Công cụ mật độ từ khóa (density tool)

Công cụ mật độ từ khóa (density tool)

Công cụ Mật độ Từ khoá ngay lập tức tính toán mật độ từ khoá trong văn bản khi bạn nhập.

100% MIỄN PHÍ! Không có CAPTCHA.

Cách sử dụng:

  • Dán / nhập văn bản vào hộp bên dưới.
  • Liệt kê từ khóa hàng đầu, với mật độ từ khóa và số lượng từ sẽ ngay lập tức xuất hiện bên dưới nút “Tính mật độ từ khóa” (JavaScript phải được bật trong trình duyệt web).
  • Nhập từ dừng hoặc cụm từ khóa bạn muốn mật độ từ khóa (tùy chọn).
  • Nếu không có gì xảy ra, trình duyệt web của bạn có thể đã bị vô hiệu hóa JavaScript. Nhấp vào nút “Tính mật độ từ khóa” để kích hoạt công cụ

Paste/type text


Notes:

Leave a Reply