hổng phần mềm bằng cách tấn công vào quá trình cập nhật tự động của các ứng dụng và phần mềm.

isr-evilgrade cho phép người dùng tạo và cấu hình các phiên bản độc hại (malicious versions) của các phần mềm phổ biến như trình duyệt web, trình đọc PDF, phần mềm chat, v.v. Công cụ này có thể thay thế phiên bản chính thức của phần mềm đó trong quá trình cập nhật tự động, khiến người dùng cài đặt phiên bản độc hại mà không hề hay biết.

Khi một phiên bản độc hại được cài đặt, isr-evilgrade cung cấp các khả năng khai thác lỗ hổng, thu thập thông tin nhạy cảm, tạo điều kiện để tiến hành tấn công từ xa, và thậm chí kiểm soát hoàn toàn hệ thống mục tiêu.

Tuy nhiên, việc sử dụng isr-evilgrade để thực hiện các hoạt động tấn công mạng trái phép là vi phạm pháp luật và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng isr-evilgrade nên chỉ được thực hiện trong môi trường kiểm thử bảo mật hợp pháp và với sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống.

Xem thêm Các phép toán logic cơ bản

mitmproxy

mitmproxy là một công cụ proxy trung gian (proxy) mã nguồn mở và mạnh mẽ được sử dụng trong kiểm thử bảo mật ứng dụng web. Nó cho phép người dùng theo dõi, ghi lại, chuyển tiếp và chỉnh sửa lưu lượng mạng HTTP/HTTPS giữa máy khách và máy chủ.

Với mitmproxy, bạn có thể xem và phân tích các yêu cầu và phản hồi HTTP/HTTPS của ứng dụng web, kiểm tra và sửa đổi thông tin gửi và nhận, thực hiện các kiểm thử tấn công như thay đổi tham số, thử lỗ hổng bảo mật, v.v.

Các tính năng chính của mitmproxy bao gồm:

 • Ghi lại và phân tích lưu lượng mạng HTTP/HTTPS chi tiết.
 • Chỉnh sửa yêu cầu và phản hồi HTTP/HTTPS trước khi chúng được gửi và nhận.
 • Kiểm soát và chặn yêu cầu và phản hồi theo các tiêu chí như URL, phương thức, thẻ, v.v.
 • Tích hợp với giao diện dòng lệnh và giao diện web đồ họa (mitmweb).
 • Hỗ trợ các tính năng bảo mật như SSL/TLS interception và xác thực người dùng.

mitmproxy được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện lỗ hổng bảo mật, xác thực và kiểm tra tấn công ứng dụng web. Nó cung cấp cho người dùng một cách tiện lợi và mạnh mẽ để giám sát và tương tác với giao tiếp HTTP/HTTPS trong quá trình kiểm thử bảo mật ứng dụng web.

rebind

Rebind là một kỹ thuật tấn công mạng, nó liên quan đến việc chiếm đoạt quyền kiểm soát truy cập mạng của người dùng và định tuyến các yêu cầu mạng đến các máy chủ giả mạo. Khi một máy tính hoặc thiết bị truy cập vào mạng, thông thường nó sẽ tìm kiếm và liên kết với một máy chủ DNS (Domain Name System) để giải quyết tên miền thành địa chỉ IP. Tuy nhiên, trong một cuộc tấn công rebind, các máy chủ DNS được thay đổi để định tuyến các yêu cầu mạng đến máy chủ giả mạo.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công rebind là đánh lừa người dùng và chiếm đoạt thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện các hành động độc hại. Khi máy tính hoặc thiết bị kết nối với máy chủ giả mạo, kẻ tấn công có thể điều khiển các yêu cầu và phản hồi mạng, gửi thông tin sai lệch hoặc độc hại đến người dùng.

Để bảo vệ chống lại cuộc tấn công rebind, người dùng và hệ thống mạng nên sử dụng các biện pháp bảo mật như cập nhật và vá các lỗ hổng trong phần mềm, sử dụng phần mềm chống malware và firewall, kiểm tra và giám sát lưu lượng mạng, và giám sát hoạt động DNS để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.

responder

Responder là một công cụ tấn công mạng được sử dụng trong các cuộc tấn công đánh cắp thông tin xác thực (credential theft) và tấn công tương tác (man-in-the-middle) trên mạng local. Nó hoạt động bằng cách giả lập các dịch vụ mạng, chẳng hạn như SMB, HTTP, FTP, LDAP, và cung cấp thông tin giả mạo cho các yêu cầu mạng từ các thiết bị khác.

Các tính năng chính của Responder bao gồm:

 1. Đánh cắp thông tin xác thực (credential theft): Responder có khả năng thu thập thông tin xác thực của người dùng, bao gồm tên người dùng và mật khẩu, thông qua các yêu cầu mạng giả mạo.
 2. Tấn công tương tác (man-in-the-middle): Responder có thể chuyển tiếp các yêu cầu mạng giữa người dùng và máy chủ, cho phép kẻ tấn công theo dõi và sửa đổi dữ liệu truyền qua mạng.
 3. Tấn công tương tác với giao thức SMB: Responder hỗ trợ tấn công tương tác với giao thức SMB (Server Message Block), cho phép kẻ tấn công truy cập và chiếm quyền điều khiển các tài nguyên chia sẻ trên mạng.
 4. Hỗ trợ đa nền tảng: Responder có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, Linux và macOS.

Chú ý: Sử dụng Responder để thực hiện các hoạt động tấn công mạng mà không được sự đồng ý và phép cấp có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng công cụ này chỉ nên được thực hiện trong môi trường kiểm thử bảo mật hợp pháp và tuân thủ các quy định và quy tắc an ninh mạng.

rtpbreak

RTPBreak là một công cụ mạng được sử dụng trong kiểm thử bảo mật và phân tích giao thức Real-time Transport Protocol (RTP). RTP là một giao thức dùng trong việc truyền tải các luồng phương tiện (như âm thanh và video) trên mạng.

RTPBreak cho phép người dùng theo dõi và phân tích các luồng RTP để phát hiện các lỗ hổng bảo mật, sự cố truyền tải và các vấn đề khác liên quan đến giao thức RTP. Công cụ này có thể giúp xác định các lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác trong việc truyền tải phương tiện, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các luồng RTP để phục vụ cho việc phân tích và gỡ lỗi.

Một số tính năng chính của RTPBreak bao gồm:

 1. Giám sát và phân tích luồng RTP: RTPBreak có khả năng giám sát và phân tích các luồng RTP trên mạng, cho phép người dùng xem và phân tích dữ liệu phương tiện truyền tải.
 2. Phát hiện các lỗ hổng bảo mật: Công cụ này có thể phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong giao thức RTP và các thành phần liên quan, giúp người dùng tìm ra các điểm yếu có thể bị tấn công.
 3. Ghi lại và tái phát luồng RTP: RTPBreak cho phép người dùng ghi lại và tái phát các luồng RTP để tiến hành phân tích chi tiết và xác nhận các vấn đề liên quan.
 4. Hỗ trợ nhiều giao thức liên quan: Công cụ này hỗ trợ không chỉ RTP mà còn các giao thức khác như RTCP (Real-time Transport Control Protocol) và RTSP (Real-Time Streaming Protocol).

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc sử dụng RTPBreak để thực hiện các hoạt động kiểm thử bảo mật mà không được sự đồng ý và phép cấp có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Đảm bảo sử dụng công cụ này chỉ trong môi trường kiểm thử bảo mật hợp pháp và tuân thủ các quy định và quy tắc an ninh mạng.

rtpinsertsound

rtpinsertsound là một công cụ mạng được sử dụng để chèn âm thanh vào các luồng Real-time Transport Protocol (RTP). RTP là một giao thức được sử dụng để truyền tải các luồng phương tiện như âm thanh và video trên mạng.

Công cụ rtpinsertsound cho phép người dùng chèn âm thanh từ các tập tin âm thanh đã có sẵn vào các luồng RTP. Điều này có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, bao gồm:

 1. Thử nghiệm hệ thống truyền tải phương tiện: Công cụ này có thể được sử dụng để kiểm tra tính ổn định và chất lượng của hệ thống truyền tải phương tiện bằng cách chèn âm thanh vào các luồng RTP và theo dõi kết quả.
 2. Phân tích luồng RTP: Rtpinsertsound cho phép người dùng chèn âm thanh vào các luồng RTP để phục vụ cho việc phân tích và kiểm tra dữ liệu phương tiện truyền tải.
 3. Tạo hiệu ứng âm thanh: Công cụ này có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng âm thanh đặc biệt bằng cách chèn âm thanh vào luồng RTP.

Để sử dụng rtpinsertsound, người dùng cần cung cấp tập tin âm thanh đích và cấu hình các tham số như địa chỉ IP và cổng đích của luồng RTP.

Lưu ý rằng việc sử dụng rtpinsertsound để chèn âm thanh vào các luồng RTP mà không được sự đồng ý và phép cấp có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Hãy đảm bảo sử dụng công cụ này chỉ trong môi trường hợp pháp và tuân thủ các quy định và quy tắc an ninh mạng.

sctpscan

SCTPScan là một công cụ mạng được sử dụng để quét và kiểm tra các cổng SCTP (Stream Control Transmission Protocol). SCTP là một giao thức truyền tải lớp giao vận trong mô hình TCP/IP, được sử dụng để truyền tải dữ liệu qua mạng. Công cụ SCTPScan cho phép người dùng kiểm tra tính khả dụng và trạng thái của các cổng SCTP trên một máy chủ hoặc mạng cụ thể.

Để sử dụng SCTPScan, người dùng cần chỉ định địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ cần kiểm tra. Công cụ sẽ thực hiện quét các cổng SCTP và báo cáo trạng thái của từng cổng, bao gồm trạng thái mở (open), đóng (closed), hoặc không xác định (unknown).

Công cụ SCTPScan có thể hữu ích trong việc kiểm tra và đánh giá bảo mật mạng. Nó giúp người dùng xác định các cổng SCTP đang mở trên một máy chủ, cho phép phát hiện các lỗ hổng bảo mật tiềm năng hoặc sự cố cấu hình. Công cụ này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra tính khả dụng của các dịch vụ SCTP trên một hệ thống.

Lưu ý rằng việc sử dụng SCTPScan để quét và kiểm tra cổng SCTP của một máy chủ hoặc mạng mà không được sự đồng ý và phép cấp có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Hãy đảm bảo sử dụng công cụ này chỉ trong môi trường hợp pháp và tuân thủ các quy định và quy tắc an ninh mạng.

SIPArmyKnife

SIPArmyKnife (SIPAK) là một công cụ mạng mã nguồn mở được sử dụng để kiểm tra và tấn công các hệ thống VoIP (Voice over IP) dựa trên giao thức SIP (Session Initiation Protocol). SIP là giao thức được sử dụng để thiết lập, điều chỉnh và kết thúc các cuộc gọi điện thoại và truyền dữ liệu âm thanh qua mạng IP.

SIPArmyKnife cung cấp nhiều tính năng và chức năng hữu ích để kiểm tra bảo mật hệ thống VoIP. Một số tính năng chính của SIPArmyKnife bao gồm:

 1. Quét cổng SIP: Công cụ này cho phép quét các cổng SIP trên một máy chủ hoặc mạng cụ thể để xác định các dịch vụ VoIP đang chạy.
 2. Kiểm tra và phân tích gói tin SIP: SIPArmyKnife có khả năng theo dõi và phân tích gói tin SIP để hiểu và giám sát các trao đổi thông tin trong các cuộc gọi VoIP. Điều này giúp người dùng phát hiện các lỗ hổng bảo mật, sự cố và xác định các vấn đề liên quan đến giao thức SIP.
 3. Tấn công và kiểm tra thâm nhập: Công cụ này cung cấp các chức năng tấn công và kiểm tra thâm nhập để đánh giá bảo mật của hệ thống VoIP. Ví dụ, nó có thể thực hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS), tấn công bằng cách làm giả danh người dùng, hoặc tấn công thông qua việc xâm nhập vào thông tin đăng nhập của người dùng.
 4. Tùy chỉnh và mở rộng: SIPArmyKnife cho phép người dùng tùy chỉnh và mở rộng các tính năng bằng cách thêm các plugin và script tùy chỉnh. Điều này cho phép tùy biến công cụ theo nhu cầu cụ thể của mỗi dự án hay môi trường.

SIPArmyKnife được sử dụng bởi các chuyên gia bảo mật và nhà phát triển để kiểm tra bảo mật và xác định các lỗ hổng trong hệ thống VoIP. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này mà không có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu hệ thống có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, hãy sử dụng SIPArmyKnife một cách có trách nhiệm.

SIPp

SIPp là một công cụ mô phỏng giao thức SIP (Session Initiation Protocol) được sử dụng để kiểm tra hiệu suất và tải của các hệ thống VoIP (Voice over IP). Giao thức SIP là giao thức được sử dụng trong việc thiết lập, duy trì và kết thúc các cuộc gọi và truyền dữ liệu âm thanh qua mạng IP.

SIPp cho phép người dùng tạo ra các kịch bản kiểm thử, mô phỏng các cuộc gọi và tải lên hệ thống VoIP để đánh giá hiệu suất, sức chịu đựng và đảm bảo chất lượng của hệ thống. Các tính năng chính của SIPp bao gồm:

 1. Mô phỏng cuộc gọi: SIPp cho phép người dùng mô phỏng cuộc gọi VoIP bằng cách tạo ra các gói tin SIP và gửi chúng đến máy chủ VoIP. Điều này giúp kiểm tra và đánh giá khả năng xử lý cuộc gọi của hệ thống, xác định sự ổn định và đánh giá hiệu suất của nó.
 2. Tải áp lực và kiểm thử tải: SIPp có khả năng tạo ra tải áp lực cao trên hệ thống VoIP để đo đạc sức chịu đựng và hiệu suất của nó. Người dùng có thể cấu hình và điều chỉnh các thông số tải như số lượng cuộc gọi đồng thời, tốc độ gửi và các yêu cầu đặc biệt khác để kiểm tra giới hạn và sự ổn định của hệ thống.
 3. Ghi và phân tích dữ liệu: SIPp cho phép người dùng ghi lại các hoạt động mạng và dữ liệu gửi và nhận trong quá trình kiểm thử. Điều này giúp phân tích và đánh giá kết quả kiểm thử, xác định vấn đề và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.

SIPp là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng bởi các chuyên gia mạng và nhà phát triển VoIP để kiểm tra, đánh giá và tối ưu hóa các hệ thống VoIP. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này mà không có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu hệ thống có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, hãy sử dụng SIP

SIPVicious

SIPVicious là một bộ công cụ bảo mật VoIP mã nguồn mở được sử dụng để kiểm tra và phát hiện lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống VoIP dựa trên giao thức SIP (Session Initiation Protocol). Giao thức SIP được sử dụng trong việc thiết lập, duy trì và kết thúc các cuộc gọi và truyền dữ liệu âm thanh qua mạng IP.

SIPVicious cung cấp nhiều công cụ khác nhau để thực hiện các kiểm tra bảo mật VoIP, bao gồm:

 1. svmap: Công cụ này được sử dụng để quét mạng và xác định các máy chủ VoIP sử dụng giao thức SIP.
 2. svwar: Công cụ này thực hiện cuộc tấn công dò mật khẩu bằng cách tạo ra danh sách người dùng và thử các mật khẩu phổ biến.
 3. svcrack: Đây là công cụ dùng để thực hiện cuộc tấn công dò mật khẩu thông qua việc thử nhiều mật khẩu từ một danh sách cho trước.
 4. svreport: Công cụ này tự động tạo báo cáo về các lỗ hổng bảo mật được phát hiện trong hệ thống VoIP.

SIPVicious được sử dụng bởi các chuyên gia bảo mật và nhà phát triển để kiểm tra bảo mật, phát hiện lỗ hổng và đánh giá sự an toàn của các hệ thống VoIP. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này mà không có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu hệ thống có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, hãy sử dụng SIPVicious một cách có trách nhiệm và theo đúng quy định.

Sniffjoke

SniffJoke là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng trung gian (man-in-the-middle) và giả mạo giao tiếp (spoofing) trên mạng. Nó cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như chặn và sửa đổi các gói tin trong quá trình truyền thông giữa hai bên.

Các tính năng và chức năng chính của SniffJoke bao gồm:

 1. Tấn công Man-in-the-Middle: SniffJoke cho phép người dùng can thiệp vào quá trình giao tiếp giữa hai bên và lấy thông tin nhạy cảm bằng cách trở thành một bên trung gian trong quá trình truyền thông.
 2. Spoofing: Công cụ này cung cấp khả năng giả mạo địa chỉ IP, MAC và các thông tin khác để che đậy danh tính và nguồn gốc của người tấn công.
 3. Sửa đổi gói tin: Người dùng có thể thay đổi nội dung của các gói tin trong quá trình truyền thông, cho phép thực hiện các cuộc tấn công như thay đổi dữ liệu, chèn mã độc, hay phá vỡ tính toàn vẹn của gói tin.

SniffJoke được sử dụng trong các kịch bản kiểm tra bảo mật và nghiên cứu để đánh giá sự an toàn của hệ thống mạng. Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ này mà không có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu hệ thống có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, hãy sử dụng SniffJoke một cách có trách nhiệm và theo đúng quy định.

SSLsplit

SSLsplit là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng trong kiểm thử và tấn công bảo mật mạng để phá vỡ và giám sát giao thức SSL/TLS. Nó cho phép người dùng thực hiện các cuộc tấn công man-in-the-middle (MITM) để giám sát và kiểm soát giao tiếp giữa các máy khách và máy chủ qua kết nối SSL/TLS.

Các tính năng và chức năng chính của SSLsplit bao gồm:

 1. Intercept SSL/TLS connections: SSLsplit có khả năng giám sát và chặn các kết nối SSL/TLS giữa máy khách và máy chủ. Khi được cấu hình và triển khai đúng, SSLsplit có thể chèn mình vào giữa các bên trong quá trình bắt tay SSL/TLS và thực hiện giám sát và kiểm soát dữ liệu giao tiếp.
 2. SSL/TLS certificate manipulation: Công cụ này cho phép người dùng tạo chứng chỉ SSL/TLS giả mạo hoặc sử dụng chứng chỉ tự ký để giả mạo các trang web và máy chủ. Điều này cho phép SSLsplit tạo ra các chứng chỉ SSL/TLS trung gian để mã hoá và giải mã dữ liệu trong quá trình truyền.
 3. Logging and session recording: SSLsplit có khả năng ghi lại các phiên giao tiếp SSL/TLS, bao gồm dữ liệu gửi và nhận, để phân tích và kiểm tra sau này.

SSLsplit được sử dụng trong các tình huống như kiểm tra bảo mật, phân tích dữ liệu mạng và giám sát hoạt động của ứng dụng web và dịch vụ sử dụng SSL/TLS. Tuy nhiên, việc sử dụng SSLsplit để tấn công hoặc xâm nhập mạng mà không có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu có thể vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, hãy sử dụng SSLsplit một cách có trách nhiệm và theo đúng quy định.

sslstrip

SSLStrip là một công cụ tấn công man-in-the-middle (MITM) được sử dụng để thực hiện tấn công trên kết nối SSL/TLS. Công cụ này hoạt động bằng cách thực hiện các cuộc tấn công chuyển đổi các kết nối HTTPS thành HTTP thông thường, từ đó cho phép kẻ tấn công xem và sửa đổi dữ liệu giao tiếp giữa máy khách và máy chủ.

SSLStrip làm việc bằng cách đánh lừa máy khách và máy chủ để thiết lập kết nối không bảo mật, thay vì kết nối an toàn SSL/TLS. Khi kết nối không bảo mật được thiết lập, tất cả dữ liệu gửi và nhận sẽ được truyền đi dưới dạng văn bản không mã hóa, cho phép kẻ tấn công xem và thậm chí sửa đổi thông tin nhạy cảm như tên người dùng, mật khẩu và dữ liệu cá nhân khác.

Các tính năng chính của SSLStrip bao gồm:

 1. Chuyển đổi kết nối HTTPS thành HTTP: SSLStrip thực hiện việc chuyển đổi các kết nối HTTPS thành HTTP thông thường, làm cho thông tin giao tiếp trở nên không bảo mật và dễ bị xem xét.
 2. Intercept và sửa đổi dữ liệu: SSLStrip cho phép kẻ tấn công xem và sửa đổi dữ liệu gửi và nhận giữa máy khách và máy chủ, bao gồm thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm khác.
 3. Redirect: SSLStrip có thể chuyển hướng các yêu cầu từ kết nối HTTPS ban đầu sang các trang web giả mạo hoặc trang web tùy chỉnh được điều khiển bởi kẻ tấn công.

Lưu ý rằng việc sử dụng SSLStrip để tấn công hoặc xâm nhập vào hệ thống mà không có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu là hành vi vi phạm pháp luật và có thể có hậu quả nghiêm trọng. SSLStrip nên chỉ được sử dụng cho mục đích kiểm tra bảo mật hợp pháp và phân tích mạng.

THC-IPV6

THC-IPV6 là một bộ công cụ dùng để kiểm tra và tấn công các hệ thống sử dụng giao thức IPv6. Được phát triển bởi “The Hacker’s Choice” (THC), bộ công cụ này cung cấp các tính năng và tấn công được thiết kế đặc biệt để kiểm tra tính bảo mật của mạng IPv6.

Các tính năng chính của THC-IPV6 bao gồm:

 1. Kiểm tra và tìm kiếm lỗ hổng IPv6: Công cụ này cho phép bạn kiểm tra hệ thống IPv6 và tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật phổ biến liên quan đến IPv6. Nó cung cấp các chức năng quét mạng, quét cổng và xác định các dịch vụ và thiết bị chạy trên mạng IPv6.
 2. Tấn công và khai thác IPv6: THC-IPV6 cung cấp các công cụ tấn công và khai thác đặc biệt dành cho mạng IPv6. Ví dụ như tấn công tràn bộ đệm, tấn công định tuyến, tấn công từ chối dịch vụ (DoS), khai thác lỗ hổng bảo mật và nhiều hơn nữa.
 3. Sử dụng trong kiểm thử bảo mật: Công cụ này được sử dụng rộng rãi trong hoạt động kiểm thử bảo mật để đánh giá tính bảo mật của mạng IPv6 và hệ thống chạy giao thức này. Nó giúp những chuyên gia an ninh mạng và chuyên viên kiểm thử tìm ra các lỗ hổng và điểm yếu trong môi trường IPv6.

Lưu ý rằng việc sử dụng THC-IPV6 để tấn công, xâm nhập vào hệ thống hoặc phạm pháp hóa mạng mà không có sự cho phép và đồng ý của chủ sở hữu là vi phạm pháp luật và có thể có hậu quả nghiêm trọng. THC-IPV6 nên chỉ được sử dụng cho mục đích kiểm tra bảo mật hợp pháp và nghiên cứu.

WebScarab

WebScarab là một công cụ kiểm thử bảo mật ứng dụng web được sử dụng để phân tích và tấn công các ứng dụng web. Nó được phát triển bởi Open Web Application Security Project (OWASP) và cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát hiện lỗ hổng bảo mật và kiểm tra tính bảo mật của các ứng dụng web.

Các tính năng chính của WebScarab bao gồm:

 1. Intercepting Proxy: WebScarab hoạt động như một proxy server cho phép bạn chặn và xem các yêu cầu và phản hồi giữa trình duyệt và máy chủ web. Điều này cho phép bạn theo dõi, sửa đổi và kiểm soát lưu lượng truy cập web để tìm kiếm lỗ hổng bảo mật và khai thác.
 2. Phân tích yêu cầu và phản hồi: Công cụ này cung cấp khả năng phân tích chi tiết các yêu cầu HTTP và phản hồi từ máy chủ web. Bạn có thể xem và chỉnh sửa các thông tin như tiêu đề, cookies, tham số yêu cầu và phản hồi, và nhiều hơn nữa.
 3. Tấn công và kiểm tra bảo mật: WebScarab cung cấp nhiều công cụ tấn công và kiểm tra bảo mật để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web. Ví dụ như tấn công SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), và nhiều loại tấn công khác.
 4. Scripting và mở rộng: Công cụ này hỗ trợ việc viết các kịch bản tùy chỉnh bằng ngôn ngữ BeanShell để tự động hóa các hoạt động và tùy chỉnh quá trình kiểm thử bảo mật. Bạn có thể viết các kịch bản để kiểm tra tự động, gửi yêu cầu tự động và xử lý phản hồi.

WebScarab là một công cụ mạnh mẽ trong việc kiểm thử bảo mật ứng dụng web và phát hiện lỗ hổng bảo mật. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc sử dụng công cụ này phải tuân thủ các quy tắc và quy định liên quan đến việc kiểm thử bảo mật và được thực hiện với sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống.

Wifi Honey

Wifi Honey là một công cụ tấn công mạng không dây (Wi-Fi) được sử dụng trong các hoạt động kiểm thử bảo mật. Nó được thiết kế để thu thập thông tin đăng nhập không dây từ các thiết bị kết nối đến mạng Wi-Fi giả mạo.

Cách hoạt động của Wifi Honey thường là thông qua việc tạo một điểm truy cập Wi-Fi giả mạo, giống như một mạng Wi-Fi công cộng. Khi người dùng cố gắng kết nối vào mạng này, Wifi Honey sẽ ghi lại thông tin đăng nhập của họ như tên người dùng và mật khẩu. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công hoặc phân tích bảo mật.

Tuy nhiên, việc sử dụng Wifi Honey để tấn công hoặc xâm nhập vào mạng Wi-Fi của người khác là bất hợp pháp và vi phạm quy định về quyền riêng tư và an ninh mạng. Việc truy cập vào mạng Wi-Fi của người khác mà không được sự cho phép rõ ràng là một hành vi vi phạm và có thể chịu trách nhiệm hình sự.

Do đó, rất quan trọng để chỉ sử dụng Wifi Honey và các công cụ tương tự trong môi trường kiểm thử bảo mật hợp pháp và với sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống mạng. Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ tấn công mạng không dây cần tuân thủ các quy định và quy tắc định sẵn, và chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia và những người có kiến thức chuyên môn về an ninh mạng.

Wireshark

Wireshark là một công cụ phân tích và giám sát giao thức mạng được sử dụng để kiểm tra và phân tích lưu lượng mạng trong môi trường máy tính và hệ thống mạng. Nó được phát triển bởi tổ chức Wireshark và là một phần mềm mã nguồn mở.

Wireshark cho phép người dùng theo dõi và phân tích các gói tin mạng trên một mạng máy tính hoặc một giao diện mạng cụ thể. Công cụ này hỗ trợ nhiều giao thức mạng phổ biến như TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, DNS và nhiều giao thức khác. Người dùng có thể xem chi tiết gói tin, các trường dữ liệu, địa chỉ IP, cổng, dữ liệu truyền và các thông tin khác liên quan.

Wireshark cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phân tích lưu lượng mạng, bao gồm:

 1. Ghi lại và phân tích gói tin mạng: Wireshark có khả năng ghi lại và phân tích gói tin mạng theo thời gian thực hoặc từ các tệp lưu trữ.
 2. Phân tích chi tiết gói tin: Người dùng có thể xem các trường dữ liệu trong gói tin, xác định các giao thức và hiểu cách thông tin được truyền qua mạng.
 3. Lọc và tìm kiếm: Wireshark cung cấp các tính năng lọc và tìm kiếm để tìm kiếm các gói tin dựa trên các tiêu chí nhất định như địa chỉ IP, cổng, giao thức và nội dung.
 4. Phân tích giao thức: Nó cung cấp khả năng phân tích và hiển thị dữ liệu về các giao thức mạng, giúp người dùng hiểu cách các giao thức hoạt động và tìm ra các vấn đề trong giao tiếp mạng.
 5. Thống kê và báo cáo: Wireshark cho phép tạo các báo cáo và thống kê về lưu lượng mạng, giao thức phổ biến, gói tin bị lỗi và nhiều thông tin khác.

Wireshark là một công cụ quan trọng trong việc phân tích và giám sát mạng, giúp người dùng xác định và giải quyết các vấn đề mạng, tìm hiểu và cải thiện hiệu suất mạng và đảm bảo an ninh mạng.

xspy

XSpy là một công cụ phân tích bảo mật và giám sát mạng được sử dụng để theo dõi và phân tích hoạt động mạng trong môi trường máy tính và hệ thống mạng. XSpy có khả năng ghi lại và phân tích các gói tin mạng, cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về các hoạt động mạng diễn ra trong hệ thống.

Các tính năng chính của XSpy bao gồm:

 1. Ghi lại lưu lượng mạng: XSpy cho phép người dùng ghi lại các gói tin mạng đang truyền qua mạng, bao gồm cả dữ liệu và thông tin giao thức. Điều này giúp người dùng theo dõi và phân tích hoạt động mạng trong thời gian thực hoặc sau khi ghi lại.
 2. Phân tích gói tin mạng: XSpy cung cấp các công cụ và tính năng phân tích để người dùng có thể xem và hiểu các trường dữ liệu trong gói tin mạng. Điều này bao gồm các thông tin về địa chỉ IP, cổng, giao thức, thông tin giao tiếp và nội dung của gói tin.
 3. Hiển thị thông tin chi tiết: XSpy cung cấp giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng, cho phép người dùng xem các thông tin chi tiết về gói tin mạng như địa chỉ IP nguồn và đích, giao thức, cổng, thời gian truyền, kích thước và nhiều thông tin khác.
 4. Lọc và tìm kiếm: XSpy cho phép người dùng áp dụng các bộ lọc để tìm kiếm và hiển thị chỉ các gói tin cụ thể dựa trên các tiêu chí như địa chỉ IP, cổng, giao thức và nội dung. Điều này giúp người dùng tìm kiếm và xem các hoạt động mạng quan trọng và loại bỏ các gói tin không cần thiết.
 5. Thống kê và báo cáo: XSpy cung cấp các tính năng thống kê và báo cáo để người dùng có thể hiểu và phân tích các xu hướng, mô hình hoạt động mạng và vấn đề bảo mật. Các báo cáo này giúp người dùng đưa ra quyết định và hành động phù hợp để nâng cao hiệu suất và an ninh mạng.

zaproxy

ZAP (Zed Attack Proxy) là một công cụ kiểm thử bảo mật ứng dụng web mã nguồn mở, được phát triển bởi OWASP (Open Web Application Security Project). Nó được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web và thực hiện kiểm tra an ninh.

ZAP cung cấp một loạt các tính năng để thực hiện kiểm tra bảo mật ứng dụng web, bao gồm:

 1. Proxy Intercept: ZAP hoạt động như một proxy server cho phép người dùng kiểm soát và sửa đổi lưu lượng mạng giữa trình duyệt và máy chủ web. Người dùng có thể theo dõi, sửa đổi và ghi lại các yêu cầu và phản hồi HTTP để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật.
 2. Spidering: ZAP có khả năng tự động tìm kiếm các liên kết và chức năng của ứng dụng web để xác định các trang web con, thư mục ẩn và các thành phần khác của ứng dụng.
 3. Active Scanning: ZAP cung cấp các công cụ kiểm tra bảo mật tự động để phát hiện các lỗ hổng bảo mật phổ biến như XSS (Cross-Site Scripting), SQL Injection, CSRF (Cross-Site Request Forgery) và nhiều loại tấn công khác. Công cụ này tự động gửi các yêu cầu và kiểm tra các phản hồi từ ứng dụng web để tìm ra các lỗ hổng tiềm năng.
 4. Fuzzer: ZAP cung cấp khả năng thử nghiệm đầu vào (fuzzing) để kiểm tra sự chống chịu của ứng dụng web với các đầu vào không hợp lệ hoặc độc hại. Nó có thể tự động tạo ra các loạt các đầu vào khác nhau và gửi chúng đến ứng dụng để kiểm tra xem có lỗ hổng nào được khai thác hay không.
 5. Báo cáo và ghi lại: ZAP cho phép người dùng tạo báo cáo chi tiết về các lỗ hổng bảo mật được phát hiện và cung cấp các thông tin chi tiết về các yêu cầu và phản hồi HTTP đã gửi và nhận. Nó cũng có khả năng ghi lại và phát lại các hoạt động kiểm thử để kiểm tra lại và xác minh kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now